Představení přednášejících

Aktuální trendy v soutěžním právu

 

středa 10. listopadu 2021

  

slovo na uvítanou

 

Petr Mlsna 

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. je od 2. prosince 2020 předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Od roku 2003 zastával řadu funkcí na Úřadu vlády a v Legislativní radě vlády. Na přelomu let 2012 a 2013 byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády. Následně působil jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Od roku 2015 až do jmenování předsedou ÚOHS řídil z pozice náměstka sekci legislativy, státní správy a územní samosprávy na ministerstvu vnitra.

 

 

 

 

 

 

PANEL I: CO NOVÉHO V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI

 

Kamil Nejezchleb

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Kamil Nejezchleb působí jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže od 1. 4. 2021. V roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. V roce 2019 dokončil doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci se zabýval modernizací právních nástrojů na odhalování kartelových dohod a v průběhu doktorského studia úspěšně realizoval několik specifických projektů zaměřených na různé aspekty práva hospodářské soutěže. Od listopadu 2008 působí celou svou profesní kariéru na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde vystřídal různé pozice. V posledních pěti letech před jmenováním do pozice místopředsedy působil ve funkci vedoucího Oddělení kartelů. Vyučoval obchodní a živnostenské právo na Veřejně správní akademii v Brně. Dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, kde přednášel v rámci specializovaných předmětů týkajících se práva či ekonomie hospodářské soutěže. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, z půlroční stáže u Evropské komise na DG COMP a především z dlouhodobého působení v rámci sítí soutěžních orgánů ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. Z oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků. Je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

prezentace

 

Boris Gregor

místopředseda slovenského soutěžního úřadu

 

Boris Gregor je místopředsedou slovenského soutěžního úřadu od dubna 2016. Absolvoval Fakultu podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Do úřadu přišel z Bratislavské vodárenské společnosti, a. s., kde působil jako obchodní ředitel a současně zastával funkci místopředsedy představenstva (2011–2015). Jeho dřívějším působištěm byla společnost BELIMEX, a. s. (2000–2011), v které od roku 2008 vykonával funkci předsedy představenstva a současně ředitele společnosti.

prezentace

 

 

 

 

Martin Janda
rakouský soutěžní úřad

 

Martin Janda je od ledna 2019 personálním ředitelem a vrchním poradcem rakouského federálního úřadu pro hospodářskou soutěž. V letech 2000 až 2018 byl generálním ředitelem pro personální a právní záležitosti na Spolkovém ministerstvu hospodářství. Janda dříve působil jako poradce pro právní záležitosti a veřejnou správu v kanceláři vicekancléře a byl vedoucím několika odborů na ministerstvu hospodářství. Je doktorem práv a vystudoval Právnickou fakultu Vídeňské univerzity.

prezentace

 

Csaba Balázs Rigó

předseda maďarského soutěžního úřadu

 

Csaba Balázs Rigó je předsedou maďarského soutěžního úřadu (Gazdasági Versenyhivatal – GVH). Před svým jmenováním v dubnu 2020 vykonával od roku 2015 svou roli předsedy maďarského Úřadu pro veřejné zakázky. Působí také jako místopředseda Rady úřadu pro veřejné zakázky a je členem redakčního výboru Čtvrtletník veřejných financí. Získal tituly z ekonomie, matematiky softwarového inženýrství a řízení veřejných zakázek. Pravidelně přednáší o otázkách soutěžního práva na mezinárodních konferencích a je také autorem řady článků o veřejných zakázkách. V současné době je hostujícím lektorem soutěžního práva na Korvínově univerzitě v Budapešti.

prezentace

 

 

PANEL II: NOVELA ZOHS VE SVĚTLE SMĚRNICE ECN+

 

Romana Skácelová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Romana Skácelová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Právo a právní věda a v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Po svém nástupu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nejprve působila na Odboru kartelů, v roce 2021 se stala vedoucí Oddělení strategických analýz a právní podpory Sekce hospodářské soutěže. Pravidelně se účastní jednání v rámci sítě soutěžních orgánu ECN. Při své činnosti se podílí na přípravě metodik a analýz v oblasti soutěžního práva. Participuje rovněž na přípravě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. 

prezentace

  

Marcela Káňová

Císař, Češka, Smutný, advokátní kancelář

 

Marcela Káňová je advokátkou specializující se na oblast soutěžního práva, veřejných zakázek a IT právo.

Právní poradenství klientům v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžně-právního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek, včetně zastupování v řízeních před ÚOHS a Evropské komise, donedávna poskytovala v pozici partnerky advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný, kde stála u zrodu právního týmu specializujícího se právě na tyto oblasti, který rovněž několik let sama vedla.

Před příchodem do advokacie v roce 2015 působila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kde vedla Odbor monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu. Právě bid rigging se věnuje rovněž ve své disertační práci v rámci doktorského studia na Univerzitě Karlově v Praze.

Marcela vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, absolvovala studijní pobyty na rakouské Leopold-Franzens Universität v Innsbrucku a dále na univerzitě Sapienza v Římě.

Je členkou rozkladové komise ÚOHS pro oblast veřejných zakázek a v této oblasti se věnuje se pravidelné publikační a přednáškové činnosti.

 

Michal Petr

Univerzita Palackého, Olomouc

 

Michal Petr je odborným asistentem na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje evropské právo se zaměřením na právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal díky svému působení u Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v letech 2011 a 2012 a zejména na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a konečně v letech 2010–2015 jako místopředseda Úřadu.

Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva, sektorové regulace a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisů ANTITRUST a Public Governance, Administration and Finances Law Review, jakož i národním korespondentem časopisu European Competition and Regulatory Law Review. Je rovněž členem rozkladové komise České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

 

PANEL III: HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A DIGITÁLNÍ TRHY

 

Roman Pliska

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Roman Pliska je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje od roku 2001, kde od počátku působil na různých pozicích v rámci Sekce hospodářské soutěže. Věnoval se problematice kartelových dohod a následně pak především spojování soutěžitelů. Podílel se jak na řešení řady významných případů, tak i na přípravě legislativy a soft law v dané oblasti. Od roku 2015 působí na pozici vedoucího Mezinárodního oddělení, kde zodpovídá za zapojení českého soutěžního úřadu do činnosti Evropské soutěžní sítě (ECN), Soutěžního výboru OECD a dalších mezinárodních soutěžních platforem, jako je například ICN. Mimoto zastupuje Úřad při vyjednávání legislativy Evropské unie související s ochranou hospodářské soutěže v rámci příslušné pracovní skupiny Rady Evropské unie, ale i při jednáních Výboru pro EU na pracovní úrovni, jehož je Úřad přidruženým členem.

prezentace

 

Jan Měkota

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář

 

 Jan Měkota vede soutěžní specializaci ROWAN LEGAL. Klientům poskytuje komplexní poradenství ve všech agendách z oblasti práva hospodářské soutěže počínaje kartely a konče veřejnou podporou a soukromoprávním vymáháním škody v oblasti hospodářské soutěže. Společně se svým týmem zastupuje klienty v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jinými národními soutěžními úřady či Evropskou komisí. V rámci tohoto svého zaměření se dlouhodobě podílí na projektech implementace firemních systémů soutěžní a trestní compliance zaměřených zejména na prevenci v soutěžní a trestněprávní oblasti.

Soutěžní poradenství poskytuje Jan zejména klientům ze sektoru informačních technologií a telekomunikací, dodavatelům v oblasti energetiky, stavebnictví nebo e-commerce. Členem týmu ROWAN LEGAL je už více než 8let.

  

Anatoly Subočs

Evropská komise

 

Anatoly Subočs působil 12 let na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu. Byl členem oddělení antitrustu, fúzí a pro soutěžní politiku. Specializoval se zejména na případy v digitálním sektoru, oblasti telekomunikací a průmyslovém sektoru. V oblasti fúzí se zabýval takovými případy jako jsou fúze Microsoft/LinkedIn, Facebook/WhatsApp, Microsoft/Github, IBM/Red Hat, Siemens/Alstom, Dow/DuPont a fúze mobilních operátorů. Kromě toho se podílel na projektech soutěžní politiky, jako například k problematice digitalizace, včetně tzv. „killer acquisitions", a také na Zprávě zvláštních poradců o politice hospodářské soutěže pro digitální éru, hodnocení Nařízení EU o spojování podniků a posuzování dopadů inovací.

Od roku 2021 je Anatoly Subočs členem pracovní skupiny Komise na podporu oživení a odolnosti (RECOVER). Před svým nástupem ke Komisi působil v americké advokátní kanceláři v Bruselu. Vystudoval práva na univerzitě Concordia v Tallinnu a v roce 2005 získal v Amsterdamu titul LL.M. 

prezentace

 

Petr Zákoucký

Dentons Europe

 

Petr Zákoucký je vedoucím partnerem pražské kanceláře Dentons. Je také vedoucím energetické praxe a spoluvedoucím korporátní praxe. Má 15 let zkušeností s poskytováním právního poradenství v oblasti M&A transakcí, hospodářské soutěže, regulace a soudních sporů. Soustředí se především na odvětví energetiky, ropy, zemního plynu, těžby a infrastruktury. Má rovněž bohaté zkušenosti se zastupováním klientů působících v sektorech life science, strojírenství, výroby a IT. Jako poradce se podílel na řadě významných M&A transakcí a soudních sporů v České republice i celé řadě evropských a mimoevropských jurisdikcí, včetně Afriky, Austrálie, Asie či USA. Chambers Europe řadí Petra mezi přední právníky v České republice oblasti projektů a energetiky (Band 1) a v oblasti hospodářské soutěže a antimonopolního práva (Band 2).

Petrovy zkušenosti zahrnují poradenství v otázkách regulace a zastupování před národními a evropskými regulačními orgány; přípravu a vyjednávání obchodních dohod, včetně dohod o společném podniku, dohod o dlouhodobých dodávkách či aukční dokumentace, proces přípravy fúze a návrhu na antimonopolní vyšetřování před českými, slovenskými a evropskými orgány; poradenství v otázkách státní podpory, včetně podání stížností Komisi EU; poradenství ohledně záležitostí týkajících se životního prostředí a veřejných zakázek; zastupování před soudy ČR a EU; a poradenství ohledně strukturování ochrany investic (BITs).

 

  

PANEL IV: PROBLEMATIKA PORUŠOVÁNÍ ZÁKAZU PŘEDČASNÉHO USKUTEČŇOVÁNÍ SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ

 

Martin Vitula

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Martin Vitula je od září roku 2007 ředitelem Odboru fúzí. Dříve působil jako ředitel Odboru I. Sekce hospodářské soutěže I., který se zabýval hospodářskou soutěží v oblasti energetiky a průmyslu a jako ekonom na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže. Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže.

Martin Vitula je absolventem magisterského studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 

 

 

 

Radovan Kubáč

Nedelka Kubáč advokáti, advokátní kancelář 

 

Radovan Kubáč je advokát a partner v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná odvětví, veřejné zakázky a problematiku compliance. Studoval právo v Olomouci, Frankfurtu nad Odrou a Saarbrückenu. Působil na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise a na Energetickém a soutěžním úřadu Bádenska-Württemberska. Následně působil v advokátních kancelářích Gleiss Lutz a Schönherr. Ve své praxi se zaměřuje především na soutěžní právo, nekalou soutěž, problematiku veřejné podpory a oblast veřejných zakázek. Provádí také v těchto oblastech lektorskou a přednáškovou činnost. 

 

 

 

Robert Neruda

HAVEL & PARTNERS, advokátní kancelář

 

Robert Neruda je partnerem a vedoucím týmu soutěžních právníků a ekonomů v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Před příchodem do kanceláře působil jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžně-právního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly a veřejné podpory, compliance a FDI. V roce 2017 byl vyhlášen jedním ze šesti nejvíce inovativních právníků České republiky a pod jeho vedením advokátní kancelář vyhrála pětkrát Právnickou firmu roku v kategorii soutěžní právo (2013, 2015, 2016, 2017, 2020). 

V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a často též na mezinárodních odborných konferencích. Je spoluautorem komentáře k soutěžnímu zákonu a autorem či spoluautorem několika desítek odborných článků. Je rovněž zakládajícím členem platformy Rozumné právo a členem redakčních rad časopisu Antitrust a Oxford Competition Law.

 

 

čtvrtek 11. listopadu 2021

 

PANEL V: IMPLEMENTACE SMĚRNICE O NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH DO ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU

 

Petr Solský

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva. V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě, například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

prezentace

 

Pawel Kuźma
polský soutěžní úřad

 

 Paweł Kuźma je ředitelem Oddělení smluvních výhod polského Úřadu pro ochranu spotřebitele a hospodářské soutěže (OCCP). Od srpna 2020 nese toto oddělení zodpovědnost za prosazování polského zákona o nekalých obchodních praktikách (zákon z 15. 12. 2016 o bránění zneužití smluvních výhod na trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky) a úzce spolupracuje na přípravě návrhu nových polských předpisů pro oblast ochrany proti nekalým obchodním praktikám.

Je členem Varšavské advokátní komory. Vystudoval práva na Varšavské univerzitě a ekonomii na Lazarského univerzitě a rovněž absolvoval postgraduální studium obchodního práva na Varšavské Vysoké škole ekonomické.

prezentace

   

Jacek Marczak

polský soutěžní úřad

 

Jacek Marczak vystudoval práva na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Je zástupcem ředitele pobočky polského Úřadu pro ochranu spotřebitele a hospodářské soutěže (OCCP) v Bydhošti. Deset let řeší případy z oblasti antitrustu a ochrany spotřebitele v sektorech nekalé reklamy (online, TV a tisk), energetiky, zásobování vodou, výroby potravin a krmiv, finančních služeb a IT. Od roku 2015 zastupuje v rámci své právnické praxe předsedu OCCP před soudy. Organizačně i svou přímou účastí se podílel na celé řadě místních šetření.

V roce 2015 absolvoval dvouměsíční stáž na soutěžním úřadě Velké Británie (CMA) a rovněž se zúčastnil studijních pobytů na portugalském a italském soutěžním úřadě. V roce 2017 se stal členem pracovní skupiny Evropské soutěžní sítě ECN pro oblast potravinářství, tzv. Food Subgroup a od téhož roku vede tým OCCP zodpovědný za vymáhání polského zákona o nekalých obchodních praktikách v sektorech zemědělství a potravinářství.

Jacek Marczak je autorem oficiálních pravidel pro rozhodování o závazcích a rovněž publikuje odborné články z oblasti soutěžního práva, ochrany spotřebitele, nekalých obchodních praktik a ochrany duševního vlastnictví. Rovněž působí jako poradce nebo vedoucí týmu v rámci řady mezinárodních projektů na ochranu spotřebitele a hospodářské soutěže. 

prezentace

 

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

 

Tomáš Prouza (1973) je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, viceprezidentem Hospodářské komory a viceprezidentem evropského sdružení EuroCommerce. Narodil se v Ostravě, vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA na britské The Open University. V roce 2000 založil úspěšný server www.penize.cz, byl náměstkem ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a fiskální politiku, spoluzakládal největší finančně-poradenskou firmu Partners a několik let pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku ve Washingtonu. V lednu 2014 se vrátil do Prahy a působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti. 

prezentace

 

Dana Večeřová

prezidentka Potravinářské komory ČR

 

Celý svůj profesní život se zabývá zemědělstvím a potravinářstvím. Vystudovala Vysokou školu zemědělskou (nyní Mendelova univerzita) v Brně. Postupně pracovala v zemědělském sektoru v nejrůznějších funkcích. Nejprve od roku 1991 do roku 1996 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze - Uhříněvsi jako vědecko-výzkumný pracovník. V roce 1996 přešla jako zástupce šéfredaktora do časopisu Náš chov v rámci vydavatelství Strategie, s. r. o., kde pokračovala od roku 2000 do roku 2003 jako šéfredaktorka tohoto časopisu.

Od roku 2003 do roku 2007 pracovala na ministerstvu zemědělství nejprve jako pracovnice odboru komunikace, poté jako poradce pro komunikaci státního tajemníka až po práci v odboru přípravy předsednictví ČR v EU. V roce 2007 přechází jako ředitelka marketingu a komunikace na Potravinářskou komoru ČR, kde působí s dvěma přestávkami (návrat na Mze ve funkci ředitelky komunikace a tiskové mluvčí a poté jako odborná pracovnice kabinetu ministra) dodnes, od prosince 2019 ve funkci prezidentky komory.

prezentace

 

 

DOPOLEDNÍ WORKSHOP

 

I. Procesní postup Úřadu


Igor Pospíšil

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Igor Pospíšil zakončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001, od téhož roku pracuje pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako právník. V letech 2005 až 2008 působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, v letech 2006 až 2007 jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu. Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů. Od roku 2004 do roku 2007 byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i přednáškové činnosti.

 

 

 

Ivana Halamová Dobíšková

Allen & Overy, o. s.

Ivana Halamová Dobíšková je seniorní advokátkou a členkou středoevropského týmu pro soutěžní právo v advokátní kanceláři Allen & Overy. Zaměřuje se na právo hospodářské soutěže, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek. Od února 2021 je členkou rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejné podpory a významné tržní síly. Je absolventkou postgraduálního studia práva EU na College of Europe v Bruggách a programu „Ekonomika v soutěžním právu“ na londýnské King's College. Dříve působila v Právní službě Evropské komise. Ivana má zkušenosti se zastupováním klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Evropskou komisí i Soudním dvorem EU. Jako specialistka na soutěžní právo je doporučována mezinárodními publikacemi Chambers Europe či Legal500.

 

Marek Šulc

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

  

Marek Šulc absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakultu téže univerzity v oboru Podniková ekonomika a management. Během svých studií strávil jeden rok na University of Huddersfield ve Velké Británii, kde získal titul BA (Hons). Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil po ukončení studií v roce 2019, a to na Odbor kartelů, na kterém působí dodnes jako odborný referent. V rámci své praxe se věnuje zejména dohodám typu bid rigging. Je rovněž členem pracovních skupin v rámci mezinárodních sítí soutěžních orgánů ECN a ICN a podílí se mimo jiné také na implementaci nových ICT využitelných při šetření na místě.

 

 

II. Vertikální dohody – aktuální česká praxe a plánovaná reforma na úrovni EU

 

Lenka Svobodová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Lenka Svobodová absolvovala v roce 1995 Vysoké učení technické v Brně a od téhož roku pracuje pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od počátku svého působení na Úřadu se věnovala oblasti spojené s ochranou hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému narušení zejména dohodami soutěžitelů či zneužitím dominantního postavení. Řešené případy zahrnovaly celou řadu oblastí, především energetiku, zdravotnictví a farmaceutiku, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, maloobchodní prodeje zboží atd.

V roce 2018 byla jmenována vedoucí Oddělení dominance a vertikálních dohod – výroba a v roce 2021 byla jmenována ředitelkou Odboru dominance, fúzí a vertikálních dohod.

prezentace

  

Pavel Breinek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Pavel Breinek je absolventem doktorského studijního programu Hospodářská politika Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Pracoval jako odborný asistent na Ústavu ekonomie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu ekonomiky Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, kde se ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti věnoval oblasti ekonomie a hospodářské politiky.

Od roku 2018 působí na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde se spolupodílí na řešení problémů týkajících se zneužití dominantního postavení a zakázaných vertikálních dohod. V roce 2021 se stal vedoucím Oddělení dominance a vertikálních dohod – výroba.

                                               prezentace

  

Jiří Kindl

Skils, advokátní kancelář

 

Jiří Kindl je partnerem v advokátní kanceláři Skils, s. r. o., (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES), kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je autorem či spoluautorem mnoha publikací na téma soutěžního práva v České republice i zahraniční, zejména například publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012; 2021), Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C. H. Beck, 2007, 2010, 2016), Zákon o významné tržní síle. Komentář (Praha: C.H. Beck 2017) a Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2019). Externě vyučuje soutěžní právo a ekonomii na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má mimořádně rozsáhlé zkušenosti s řízeními u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Evropské komise i u civilních soudů a je pravidelně zmiňován mezi nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (například Chambers Europe, Global Competition Review, Legal500 atp.).

prezentace

 

 

III. Teritoriální omezení dodávek potravin jakožto nekalá obchodní praktika dodavatelů

 

Jana Zmeškalová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Jana Zmeškalová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005. Na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2014. V současné době je ředitelkou Odboru metodiky a kontroly tržní síly, od září 2016 vedla Oddělení významné tržní síly. V letech 2014–2015 pracovala jako tajemnice rozkladové komise na Oddělení druhostupňového rozhodování pro oblast hospodářské soutěže, kde se podílela na zpracování rozhodnutí a obhajobě závěrů Úřadu před správními soudy v řadě významných kauz.

Před nástupem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže působila sedm let jako asistentka předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu. V letech 2005–2007 pracovala v advokátní kanceláři.

prezentace

 

Vojtěch Mucha

Tesco Stores ČR, a. s.

 

Vojtěch Mucha působí od roku 2018 jako CE Counsel ve společnosti Tesco Stores ČR, kde se specializuje na soutěžní právo a M&A. Dříve pracoval v telekomunikační společnosti Cetin a na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Odbor kartelů. V roce 2015 působil na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu. Vojtěch absolvoval Právnickou a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a studijní pobyty v Rotterdamu a ve Vídni. Je také absolventem King’s College v Londýně.

prezentace

 

 

 

  

Aleš Rod

Centrum ekonomických a tržních analýz

 

Aleš Rod je ředitelem výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz (CETA). Doktorát v oboru Ekonomická teorie získal na Vysoké škole ekonomické v Praze a nadále se věnuje akademické činnosti. Jeho výzkumný zájem se týká ekonomie regulace s aplikacemi v energetice, odpadovém hospodářství, věnuje se ekonomii závislostí, veřejným financím, stínové ekonomice či bankovnictví. Konzultuje projekty pro veřejný i soukromý sektor v ČR i v zahraničí, je členem správní rady Spotřebitelského fóra a správní rady Anglo-American University v Praze.

prezentace

 

cs | en

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.