Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Company New a.s./Digital People, a.s.

4. 5. 2021
ÚOHS-S0164/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 4. 5. 2021

Dne 30. 4. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě úplného návrhu společnosti společnost Company New a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 08111979 (dále jen „navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 2 zákona tak, že navrhovatel má získat možnost kontrolovat společnost Digital People, a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, IČO 28197071. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti maloobchodního prodeje oděvů a obuvi prostřednictvím kamenných prodejen a internetu. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

 

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0164/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz