Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů CREDITAS ASSETS SICAV a.s./EC Biowatt a.s.,

14. 9. 2021
ÚOHS-S0396/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 14. 9. 2021

Dne 13. 9. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti CREDITAS ASSETS SICAV a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 675/9, IČO 09783261 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností EC Biowatt a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24, IČO 28216156 (dále jen „EC Biowatt"), a některými z jejích dceřiných společností. Konkrétně má navrhovatel získat možnost výlučně kontrolovat také společnosti i) EC Distribuce a.s., IČO 28550510, ii) EC Elektro s.r.o., IČO 07666900, iii) EC Teplárenská s.r.o., IČO 10836942, všechny se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24, iv) EC Palivová s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Karlov 197, IČO 28957407, a část závodu společnosti EC Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora - Karlov 197, IČO 28497422. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti nákupu a prodeje zemědělské biomasy, výroby elektřiny a tepelné energie a rozvodu tepelné energie. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

 

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0396/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz