Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů EP Corporate Group, a.s./MFresh Holding 1 s.r.o.

1. 7. 2021
ÚOHS-S0255/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 1. 7. 2021

Dne 30. 6. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti EP Corporate Group, a.s., se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26, IČO 08649197 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost vykonávat kontrolu nad společností MFresh Holding 1 s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/8, IČO 09291318, a jejím prostřednictvím rovněž nad jejími dceřinými společnostmi Košík.cz s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2758/11, IČO 03023877, a DoDo Group SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 702/39, IČO 06344470. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti internetového prodeje zboží denní potřeby a doručování malých balíkových zásilek. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0255/2021/KS do 7 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz