Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů První novinová společnost a.s./Mediaservis, s.r.o.

30. 5. 2018
ÚOHS-S0204/2018/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 30. 5. 2018

Dne 29. 5. 2018 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti První novinová společnost a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, IČO 45795533 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Mediaservis, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Vysočany, Špitálská 885/2a, IČO 24197360. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech adresné a neadresné distribuce (doručování) deníků, časopisů, elektronických médií, neperiodických publikací, reklamních letáků či poštovních zásilek. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0204/2018/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz