Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Čermák a Hrachovec a.s./VHS stavby a.s.

21. 9. 2021
ÚOHS-S0411/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 21. 9. 2021

Dne 20. 9. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem Praha 5, Řeporyje, Smíchovská 929/31, IČO 26212005 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost VHS stavby a.s., se sídlem Liberec, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Bánskobystrická 114/26, IČO 25183052. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti vodohospodářských staveb. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

 

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0411/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz