Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů VIGO Investments a.s./NH Car holding, a.s.

13. 9. 2021
ÚOHS-S0393/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 13. 9. 2021

Dne 10. 9. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti VIGO Investments a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, U Průhonu 1589/13a, IČO 02243920 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost NH Car holding, a.s., se sídlem Praha 6, Břevnov, Diskařská 2332/3, IČO 02088398. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti prodeje nových a ojetých osobních a lehkých užitkových motorových vozidel, servisních služeb pro osobní a lehká užitková motorová vozidla, prodeje náhradních dílů a příslušenství pro osobní a lehká užitková motorová vozidla a poskytování a zprostředkování pojištění a spotřebitelského úvěru. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

 

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0393/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz