Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Draslovka Holding a.s./AnQore B.V., Nizozemského království

9. 4. 2021
ÚOHS-S0136/2021 - zjednodušené řízení, zveřejněno 9. 4. 2021

Dne 7. 4. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společností Draslovka Holding a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2758/11, IČO 07506546, a AnQore B.V., se sídlem Nizozemského království, Heerlen, EL Urmond, Mauritslaan 49 (dále též „Navrhovatelé"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Ke spojení soutěžitelů má dojít tak, že Navrhovatelé mají založit soutěžitele, který bude jimi společně kontrolován a který bude dlouhodobě plnit všechny funkce hospodářské jednotky. Nově zakládaný soutěžitel má být představován výrobním závodem pevného kyanidu sodného v Geleenu, Nizozemské království, a českou společností zabývající se distribucí pevného kyanidu sodného. K navrhovanému spojení

soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby, prodeje a distribuce pevného kyanidu sodného.

 

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0136/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

13. května 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Enery Development GmbH, Rakouská republika/PV Čekanice, s.r.o., HEFRA solarpark development s.r.o., PV Rosice, s.r.o., FVE Tuchlovice s.r.o. a ENERGY 21 a.s. ÚOHS-S0178/2021 - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 13. 5. 2021

10. května 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Company New a.s./ZOOT a.s. ÚOHS-S0172/2021 - zjednodušené řízení, zveřejněno 10. 5. 2021

4. května 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Company New a.s./Digital People, a.s. ÚOHS-S0164/2021 - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 4. 5. 2021

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz