Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Jet 2 Beta, a.s. a Inodora Solutions s.r.o./PBS INDUSTRY, a.s.

21. 1. 2021
ÚOHS-S0027/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 21. 1. 2021

Dne 20. 01. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společností Jet 2 Beta, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 49/126, IČO: 08862915, a Inodora Solutions s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Florenci 1332/32, IČO: 09112057 (společně dále také jen „Navrhovatelé"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Ke spojení soutěžitelů má dojít tak, že Navrhovatelé mají získat možnost vykonávat společnou nepřímou kontrolu ve společnosti PBS INDUSTRY, a.s., se sídlem Třebíč, Průmyslová 162, IČO: 26979888. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti dodávek zařízení a technologie pro průmysl a energetiku. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0027/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

19. února 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Hanon Systems, Korejská republika/Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o. ÚOHS-S0066/2021/KS - zveřejněno v OV dne 23. 2. 2021

19. února 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Raiffeisenbank a.s./ING Bank N.V. ÚOHS-S0065/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 19. 2. 2021

1. února 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, Lichtenštejnské knížectví, a Vitri s.r.o., a pan Tomáš Janeček, ČR/Nano Energies a.s. ÚOHS-S0036/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 1. 2. 2021

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz