Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Rainbow Wisdom Investments Limited a pan Jaromír Soukup/MÉDEA, a.s. a EMPRESA MEDIA, a.s.

23. 8. 2019
ÚOHS-S0319/2019/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 23. 8. 2019

Dne 21. 8. 2019 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě zjednodušeného návrhu společnosti Rainbow Wisdom Investments Limited, se sídlem Čínská lidová republika, Hongkong, Central, Tim Mei Avenue 1, CITIC Tower, 32nd Floor, a pana Jaromíra Soukupa, bytem v České republice (dále jen „Navrhovatelé"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatelé mají získat možnost společně kontrolovat společnost MÉDEA, a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, IČO 25130013, a společnost EMPRESA MEDIA, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Mikuleckého 1309/4, IČO 26418011. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech poskytování služeb marketingové komunikace, poskytování služeb nákupu a prodeje mediálního prostoru, nákupu a prodeje práv k audiovizuálním dílům, služeb produkce a post-produkce audiovizuálních děl, provozování televizního vysílání, poskytování prostoru pro televizní reklamu, vydávání časopisů, poskytování prostoru pro reklamu v časopisech, poskytování internetového zpravodajství a poskytování prostoru pro reklamu na internetových portálech. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0319/2019/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz