Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů ČEZ ESCO, a.s./EP Rožnov, a.s.

9. 6. 2021
ÚOHS-S0216/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 9. 6. 2021

Dne 8. 6. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, IČO 03592880 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost EP Rožnov, a.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Boženy Němcové 1720, IČO 45193631. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti komplexního řešení čistých prostor, včetně návrhu a realizace. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

 

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0216/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz