Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Rainbow Wisdom Investments Limited a pan Jaromír Soukup/MÉDEA, a.s. a EMPRESA MEDIA, a.s.

23. 8. 2019
ÚOHS-S0319/2019/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 23. 8. 2019

Dne 21. 8. 2019 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě zjednodušeného návrhu společnosti Rainbow Wisdom Investments Limited, se sídlem Čínská lidová republika, Hongkong, Central, Tim Mei Avenue 1, CITIC Tower, 32nd Floor, a pana Jaromíra Soukupa, bytem v České republice (dále jen „Navrhovatelé"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatelé mají získat možnost společně kontrolovat společnost MÉDEA, a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, IČO 25130013, a společnost EMPRESA MEDIA, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Mikuleckého 1309/4, IČO 26418011. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech poskytování služeb marketingové komunikace, poskytování služeb nákupu a prodeje mediálního prostoru, nákupu a prodeje práv k audiovizuálním dílům, služeb produkce a post-produkce audiovizuálních děl, provozování televizního vysílání, poskytování prostoru pro televizní reklamu, vydávání časopisů, poskytování prostoru pro reklamu v časopisech, poskytování internetového zpravodajství a poskytování prostoru pro reklamu na internetových portálech. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0319/2019/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

27. září 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Global Repair Centres, s.r.o./Autocentrum Lukáš s.r.o. ÚOHS-S0610/2023/KS - zveřejněno v OV dne 2. 10. 2023 OV08084502

20. září 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Global Repair Centres, s.r.o./Auto - Poly spol. s r. o. ÚOHS-S0585/2023/KS - zveřejněno v OV dne 22. 9. 2023 OV08059545

15. září 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Auto UH group a.s./Auto Centrum Jih 2000, a.s. ÚOHS-S0575/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 15. 9. 2023

13. září 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Dirk Hoffmann/EWT Truck & Trailer Handels GmbH a EWT Immobilien GmbH ÚOHS-S0564/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 13.09.2023

12. září 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů EUC a.s./MyBee Innovative s.r.o. ÚOHS-S0561/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 12. 9. 2023

30. srpna 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů WLC Holding AB (Švédsko) a Vargas HMVX AB (Švédsko)/JV ÚOHS-S0539/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 30. 8. 2023

30. srpna 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů ČEPS, a.s./RWE Gas Storage CZ, s.r.o. ÚOHS-S0542/2023/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 30. 8. 2023

28. srpna 2023 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Českomoravský cement, a.s./PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., DOBET, spol. s r.o. a část závodu společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s. ÚOHS-S0531/2023/KS - zveřejněno v OV dne 30. 8. 2023 OV07991881

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz