Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Cleverlance Group a.s./KOMIX s.r.o.

1. 4. 2021
ÚOHS-S0126/2021 - zjednodušené řízení, zveřejněno 1. 4. 2021

Dne 31. 3. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě úplného návrhu společnosti Cleverlance Group a.s., se sídlem Praha 8, Voctářova 2500/20a, IČO 04771915 (dále jen „navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 2 zákona tak, že navrhovatel má získat možnost přímo výlučně kontrolovat společnost KOMIX s.r.o., se sídlem Praha 5, Drtinova 467/2a, IČO 47117187. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti informačních technologií, zejména v oblasti vývoje software a souvisejícího poradenství. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

 

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0126/2021/KS do 7 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

13. května 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Enery Development GmbH, Rakouská republika/PV Čekanice, s.r.o., HEFRA solarpark development s.r.o., PV Rosice, s.r.o., FVE Tuchlovice s.r.o. a ENERGY 21 a.s. ÚOHS-S0178/2021 - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 13. 5. 2021

10. května 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Company New a.s./ZOOT a.s. ÚOHS-S0172/2021 - zjednodušené řízení, zveřejněno 10. 5. 2021

4. května 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Company New a.s./Digital People, a.s. ÚOHS-S0164/2021 - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 4. 5. 2021

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz