Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů IZSPV s.r.o./IZOS s.r.o.

6. 8. 2021
ÚOHS-S0326/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 6. 8. 2021

Dne 5. 8. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti IZSPV s.r.o., se sídlem Dolní Bukovsko, U Cihelny 295, IČO 10875794 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost IZOS s.r.o., se sídlem Plzeň, Skvrňany, U Nové Hospody 1151/9, IČO 47285338. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblastech stěnových stavebních materiálů a zpracování plaveného plochého skla. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.
Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0326/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz