Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů KKCG Technologies s.r.o./Aricoma Group a.s.

19. 8. 2021
ÚOHS-S0352/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 19. 8. 2021

Dne 19. 8. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti KKCG Technologies s.r.o., se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 866/71, IČO 07171234 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Aricoma Group a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, IČO 04615671. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti IT služeb, zejména v oblastech vývoje, integrace, podpory a údržby software a IT konzultací a poradenství. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.
Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0352/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz