Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD, Kyperská republika/Powerstream, a.s. a Mainstream Technologies, s.r.o.

19. 8. 2021
ÚOHS-S0351/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 19. 8. 2021

Dne 18. 8. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společností CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, IČO 29258367, a LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE 8. p., Agioi Omologites (dále jen „Navrhovatelé"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatelé mají získat možnost nepřímo společně kontrolovat společnost Powerstream, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1734/2c, IČO 28479637. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti informačních technologií. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0351/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz