Základní údaje kartelového rejstříku

Do kartelového rejstříku byly zapisovány dohody v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 143/2001 Sb., z jejichž zákazu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po 1. červenci 2001 povolil, prodloužil nebo zrušil výjimku, a dohody, u nichž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po 1. červenci 2001 určil, zda dohoda podléhá zákazu.

Kartelový rejstřík byl k 2.6. 2004 zrušen novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 340/2004 Sb. K nahlížení je zpřístupněn po dobu deseti let od zrušení.

file icon Kartelový rejstřík ve formátu PDF 61 KB

cs | en