Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů J&T Thein SICAV a.s./SÍŤ, spol. s r.o.

16. 11. 2020
ÚOHS-S0481/2020/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 16. 11. 2020

Dne 13. 11. 2020 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě úplného návrhu společnosti J&T Thein SICAV a.s., se sídlem Praha, Krč, Antala Staška 2027/77, IČO 09434755 (dále jen „navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 2 zákona tak, že navrhovatel má získat možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnost SÍŤ, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Pražákova 702/12, IČO 60779420. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblasti poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingových a souvisejících činností a webových portálů. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno."

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0481/2020/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

24. listopadu 2020 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů STOCKLAC LIMITED, Kyperská republika/Aceur Investment S.A., ucemburské velkovévodství ÚOHS-S0498/2020/K - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 24. 11. 2020

19. listopadu 2020 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů DIAMO, státní podnik/OKD, HZBS, a.s. a část podniku OKD, a.s. ÚOHS-S0490/2020/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 19. 11. 2020

10. listopadu 2020 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Natland Group, SE/Energo Příbram, s.r.o. ÚOHS-S0470/2020/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 10. 11. 2020

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz