Rozsudky do roku 2003

Rozsudky Vrchního soudu v Olomouci

RozsudekPřezkoumávané rozhodnutí ÚOHSÚčastník řízení
II. stupeňI. stupeň
2A9/96 2A9/96
R27/95 S44/94 Východočeská energetika, a.s.
2A3/98-26 2A3/98-26
R25/94
R31/94
S2785/94 RB, spol. s r.o.
2A5/96 2A5/96  R7/95 S14/95 Česká komora architektů
2A8/96 2A8/96  R34/95 S24/95 KABEL plus
2A5/97 2A5/97
R24/96 S29/III/95 Česká spořitelna, a.s.
2A7/97-19 2A7/97-19  R52/95 S52/95 Pražská energetika, a.s.
2A3/96 2A3/96  - S60/95 TELIS s.r.o.
Asociace provozovatelů místních telekomunikačních sítí
2A2/96 2A2/96  - S71/95 TELIS s.r.o.
Asociace provozovatelů místních telekomunikačních sítí
2A6/96 2A6/96 R26/95 - ŠKODA, automobilová a.s.
2A4/96 2A4/96  R51/95 S62/95 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
2A4/98-23 2A4/98-23  R42/97 F47/97 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
2A2/97 2A2/97  R2,3,4/96 S2/96 Benzina, s.p.
2A3/97 2A3/97  R23/96 S29/96 Česká pojišťovna, a.s.
2A10/97 2A10/97
2A2/98-15 
2A2/98-15
R33/96 S68/96 Pražská kanalizace a vodní toky, s.p.
2A4/97 2A4/97  R26-30/96 S70/96 Technický dozorčí spolek Brno
SVÚM, a.s., Areál výzkumných ústavů
Škoda Welding, s.r.o.
České dráhy, s.p.
Vítkovice, a.s.
2A8/97-29 2A8/97-29  R34/96 S75/96 Martin Jícha
2A9/97 2A9/97  R36/96 S108/96 Vodárny a kanalizace, Karlovy Vary, a.s.
2A12/97-20 2A12/97-20  R7/97 S132/96 Znojmia, a.s.
2A12/98-55 2A12/98-55  R8/98 S99/97  Kabel plus Východní Čechy a.s.

2A5/2001-42 2A5/2001-42

-

S7/01

Sdružení odběratelů vody, Plzeň
PRAGUE WATER CGE-AW

2A6/97 2A6/97  1R16/96 S25/96 Středočeská energetická, a.s.
2A8/98-20 2A8/98-20  R34/97 S141/96 KABEL Plus Severní Čechy a.s.

2A5/2002-41 2A5/2002-41 

R1/2001 S70/00 Komora veterinárních lékařů České republiky

2A1/2002-63 2A1/2002-63 

R3/2001 S73/00 adidas ČR s.r.o.
2A15/99 2A15/99 

R1,R2/1999

S85-A/98 Realia, a.s. (v likvidaci),
Mlékárna Frýdek-Místek, a.s.
Olma, a.s.

2A8/2000-47 2A8/2000-47 

R1/2000 S102/99 Jihomoravská plynárenská, a.s.

2A11/2001-70 2A11/2001-70 

R4/2000/A S104/99 ČESKÝ TELECOM, a.s.

2A10/2000-58 2A10/2000-58 

R4/2000 S104/99 ČESKÝ TELECOM, a.s.
2A3/2001-74 2A3/2001-74  R8/2000 S105/99 ČEZ, a.s.

 

Rozsudky Vrchního soudu v Praze

RozsudekPřezkoumávané rozhodnutí ÚOHSÚčastník řízení
II. stupeňI. stupeň
6A60/93-18 6A60/93-18      R6/92 - Pražské energetické závody, s.p.
6A5/93-24 6A5/93-24  R7,8/92 - Barum Centrum Praha, spol. s r.o.
6A151/92-10 6A151/92-10  R9/92 - BARUM a.s.
6A59/93-43 6A59/93-43  R10/92 S33/92 Komora veterinárních lékařů České republiky
6A247/93-23 6A247/93-23  - - Sklo Bohemia, s.p.
7A111/94-31 7A111/94-31  R8/93
R6/94
S81/92 Ing. Alois Rameš, CSc.
6A180/93-38 6A180/93-38  R6/93 S9/93 Jemča, a.s.
6A17/95-23 6A17/95-23  R28/93 S52/III/93 Česká pojišťovna, a.s.
6A4/95-29 6A4/95-29  R7,8,/94 S121/93 Milan Plocka
6A78/95-24 6A78/95-24  R12/94 S12/94 Jihočeský chovatel, a.s.
7A133/95-36 7A133/95-36
R15,16,21,22,23,24/94 S21/III/94 ROSTEX, spol. s r.o.
6A98/95-9 6A98/95-9  R11/94 S29-1/94 Českomoravský fotbalový svaz
7A153/95-25 7A153/95-25  R10/94 S34/94 TAXICECH
6A61/95-36 6A61/95-36  R14,17,19,20/94 S40/94 Balírny Douwe Egberts, a.s.
6A62/95-31 6A62/95-31  R14,17,19,20/94 S40/94 BALÍRNY TCHIBO a.s.
7A104/95-36.pdf 7A104/95-36
R18/94 - Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.
7A156/95-44 7A156/95-44  R25/94
R31/94
S47-50/94 Schöller zmrzlina a mražené výrobky, spol. s r.o.
7A158/95-43 7A158/95-43  R27/94 S47-50/94 Schöller zmrzlina a mražené výrobky, spol. s r.o.
7A157/95-46 7A157/95-46
R26/94
R32/94
S47-50/94 Schöller zmrzlina a mražené výrobky, spol. s r.o.
6A202/95-40 6A202/95-40  R29/94 - Pražská kanalizace a vodní toky, s.p.
7A134/95-30 7A134/95-30  R2/95 S59/94 Česká lékárnická komora
7A83/94-38 7A83/94-38  R5/94 - Česká lékárnická komora

 

Ústavní soud

RozsudekPřezkoumávané rozhodnutí ÚOHSÚčastník řízení
II. stupeňI. stupeň
I. ÚS 365/2000 I. ÚS 365/2000  R1/1999
R2/1999
S85-A/98

Realia, a.s. (v likvidaci),
Mlékárna Frýdek-Místek, a.s.

IV. ÚS 522/2001 IV. ÚS 522/2001 101 KB  - -

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.

VIKA Kameničná, a.s.

 

Žaloby podané v roce 2002, o nichž nebylo do 1.1. 2003 rozhodnuto Vrchním soudem v Olomouci, převzal ode dne účinnosti zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, Nejvyšší správní soud. Žaloby podané od 1.1. 2003 náleží do věcné přílušnosti Krajského soudu v Brně.

cs | en