Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Správa železnic, státní organizace/ČD - Telematika a.s.

21. 4. 2021
ÚOHS-S0151/2021/KS - zveřejněno v OV dne 23. 4. 2021

Dne 20. 4. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234 (dále jen „Navrhovatel"), správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat část obchodního závodu společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, IČO 61459445, zabývající se poskytováním servisních a údržbových služeb telekomunikační infrastruktury se zaměřením na užití pro železnici. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v .

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0151/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno."

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz