Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Rainbow Wisdom Investments Limited a pan Jaromír Soukup/MÉDEA, a.s. a EMPRESA MEDIA, a.s.

23. 8. 2019
ÚOHS-S0319/2019/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 23. 8. 2019

Dne 21. 8. 2019 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě zjednodušeného návrhu společnosti Rainbow Wisdom Investments Limited, se sídlem Čínská lidová republika, Hongkong, Central, Tim Mei Avenue 1, CITIC Tower, 32nd Floor, a pana Jaromíra Soukupa, bytem v České republice (dále jen „Navrhovatelé"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatelé mají získat možnost společně kontrolovat společnost MÉDEA, a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, IČO 25130013, a společnost EMPRESA MEDIA, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Mikuleckého 1309/4, IČO 26418011. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech poskytování služeb marketingové komunikace, poskytování služeb nákupu a prodeje mediálního prostoru, nákupu a prodeje práv k audiovizuálním dílům, služeb produkce a post-produkce audiovizuálních děl, provozování televizního vysílání, poskytování prostoru pro televizní reklamu, vydávání časopisů, poskytování prostoru pro reklamu v časopisech, poskytování internetového zpravodajství a poskytování prostoru pro reklamu na internetových portálech. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0319/2019/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

5. ledna 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o./HERKUL a.s. a RELIEF PROJECTS, s.r.o. ÚOHS-S0006/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 5. 1. 2022

5. ledna 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů IZOMAT stavebniny s.r.o./JPM METAL s.r.o. ÚOHS-S0005/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 5. 1. 2022

27. prosince 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů ALZHEIMER HOME GROUP s.r.o./AC Supervisor I. s.r.o., AC Supervisor II. s.r.o., AC Supervisor III. s.r.o. a AC Assets s.r.o. ÚOHS-S0668/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 27. 12. 2021

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.