Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů ALSO Holding AG, Švýcarská konfederace/D A Q U A S spol. s r.o.

20. 1. 2021
ÚOHS-S002/2021/KS - zjednodušené řízní, zveřejněno dne 20. 1. 2021

Dne 19. 1. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti ALSO Holding AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Emmen, Meierhofstrasse 5 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost D A Q U A S spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Anny Letenské 34/7, IČO 14616947. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodu s informačními a telekomunikačními technologiemi a spotřební elektronikou a v oblasti velkoobchodní a maloobchodní distribuce softwaru. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0024/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

19. února 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Hanon Systems, Korejská republika/Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o. ÚOHS-S0066/2021/KS - zveřejněno v OV dne 23. 2. 2021

19. února 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Raiffeisenbank a.s./ING Bank N.V. ÚOHS-S0065/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 19. 2. 2021

1. února 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, Lichtenštejnské knížectví, a Vitri s.r.o., a pan Tomáš Janeček, ČR/Nano Energies a.s. ÚOHS-S0036/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 1. 2. 2021

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz