Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Denemo Media, s.r.o., GES MEDIA EUROPE B.V./FTV Prima Holding, a.s.

6. 3. 2017
ÚOHS-S0090/2017/KS - zveřejněno v OV00111765-20170308 dne 8. 3. 2017

 

 

„Dne 3. 3. 2017 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") úplný návrh na povolení spojení soutěžitelů, který podaly společnosti Denemo Media, s.r.o., se sídlem Praha 6, Ruzyně, Výtvarná 1023/4, IČO 05721148 (dále jen „Denemo Media"), a GES MEDIA EUROPE B.V., se sídlem Nizozemské království, 1081 CN Amsterdam, De Cuserstraat 91 (dále společně „Navrhovatelé"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že Navrhovatelé mají získat možnost společně kontrolovat společnost FTV Prima Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, IČO 26706539. Společnost Denemo Media je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Alphaduct, a.s., se sídlem Praha 5, Plaská 622/3, IČO 26212412, která je prostřednictvím svých dceřiných společností činná zejména v oblasti výroby a prodeje pleťové, tělové a dekorativní kosmetiky a v oblasti produkce minerálních vod. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti provozování televizního a internetového vysílání a prodeje reklamy v různých médiích.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0090/2017/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno."

6. prosince 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Münze Ӧsterreich Aktiengesellschaft, Rakouská republika a philoro Holding GmbH, Rakouská republika/philoro MELTING & REFINING GmbH a philoro REAL ESTATE GmbH, obě Rakouská republika ÚOHS-S0600/2021/KS - zjednodušené řízení, zahájeno dne 6. 12. 2021

25. listopadu 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Allegro.eu, Lucemburské velkovévodství/Mall Group a.s. a WE|DO CZ s.r.o. ÚOHS-S0577/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 25. 11. 2021

22. listopadu 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů ČEZ ESCO, a.s./CAPEXUS s.r.o. ÚOHS-S0564/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 22. 11. 2021

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz