Oznámení ÚOHS k proceduře narovnání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal 8. 11. 2013 Oznámení o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Narovnání neboli settlement spočívá v tom, že účastník správního řízení přistoupí na skutkový popis a právní kvalifikaci deliktu, jak byla Úřadem formulována ve sdělení výhrad, za což je mu uložená sankce snížena o 20 %. Správní řízení je poté možno velice rychle uzavřít a je tedy dosaženo brzké nápravy závadného stavu na trhu. Vydané rozhodnutí má stručnější podobu, je v něm uvedeno jen shrnutí skutkového stavu a jeho právní hodnocení a odkaz na hlavní důkazy. Kromě snížení pokuty Úřad v takovém rozhodnutí neuloží ani zákaz plnění veřejných zakázek ani zákaz plnění koncesních smluv. Nepředpokládá se rovněž, že by účastník narovnání podával rozklad proti rozhodnutí nebo případnou správní žalobu. Dochází tak rovněž k významné úspoře zdrojů Úřadu, jež je možno využít pro šetření jiných případů.

Kromě detailního vymezení obsahu narovnání Úřad ve vydávaném oznámení přesně určuje, v jakých případech je možno k narovnání přikročit, za jakých podmínek je lze realizovat, dále způsob, jakým je možno o narovnání zažádat a jak probíhají vlastní jednání o narovnání.

 

Oznámení o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže Oznámení o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže 479 KB

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz