Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů MOULINS DE KLEINBETTINGEN S.A./Bakeries International Luxembourg S.A.

3. 12. 2015
ÚOHS-S0866/2015/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 3. 12. 2015

Dne 2. 12. 2015 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) na základě návrhu společnosti MOULINS DE KLEINBETTINGEN S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-8380 Kleinbettingen, 8, rue du Moulin (dále jen „Navrhovatel“), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 3 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2086 Lucemburk, 412F, route d´Esch, která v České republice působí zejména prostřednictvím společnosti UNITED BAKERIES a.s. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby a prodeje pekárenských a cukrářských výrobků. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0866/2015/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

11. srpna 2020 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Arca Investments, a.s./M & M reality holding a. s. ÚOHS-S0321/2020/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 11. 8. 2020

10. srpna 2020 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů BR Group a.s./Ing. Petr Gross s.r.o. ÚOHS-S0319/2020/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 10. 8. 2020

30. července 2020 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Sarnova Holdings, Inc., Spojené státy americké a Pamlico Capital IV, L. P., Spojené státy americké/Scombrid Holdings L.P., Spojené státy americké ÚOHS-S0301/2020/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 30. 7. 2020

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz