Oznámení o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný

Zákon o ochraně hospodářské soutěže zakazuje dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže; současně ale stanoví, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Skutečnost, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané podle čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, vyplývá i z komunitárního soutěžního práva.
Účelem tohoto Oznámení je tedy vymezit, kterých dohod se uvedené ustanovení týká a nejsou proto považovány za zakázané ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný  Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný  

 

24/04/2018

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz