Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů První novinová společnost a.s./Mediaservis, s.r.o.

30. 5. 2018
ÚOHS-S0204/2018/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 30. 5. 2018

Dne 29. 5. 2018 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti První novinová společnost a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, IČO 45795533 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Mediaservis, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Vysočany, Špitálská 885/2a, IČO 24197360. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech adresné a neadresné distribuce (doručování) deníků, časopisů, elektronických médií, neperiodických publikací, reklamních letáků či poštovních zásilek. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0204/2018/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

4. října 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Accolade Portfolio I, s.r.o./GELSENWASSER Beteiligungen SE (Spolková republika Německo) ÚOHS-S0445/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 4. 10. 2022

23. září 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Sandberg Capital, správ. spol., a.s. (Slovenská republika)/PHASE TRADING SK s. r. o., MD LOGISTIC SERVICES s. r. o., Sofabrics s.r.o. (všechny Slovenská republika) a PHASE SOFAS CZECH, s.r.o. ÚOHS-S0430/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 23. 9. 2022

23. září 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Innofreight Transportlogistik GmbH (Rakouská republika) a WOOD & PAPER a.s./inno4wood GmbH (Rakouská republika) ÚOHS-S0429/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 23. 9. 2022

16. září 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů TELUS HOLDING, a.s., Slovenská republika a SORIA, a.s., Slovenská republika/ZAKA Holding s.r.o. ÚOHS-S0415/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 16. 9. 2022

24. srpna 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Banka CREDITAS a.s./Expobank CZ a.s. ÚOHS-S0387/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 24. 8. 2022

24. srpna 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Louda Auto a.s./RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o. ÚOHS-S0386/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 24. 8. 2022

22. srpna 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů SC Czech AFB, a.s., pana JK a pana RR /HECHT MOTORS s.r.o. ÚOHS-S0381/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 22. 8. 2022

15. srpna 2022 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů European Housing Services s.r.o. a PM Family Estates s.r.o./M & M reality holding a. s. ÚOHS-S0376/2022/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 15. 8. 2022

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz