Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů KME SE (Spolková republika Německo)/KMD Connectors Stolberg GmbH (Spolková republika Německo)

8. 2. 2023
ÚOHS-S0099/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 8. 2. 2023

Dne 7. 2. 2023 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti KME SE, se sídlem Spolková republika Německo, Osnabrück, Klosterstrasse 29 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost KMD Connectors Stolberg GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Osnabrück, Frankentalstrasse 5. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v oblastech výroby a dodávek předválcovaných výrobků z mědi a slitin mědi a výroby a dodávek výrobků z mědi a slitin mědi. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.
Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0099/2023/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

7. června 2023 / Spojení soutěžitelů Silver Point Capital, L.P. (Spojené státy americké)/Takko Fashion S.à r.l. (Lucemburské velkovévodství) ÚOHS-S0342/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 7. 6. 2023

6. června 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Spolková republika Německo)/TRAVEL FREE, s.r.o. ÚOHS-S0329/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 6. 6. 2023

2. června 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů FLOSMAN s.r.o./PRAMEN CZ a.s. ÚOHS-S0318/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 2. 6. 2023

19. května 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Seznam.cz média, a.s./Silky s.r.o. ÚOHS-S0626/2022/KS - zveřejněno v OV 23. 5. 2023 OV07502164

21. dubna 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů pan Michal Korecký a pan Luděk Kostka/GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. ÚOHS-S0225/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 21. 4. 2023

14. dubna 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů SUDOP GROUP a.s./GEOtest, a.s. ÚOHS-S0208/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 14. 4. 2023

30. března 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů SUDOP Consulting and Information Technology a.s./IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. ÚOHS-S0192/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 30. 3. 2023

29. března 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Across e-commerce a.s./Digital People, a.s. ÚOHS-S0191/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 29. 3. 2023

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz