číslo jednací: S0008/2017/KD-33378/2018/851/EDl

Instance I.
Věc Kartelové dohody o stavebních zakázkách v Prostějově
Účastníci
 1. ESOX, spol. s r.o.
 2. EUROGEMA CZ, a.s.
 3. INSTA CZ s.r.o.
 4. Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
 5. POZEMSTAV Prostějov,a.s.
 6. Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o.
 7. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
 8. REALINVEST s.r.o.
 9. Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
 10. SYNER Morava, a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Rok 2017
Datum nabytí právní moci
11. 3. 2019 (výrok XV.)18. 3. 2019 (výrok XX.)
Dokumenty file icon dokument ke stažení 1 MB

Č. j.:ÚOHS-S0008/2017/KD-33378/2018/851/EDl

 

Brno: 15. 11. 2018

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S008/2016/KD zahájeném dne 18. 1. 2017 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou společnosti:

 • ESOX, spol. s r.o., se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO 00558010, zastoupená na základě plné moci JUDr. Oktaviánem Kociánem, advokátem, se sídlem Brno - střed, Zábrdovice, Příkop 838/6, PSČ 604 20,
 • EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26801001, zastoupená na základě plné moci JUDr. Petrem Ritterou, advokátem, se sídlem Olomouc, Riegrova 376/12, PSČ 779 00,
 • INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 25374311,
 • Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 00030392,
 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380, zastoupená na základě plné moci Mgr. Matyášem Kuželou, advokátem ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00,
 • Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,
 • PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČO 25896873,
 • REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021, zastoupená na základě plné moci JUDr. Jaromírem Josefem, advokátem, se sídlem Hodonín, Velkomoravská 378/1, PSČ 695 01, a
 • SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532/5, 767 01 Kroměříž, IČO 63493675, zastoupená na základě plné moci JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1040/5, Nové Město, PSČ 110 00,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

ROZHODNUTÍ

I.

Účastníci řízení, společnosti

 • ESOX, spol. s r.o., se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO 00558010,
 • EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26801001,
 • INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 25374311,
 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021, a
 • SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532/5, 767 01 Kroměříž, IČO 63493675,

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 4. 10. 2010 koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku „EÚO ZŠ E.Valenty, Prostějov“, zveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č. 60048519 dne 10. 8. 2010  zadavatelem městem Prostějov tak, aby z nich nejvýhodnější nabídku podala společnost Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele podali,

jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedeného zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu pozemního stavitelství v České republice,

a tím dne 4. 10. 2010 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.


 

II.

Účastníci řízení, společnosti

 • Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 00030392, a
 • Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 28. 5. 2009 koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Lázně - rekonstrukce podhledu a prosklené stěnyzveřejněnou městem Prostějovdne 5. 5. 2009 tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele podali,

jednali ve vzájemné shodě, čímž narušili hospodářskou soutěž na trhu pozemního stavitelství v České republice,

a tím dne 28. 5. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

III.

Účastníci řízení, společnosti

 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, a
 • REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 26. 3. 2009 koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Zámek v Prostějově - zřízení víceúčelových výstavních prostorzveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.60031286dne 4. 3. 2009zadavatelem městem Prostějov tak, aby z nich nejvýhodnější nabídku podala společnost POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele podali,

jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedeného zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu pozemního stavitelství v České republice,

a tím dne 26. 3. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

IV.

Účastníci řízení, společnosti

 • EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26801001,
 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, a
 • REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 11. 6. 2009 koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4 Prostějovzveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.60034646dne 15. 5. 2009 zadavatelem městem Prostějov tak, aby z nich nejvýhodnější nabídku podala společnost POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele podali,

jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedeného zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu pozemního stavitelství v České republice,

a tím dne 11. 6. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

V.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • ESOX, spol. s r.o., se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO 00558010,
 • EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26801001,
 • INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 25374311,
 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021, a
 • SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532/5, 767 01 Kroměříž, IČO 63493675,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

 

VI.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 00030392, a
 • Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku II. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

VII.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, a
 • REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku III. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

VIII.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26801001,
 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, a
 • REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku IV. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

IX.

Ve správním řízení nebylo prokázáno porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., účastníky správního řízení, společnostmi

 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČO 25896873, a
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov,

jednáním ve shodě a/nebo uzavřením dohody týkající se výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba výrobně administrativního a skladovacího areálu P + P technik s.r.o. zveřejněnoudne 27. 11. 2015 na profilu zadavatele společnosti P + P technik s.r.o., se sídlem Komenského 75, 768 11 Chropyně, IČO 27728579.

X.

Ve správním řízení nebylo prokázáno porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., účastníky správního řízení, společnostmi

 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČO 25896873, a
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov,

jednáním ve shodě a/nebo uzavřením dohody týkající se výběrového řízení pro veřejnou zakázku Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvouzveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.630874dne 8. 3. 2016zadavatelem městem Lipník nad Bečvou.

XI.

Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0008/2017/KD vedené ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., které Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě mezi účastníky řízení, společnostmi

 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895, a
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov,

spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek pro veřejnou zakázku „Dostavba Sportcentrum - Dům dětí a mládežezveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.60019700dne 12. 5. 2008zadavatelem městem Prostějov, se pro uplynutí lhůty pro uložení pokuty za jednání v uvedené zakázce, stanovené v § 22 odst. 5 téhož zákona, zastavuje.

XII.

Dle § 22a odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníku řízení, společnosti

 • ESOX, spol. s r.o., se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO 00558010,

za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta ve výši 6.871.000 Kč (slovy: šest miliónů osm set sedmdesát jedna tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

XIII.

Dle § 22a odst. 1 písm. b) a odst. 2  zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníku řízení, společnosti

 • EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26801001,

za správní delikty uvedené ve výrocích I. a IV. ukládá pokuta ve výši 13.354.000 Kč (slovy: třináct miliónů tři sta padesát čtyři tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

XIV.

Dle § 22a odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníku řízení, společnosti

 • INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 25374311,

za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta ve výši 1.804.000 Kč (slovy: jeden milión osm set čtyři tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

XV.

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti

 • Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 00030392,

za správní delikt uvedený ve výroku II. ukládá pokuta ve výši 101.000 Kč (slovy: jedno sto jeden tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

XVI.

Dle § 22a odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníku řízení, společnosti

 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,

za správní delikty uvedené ve výrocích I., III. a IV. ukládá pokuta ve výši 11.567.000 Kč (slovy: jedenáct miliónů pět set šedesát sedm tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

XVII.

Dle § 22a odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníku řízení, společnosti

 • Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,

za správní delikty uvedené ve výrocích I., II. a III. ukládá pokuta ve výši 1.467.000 Kč (slovy: jeden milión čtyři sta šedesát sedm tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

XVIII.

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti

 • REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,

za správní delikty uvedené ve výrocích III. a IV. ukládá pokuta ve výši 515.000 Kč (slovy: pět set patnáct tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

XIX.

Dle § 22a odst. 1 písm. b) a odst. 2  zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníku řízení, společnosti

 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021,

za správní delikty uvedené ve výrocích I., III. a IV. ukládá pokuta ve výši 4.636.000 Kč (slovy: čtyři milióny šest set třicet šest tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

XX.

Dle § 22a odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníku řízení, společnosti

 • SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. Máje 532/5, 767 01 Kroměříž, IČO 63493675,

za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta ve výši 8.655.000 Kč (slovy: osm miliónů šest set padesát pět tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

XXI.

Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkům řízení, společnostem:

 • ESOX, spol. s r.o., se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO 00558010,
 • EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26801001,
 • INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 25374311,
 • Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 00030392,
 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,
 • Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,
 • REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021, a
 • SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532/5, 767 01 Kroměříž, IČO 63493675,

ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 2.500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ


I                 Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh

1.             Dne 18. 1. 2017 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0008/2017/KD (dále též „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi ESOX, spol. s r.o., se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO 00558010 (dále též „Esox“), EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26801001 (dále též „Eurogema“), INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 25374311 (dále též „Insta“), POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380 (dále též „Pozemstav“), Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291 (dále též „Prostas“), Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021 (dále též „Navrátil“) a SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532/5, 767 01 Kroměříž, IČO 63493675 (dále též „SM“).  Následující den 19. 1. 2017 se účastníky řízení staly také družstvo Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 00030392 (dále též „Mechanika“) a společnost REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895 (dále též „Realinvest“). Možné porušení zákona Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v koordinaci účasti a/nebo v koordinaci nabídek ve výběrových řízeních v oblasti pozemního stavitelství v České republice v období od roku 2006 do současnosti.[1]

2.             Správní řízení bylo zahájeno na základě několika anonymních podání[2]a v té souvislosti Úřadem provedené analýzy. Anonymní podání se týkala prošetření jednání společnosti Navrátil a bylo v nich poukazováno na kartelové jednání ve výběrových řízeních v oblasti stavebnictví trvající až 15 let (tzv. křoví ve výběrových řízeních, vzájemné kontakty a koordinace postupů při podávání nabídek) a také byla zmíněna konkrétní výběrová řízení, společnosti i osoby.

3.             Úřad prozkoumal dostupné informace o společnosti Navrátil na internetu a provedl analýzu veřejných zakázek (uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek a na profilech zadavatelů), kde tato společnost zvítězila,[3] a veřejných zakázek realizovaných městem Prostějov[4] v letech 2006 až 2014.[5] Na základě této analýzy Úřad oslovil konkrétní zadavatele se žádostí o poskytnutí informací a podkladů, především nabídek jednotlivých uchazečů.

4.             Z obdržených podkladů Úřad zjistil nestandardní podobnost nabídek, zejména cen u jednotlivých položek nabídkových rozpočtů, které uchazeči podali do některých výběrových řízení, a to v oblasti pozemního stavitelství v různých letech.

5.             Uvedené informace představovaly ve svém souhrnu významnou indicii svědčící o tom, že hospodářská soutěž v dané oblasti není dostatečně funkční.

6.             Současně se zahájením správního řízení provedl Úřad šetření na místě v obchodních prostorách účastníků řízení, a to společnosti Pozemstav, Prostas a Navrátil.

7.             Dne 13. 11. 2017 Úřad upřesnil předmět správního řízení následovně. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřuje Úřad v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek

 • ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Dostavba Sportcentrum - Dům dětí a mládežezveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.60019700dne 12. 5. 2008zadavatelem městem Prostějov, mezi společnostmi:

-          POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,

-          REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,

-          Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021;

 • ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Zámek v Prostějově - zřízení víceúčelových výstavních prostorzveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.60031286dne 4. 3. 2009zadavatelem městem Prostějov, mezi společnostmi:

-          POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,

-          Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,

-          REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,

-          Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021;

·                ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Lázně - rekonstrukce podhledu a prosklené stěnyzveřejněnou městem Prostějovdne 5. 5. 2009, mezi společnostmi:

-          Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 00030392,

-          Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291;

 • ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4 Prostějovzveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.60034646dne 15. 5. 2009 zadavatelem městem Prostějov, mezi společnostmi:

-          EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, 772 00 Olomouc, IČO 26801001,

-          POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,

-          REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895,

-          Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021;

·                ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „EÚO ZŠ E.Valenty, Prostějovzveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č. 60048519 dne 10. 8. 2010  zadavatelem městem Prostějov, mezi společnostmi:

-          ESOX, spol. s r.o., se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO 00558010,

-          EUROGEMA CZ, a.s., se sídlem Blanická 917/19, 772 00 Olomouc, IČO 26801001,

-          INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČO 25374311,

-          POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,

-          Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČO 60722291,

-          SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532/5, 767 01 Kroměříž, IČO 63493675,

-          Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021;

 • ve výběrovém řízení pro zakázkuRekonstrukce a dostavba výrobně administrativního a skladovacího areálu P + P technik s.r.o.“ zveřejněnoudne 27. 11. 2015 na profilu zadavatele společnosti P + P technik s.r.o., se sídlem Komenského 75, 768 11 Chropyně, IČO 27728579, mezi společnostmi:

-          POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,

-          PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČO 25896873,

-          Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021,

 • ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou“ zveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.630874dne 8. 3. 2016zadavatelem městem Lipník nad Bečvou, mezi společnostmi:

-          POZEMSTAV Prostějov,a.s., se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25527380,

-          PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČO 25896873,

-          Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 46972021.

Cílem nebo výsledkem těchto jednání účastníků řízení mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti pozemního stavitelství.

8.             Na základě podkladů zajištěných Úřadem v průběhu šetření na místě i v průběhu správního řízení a jejich následné analýzy Úřad rozšířil okruh účastníků řízení o společnost PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČO 25896873 (dále též „Ptáček – pozemní stavby“) spolu s provedením šetření na místě v jejích obchodních prostorách, a to dne 14. 11. 2017.

9.             Úřad v rámci správního řízení vyzval jeho účastníky dne 4. 4. 2018 k vyjádření, zda mají zájem využít proceduru narovnání. O využití této procedury neprojevili zájem všichni účastníci správního řízení, proto Úřad proceduru narovnání nezahájil.[6] 

10.         Dne 29. 8. 2018 vydal Úřad Výhrady k dohodám (dále též „sdělení výhrad“). Všem účastníkům řízení bylo po vydání sdělení výhrad umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování.

11.         Ve lhůtě do 15 dnů od doručení sdělení výhrad, ve kterém byly Úřadem shrnuty základní skutkové okolnosti případu a jejich právní hodnocení, obdržel Úřad žádost o snížení pokuty od společnosti SM.

12.         Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 18. 1. 2017 dle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 293/2016 Sb. Dle článku II zákona č. 293/2016 Sb., kterým se s účinností od 1. 10. 2016,[7]resp. 19. 10. 2016, změnil zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), se řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů.

13.         Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „nový přestupkový zákon“), který v § 112 odst. 4 stanoví, že zahájená řízení o přestupku a dosavadním jiném správním deliktu, s výjimkou řízení o disciplinárním deliktu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti nového přestupkového zákona, se dokončí podle dosavadních zákonů.

14.         Další novela zákona č. 143/2001 Sb. provedená s účinností od 1. 7. 2017 zákonem č. 183/2017 Sb. neobsahuje žádná přechodná ustanovení, a proto by měla být dle obecné zásady na procesní postup aplikována již od okamžiku své účinnosti; to však není možné s ohledem na logický a systematický výklad. Tato novela byla přijata v souvislosti s novým přestupkovým zákonem, tedy zejména aby sladila názvosloví a upravila některé instituty odchylně od přestupkového zákona. Úřad by postupoval dle procesní úpravy zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2017 Sb., pouze v případě, pokud by zároveň procesně postupoval dle nového přestupkového zákona (zákon č. 183/2017 Sb. představuje lex specialis k novému přestupkovému zákonu a bez něj pozbývá smyslu). Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně povahy a obsahu stanovených (dosavadních) správních deliktů, ale pouze k jejich přejmenování na přestupky, označuje správní orgán v souladu s přechodnými ustanoveními nového přestupkového zákona v tomto rozhodnutí posuzované (dosavadní) správní delikty stále jako správní delikty spáchané podle zákona o ochraně hospodářské soutěže.

15.         Poslední novelou, provedenou zákonem č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže), byla částečně upravena ustanovení týkající se nahlížení do správního spisu a jeho zpřístupňování, přičemž tato novela rovněž neobsahuje přechodné ustanovení.

16.         Úřad tedy postupuje v tomto správním řízení z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., účinném do 30. 6. 2017, s přihlédnutím k novele provedené zákonem č. 262/2017 Sb. (dále též „ZOHS 293“).

17.         Co se dále týká správního řádu coby obecného procesního předpisu, správní řízení bylo zahájeno podle správního řádu ve znění pozdějších předpisů, tedy ve znění zákona č. 298/2016 Sb. s účinností od 19. 9. 2016. Ke dnešnímu dni byl správní řád dále novelizován, a to zákony č. 183/2017 Sb.[8], č. 225/2017 Sb. a č. 176/2018 Sb. Zákon č. 183/2017 Sb. neobsahuje žádná přechodná ustanovení. Zákon č. 225/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2018, a zákon č. 176/2018 Sb. účinný od 1. 11. 2018 obsahují ve vztahu ke správnímu řádu přechodná ustanovení, dle kterých se správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončená  dokončí podle dosavadních právních předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je proto aplikován ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen „správní řád“).

18.         Protiprávnost jednání účastníků řízení z hlediska hmotněprávního je Úřadem posuzována podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném v době spáchání jednotlivých deliktů. V daném případě se protiprávnost konkrétního jednání posuzuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákonů č. 296/2007 Sb. a č. 155/2009 Sb., jak je dále vysvětleno v části V.1 Použité znění zákona.

19.         Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad používá též označení „zákon o ochraně hospodářské soutěže“ pro principy zákazu (a neplatnosti) dohod narušujících hospodářskou soutěž (resp. zákazu a neplatnosti dohod, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže)[9], které nejsou, podobně jako koncept soutěžitele, v jednotlivých výše uvedených zněních tohoto zákona odlišné (tyto principy pak platí i dle současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže). Pokud je dále u citace české judikatury užito označení „zákon“, rozumí se jím znění zákona o ochraně hospodářské soutěže aplikované v soudem přezkoumávaném případě.

II           Charakteristika účastníků řízení

II.1    Společnost Esox

20.         Společnost Esox je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného  Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 143, dne 5. 9. 1990. Jejími společníky jsou Jan Polický (obchodní podíl 60 %), Petr Polický (obchodní podíl 20%), Bc. Lukáš Polický (obchodní podíl 20%); Jan Polický a Petr Polický jsou současně jednateli společnosti.

21.         Společnost Esox působí v oblasti průmyslové výstavby – pozemní stavitelství, a to na území České republiky (výjimečně na Slovensku), zejména v oblasti Brna a okolí. Dále podniká v oblasti vinařství.[10]

22.         Společnost Esox vlastní 50% podíl ve společnosti Kohoutovice Invest s.r.o.[11] (založena v roce 2008 účelově k výstavbě bytového domu)[12] a pan Petr Polický je jedním ze dvou jejích jednatelů. Společnost Esox uvedla, že se společností Kohoutovice Invest s.r.o. tvoří jednoho soutěžitele.[13]

23.         Pro účely vedeného správního řízení Úřad považuje tyto propojené společnosti za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; tato skutečnost však v daném řízení nemá zásadní dopad, neboť společnost Kohoutovice Invest s.r.o. nepůsobí na věcném relevantním trhu dotčeném posuzovaným jednáním (dále též „soutěžitel Esox“).

II.2    Společnost Eurogema

24.         Společnost Eurogema je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou B 2670, dne 17. 3. 2003. Jejími vlastníky jsou Ing. Milan Válek, akcionář s 90% podílem, který ve společnosti rovněž zastává funkci předsedy představenstva, a Mgr. Ing. Roman Válek, akcionář s 10% podílem.[14]

25.         Společnost Eurogema působí v oboru pozemního stavitelství, a to v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby (novostavby i rekonstrukce) a dále jako developerská společnost. Působí převážně v olomouckém regionu, ale realizovala stavby i v Praze a Jihomoravském kraji. Jako specializovanou činnost realizuje hlubinné zakládání (vrtané piloty CFA), a to na celém území České republiky (v minulosti i v Polsku a na Slovensku).[15]

26.         Společnost Eurogema vlastní 100% podíl ve společnostech EG projekt Arbesova s.r.o.[16], EG CENTRUM s.r.o.[17], eg projekt HORNÍ LÁN s.r.o.[18]a TAMPIOL a.s.[19], jejichž hlavní činností je příprava developerských projektů[20] (Ing. Milan Válek a Mgr. Ing. Roman Válek jsou jednateli, resp. člen představenstva/předseda dozorčí rady, uvedených společností). Dále má společnost Eurogema nižší než 100% vlastnický podíl v dalších společnostech, jejichž hlavní činností je příprava developerských projektů.

27.         Společnost Eurogema uvedla, že s žádnou ze svých dceřiných společností netvoří jednoho soutěžitele[21]; vzhledem k tomu, že toto tvrzení nijak nedoložila, nevyvrátila tak domněnku, že 100% vlastněné dceřiné společnosti tvoří se svou mateřskou společností jednoho soutěžitele.

28.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že přinejmenším se společnostmi EG projekt Arbesova s.r.o., EG CENTRUM s.r.o., eg projekt HORNÍ LÁN s.r.o. a TAMPIOL a.s. tvoří společnost Eurogema pro účely vedeného správního řízení jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; tato skutečnost však v daném řízení nemá zásadní dopad, neboť tyto společnosti ani další propojené společnosti nepůsobí na věcném relevantním trhu dotčeném posuzovaným jednáním (dále též „soutěžitel Eurogema“).

II.3    Společnost Insta

29.         Společnost Insta je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 15855. Vznikla dne 16. 5. 1997 pod obchodní firmou INSTA Olomouc s.r.o. a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo 30. 10. 2008. Jejími rovnocennými vlastníky, tj. společníky s 50% podílem, jsou Ing. Josef Špalt a Josef Mikeska,[22] kteří jsou současně jednateli společnosti.

30.         Společnost Insta působí zejména v oblasti inženýrského stavitelství (vodovody, kanalizace, ČOV) a dopravních staveb (komunikace, chodníky, cyklostezky) a dále v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Oblast pozemního stavitelství (výstavba nových bytových i nebytových prostor a změny na stávajících budovách) představuje pouze malou část z celkové činnosti. Společnost Insta působí převážně na území Olomouckého a Jihomoravského kraje.[23]

31.         V období od 30. 11. 2005 do 2. 12. 2016 byla 100% vlastníkem společnosti Insta společnost INSTA Group s.r.o.[24]Předmět podnikání společnosti INSTA Group s.r.o. zahrnuje dle údajů v obchodním rejstříku výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona[25]a provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

32.         Společnost Insta uvedla, že se svou mateřskou společností v období od roku 2010 do roku 2016 tvořila jednoho soutěžitele.[26]

33.         Úřad konstatuje, že vzhledem k vlastnické struktuře tvořila společnost Insta se společností INSTA Group s.r.o. v období od 30. 11. 2005 do 2. 12. 2016 pro účely vedeného správního řízení jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; tato skutečnost však v daném řízení nemá zásadní dopad, neboť společnost INSTA Group s.r.o. nepůsobila[27]na věcném relevantním trhu dotčeném posuzovaným jednáním (dále též „soutěžitel Insta“). Úřad dále konstatuje, že vzhledem ke změně vlastnické struktury společnosti Insta, k níž došlo dne 2. 12. 2016, již společnost INSTA Group s.r.o. od uvedeného dne nepovažuje za součást soutěžitele Insta (ve smyslu shora uvedené definice) a naopak na ni nahlíží jako na zcela autonomního soutěžitele.

II.4    Družstvo Mechanika

34.         Družstvo Mechanika je obchodní korporací zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou DrXXXVIII  445. Vzniklo dne 30. 1. 1953 pod obchodní firmou Mechanika, kovodružstvo Prostějov a ke změně na současnou obchodní firmu došlo 7. 4. 1993. Předsedou družstva Mechanika je Ing. Jindřich Zdráhal.

35.         Dle sdělení účastníka řízení působí družstvo Mechanika v oblasti dodávek otvorových výplní – projekce, výroby a montáže – zejména z PVC profilů, a to na celém území České republiky.[28]

36.         Družstvo Mechanika je personálně a majetkově propojeno se společnostmi Automechanika, a.s. (prodej a servis motorových vozidel)[29], Mechanika, a.s. (projekce, výroba a montáž otvorových výplní z hliníku a plastu, společnost působí na území ČR)[30] a STKm Prostějov, s.r.o. (provozování stanice technické kontroly pro motorová vozidla)[31]; tyto společnosti nepůsobí na trhu pozemního stavitelství. Dle vyjádření družstva Mechanika netvoří s uvedenými společnostmi jednoho soutěžitele.[32]

37.         Družstvo Mechanika je soutěžitelem z pohledu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále též „soutěžitel Mechanika“).

II.5    Společnost Pozemstav

38.         Společnost Pozemstav je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2623, dne 30. 6. 1998. Společnost je vlastněna skupinou akcionářů[33] (základní kapitál je tvořen kmenovými akciemi na jméno).

39.         Předmětem podnikání společnosti Pozemstav je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. V oblasti provádění staveb se jedná především o oblast pozemního stavitelství. Jako doplňkovou činností se společnost Pozemstav zabývá projektovou činností ve výstavbě, službami v oblasti pronájmu nemovitostí a ubytovacími službami. Působí především na území Moravy a ve východní části Čech (včetně Prahy a jejího okolí).[34]

40.         Společnost Pozemstav vlastní 100% podíl ve společnostech Karlov Kutná Hora, s.r.o. (developerská činnost)[35], REZIDENCE Kostelecká, s.r.o. (developerská činnost)[36] a Nová Západní, s.r.o.[37] Dále společnost Pozemstav je majetkově či personálně propojena se společnostmi POZEMSTAV Prostějov – servis, s.r.o. (developerská činnost, pronájem)[38], PMP Prostějov, s.r.o. (výroba plastových a hliníkových oken a dveří)[39], Haná Press, s.r.o. (vydavatelská činnost)[40], Zdravotnické centrum, s.r.o. (pronájem)[41], Bytové družstvo PZ v Prostějově, družstvo[42], Jižní terasy, s.r.o. (developerská činnost)[43], PZS Vyškov, s.r.o. v likvidaci[44]a PZP Praha, s.r.o. v likvidaci[45].

41.         Společnost Pozemstav uvedla, že s žádnou z výše uvedených společností netvoří jednoho soutěžitele[46]; vzhledem k tomu, že toto tvrzení nijak nedoložila, nevyvrátila domněnku, že 100% vlastněné dceřiné společnosti tvoří se svou mateřskou společností jednoho soutěžitele.

42.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že společnost Pozemstav přinejmenším se společnostmi Karlov Kutná Hora, s.r.o., REZIDENCE Kostelecká, s.r.o. a Nová Západní, s.r.o. tvoří pro účely vedeného správního řízení jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; tato skutečnost však v daném řízení nemá zásadní dopad, neboť tyto společnosti nepůsobí na věcném relevantním trhu dotčeném posuzovaným jednáním (dále též „soutěžitel Pozemstav“).

II.6    Společnost Prostas

43.         Společnost Prostas je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 16628, dne 27. 10. 1994. Jejími společníky jsou Ing. Zdeněk Prokop, Petr Zemánek, Vladimír Doseděl (každý s podílem 1/6) a Ing. Josef Petržela s  podílem 3/6, kteří jsou současně jednateli společnosti.

44.         Společnost Prostas působí v oblasti pozemního, průmyslového a inženýrského stavebnictví, především na území Olomouckého kraje, výjimečně rovněž na území Jihomoravského kraje.[47]

45.         Společnost Prostas je soutěžitelem z pohledu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále též „soutěžitel Prostas“).

II.7    Společnost Ptáček – pozemní stavby

46.         Společnost Ptáček – pozemní stavby je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou C 24882, dne 18. 12. 2001. Jejími společníky jsou Ing. Leoš Ptáček (obchodní podíl 37%), Michal Peterka (obchodní podíl 37%), Radek Ptáček (obchodní podíl 19%) a Jaroslav Rosík (obchodní podíl 7%).

47.         Společnost Ptáček – pozemní stavby působí v oblasti pozemního stavitelství na celém území České republiky.[48]

48.         Společnost Ptáček – pozemní stavby je personálně a majetkově propojena se společností ORADEA s.r.o.[49], PTÁČEK – sportcentrum s.r.o.[50] a INTABA Přerov s.r.o.[51]

49.         S ohledem na skutečnost, že společnost Ptáček – pozemní stavby se účastnila z vymezeného předmětu správního řízení pouze výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou“ (zveřejněnouve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.630874dne 8. 3. 2016zadavatelem městem Lipník nad Bečvou) a výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba výrobně administrativního a skladovacího areálu P + P technik s.r.o.“ zveřejněnoudne 27. 11. 2015 na profilu zadavatele společnosti P + P technik s.r.o., se sídlem Komenského 75, 768 11 Chropyně, IČO 27728579, u kterých nebylo prokázáno porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., Úřad se dále vymezením soutěžitele nezabýval.

II.8    Společnost Realinvest

50.         Společnost Realinvest je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 6389. Vznikla dne 29. 6. 1992 pod obchodní firmou REALINVEST – společnost s ručením omezeným a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo 8. 8. 1997. Jejími společníky s rovnocenným, tj. 50% podílem, jsou Ing. Miloslav Burget a Ing. Petr Konečný, kteří jsou současně jednateli společnosti.

51.         Společnost Realinvest působí v oblasti stavebnictví – provádí stavby v oboru pozemních staveb včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, a to hlavně jejich opravy.[52]

52.         Společnost Realinvest je soutěžitelem z pohledu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále též „soutěžitel Realinvest“).

II.9    Společnost Navrátil

53.         Společnost Navrátil je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 7336. Vznikla dne 6. 11. 1992 pod obchodní firmou BOHEMIA – leasing, s.r.o. a ke změně na současnou obchodní firmu došlo 4. 11. 1998. Jejími společníky jsou společnosti MICOS spol. s r.o.[53] s  51% podílem, Ing. Bc. Josef Velešík s 30% podílem a Ing. Filip Navrátil s 19% podílem.

54.         Společnost Navrátil působí v oblasti stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství, a to na území Moravy.[54]

55.         Společnost Navrátil vlastní 100% podíl ve společnosti Servis staveb a budov s.r.o.[55] (tato společnost působí v oblasti pozemního stavitelství převážně v regionu Morava a zajišťuje drobné stavební a údržbářské práce).[56]

56.         Úřad konstatuje, že vzhledem k vlastnické struktuře tvoří společnost Navrátil se společností Servis staveb a budov s.r.o. pro účely vedeného správního řízení jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále též „soutěžitel Navrátil“).

II.10  Společnost SM

57.         Společnost SM[57] je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 1844. Vznikla dne 18. 3. 1996 pod obchodní firmou MANĎÁK a.s. a ke změně na současnou obchodní firmu došlo 13. 8. 2008.

58.         Společnost SM působí v oblasti pozemního stavitelství, a to na území celé České republiky, avšak převážná část činnosti probíhá na území Moravy.[58]

59.         Společnost SM je součástí skupiny obchodních společností, v jejím čele stojí společnost S group holding, a.s.[59], která je zároveň jediným akcionářem společnosti SM. Úřad ověřil, že v předmětné době tato společnost na relevantním trhu nepůsobila.

60.         Společnost SM uvedla, že s žádnou majetkově či personálně propojenou společností netvořila jednoho soutěžitele[60] a tyto skutečnosti doložila.[61] Pro účely vedeného správního řízení Úřad považuje proto společnost SM za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále též „soutěžitel SM“).

III         Zjištěné skutečnosti

III.1       Příprava nabídek do výběrových řízení obecně

61.         Úřad se v průběhu správního řízení obrátil na účastníky řízení se žádostí o poskytnutí informací a podkladů vztahujících se k tvorbě a zpracování nabídek do veřejných zakázek.[62]

62.         Společnost Navrátil ve svém vyjádření uvedla (cit.): „Za agendu spojenou s účastí ve výběrových řízeních odpovídají THP, kteří jsou k zpracování nabídky určeni/ rozpočtáři, projektmanažeři…./. O účasti v jednotlivých výběrových řízeních se rozhoduje na poradách vedení SSN. Finální podobu nabídky schvaluje a podepisuje jednatel SSN.“ Při naceňování rozpočtů (výkazů výměr) vychází společnost Navrátil dle svého vyjádření z platných ceníků stavebně-montážních prací (např. ÚRS, RTS, ale i vlastních kalkulací). Vzhledem k tomu, že společnost Navrátil nearchivuje nabídky do veřejných výběrových řízení, nemá k dispozici dokumentaci a informace o případném podílu jiné společnosti na vypracování nabídky do výběrových řízení, která jsou předmětem tohoto správního řízení (s výjimkou veřejné zakázky Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou, 2016).[63]

63.         Společnost Prostas sdělila (cit.): „Za agendu spojenou s účastí ve výběrových řízeních odpovídají 4 jednatelé, především Ing. [Jméno Příjmení]. O účasti naší společnosti ve výběrovém řízení se všichni jednatelé společně dohodnou. Nabídka je zpracovávána především na oddělení příprav, přičemž finální podoba nabídky je schvalována všemi jednateli…při naceňování rozpočtů vycházíme z ceníků ÚRS a z jejich úprav individuální kalkulací, včetně aktuálních nabídek od prodejců a subdodavatelů. V případě nedostatečné kapacity oddělení přípravy jsou rozpočty výjimečně zadávány externím zpracovatelům.“[64] Společnost Prostas vzhledem ke stáří zakázek, které jsou předmětem správního řízení, a skutečnosti, že v těchto soutěžích neuspěla, nedisponuje podklady vztahujícím se k nim, včetně informací o případných subdodavatelích. Pokud se v předmětu zakázky vyskytují práce, které společnost Prostas neprovádí, poptává společnost Prostas dle svého vyjádření subdodavatele na nabídku těchto prací.[65]

64.         Společnost Pozemstav uvedla (cit.): „Výběr a účast na výběrových řízeních probíhá za účasti […obchodní tajemství…]. V tomto složení se schvaluje i její finální podoba. Nabídku po formální stránce zpracovává […obchodní tajemství…]. Cenové nabídky jsou při naceňování rozpočtů oceňovány na základě předložených výkazů výměr resp. slepých rozpočtů předložených zadavatelem.“[66] Společnost Pozemstav dle svého vyjádření neprovádí archivaci materiálů vztahujících se k těm zakázkám, kde nebyla vybrána a zakázku nerealizovala, a dále uvádí (cit.): „U těch zakázek, kde naše společnost ve výběrovém řízení zvítězila, nevyplývá z archivovaných materiálů žádná skutečnost, že v daných konkrétních zakázkách by se podílela jiná společnost na přípravě dané cenové nabídky jinak, než poskytnutím cenové nabídky subdodavatele. Ovšem je třeba zároveň uvést, že při přípravě konkrétní cenové zakázky nemusely jednotlivé námi oslovené firmy jakožto subdodavatelé cenové nabídky skutečnosti společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s. zaslat, ač byly z naší strany osloveny. V takových případech byla do cenové nabídky zpracována cena dle pomocných „technických“ kritérií“.[67]

65.         Společnost SM sdělila (cit.): „Do 31. března 2017 bylo rozdělení kompetencí takové, že jednotlivé části nabídky zpracovávali pracovníci obchodního úseku oddělení zakázky a marketing, rozpočet pak zpracovávali pracovníci oddělení kalkulací…Při oceňování nabídek vychází společnost SM, a.s., především z (1) ceníku RTS, (2) vlastních cen založených na vnitropodnikovém kalkulačním vzorci a (3) nabídek poddodavatelů jednotlivých oceňovaných částí díla. Konečná cena do nabídky je finalizovaná v závislosti na kapacitách a aktuální vytíženosti společnosti.“[68]

66.         Společnost Realinvest ve svém vyjádření uvedla, že (cit.): „Za agendu spojenou s účastí ve výběrových řízeních rozhodují společně [Příjmení] a [Příjmení]. Při oceňování rozpočtů (výkazů výměr) do výběrových řízení vycházíme z ceníků URS nebo vlastních individuálně kalkulovaných cen.“[69] Vzhledem k tomu, že v předmětných zakázkách společnost Realinvest nebyla úspěšná, podklady nearchivuje;  žádné podklady k nim nemá dispozici.[70] 

67.         Družstvo Mechanika Úřad informovalo, že (cit.): „V minulém období o účasti ve výběrovém řízení rozhodoval ekonomický náměstek, vedoucí provozu a další pracovníci z obchodního oddělení. Jednotlivé nabídky zpracovával konkrétní zaměstnanec na základě cenové kalkulace od cenového oddělení a finální podobu schvaloval ekonomický náměstek, vedoucí provozu případně pracovník obchodního oddělení… při kalkulaci našich dodávek (oken, dveří apod.) vycházíme ze stavebních výkresů obdržených od generálního dodavatele, investora či jiného.“[71]

68.         Společnost Insta uvedla (cit.): „Za agendu spojenou s účastí ve výběrových řízeních v současné době odpovídá [Jméno Příjmení], finanční a obchodní ředitel, nabídky zpracovává po stránce formální [Jméno Příjmení] a po stránce rozpočtové [Jméno Příjmení] a [Jméno Příjmení]… Při naceňování rozpočtů vycházíme z ceníků (URS), nabídek dodavatelů, kteří jsou osloveni v rámci poptávkového řízení a vlastních kalkulačních vzorců a zkušeností s realizovaných staveb.“[72] Společnost Insta Úřadu dále sdělila, že podklady k nabídkám do veřejných zakázek a samotné nabídky, v nichž neuspěla, nearchivuje a není schopna k nim konkrétní informace dohledat.[73]

69.         Společnost Esox sdělila (cit.): „Za agendu spojenou s účastí ve výběrových řízeních a zpracování nabídek do výběrových řízení zodpovídá oddělení Přípravy zakázek. Rozhodování o účasti společnosti ESOX, spol. s r.o. ve výběrových řízeních bývá kolektivního charakteru a činí jej obchodní vedení společnosti….Společnost ESOX, spol. s r.o., resp. zpracovatelé nabídek do výběrových řízení vychází při naceňování rozpočtů (výkazů výměr) z cen uvedených v aktuální databázi cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., z cenové soustavy URS, a rovněž také z cen stanovených na základě 27leté činnosti společnosti v oblasti stavebnictví.“[74] Společnost Esox dokumenty týkající se veřejných zakázek, v nichž nebyla úspěšná, archivuje pouze po dobu 5 let.[75] 

70.         Společnost Eurogema ve svém vyjádření uvedla, že (cit.): „Za zpracování nabídky do výběrových řízení odpovídá obchodní ředitel, o účasti ve výběrovém řízení rozhoduje generální ředitel na návrh obchodního ředitele. Na zpracování nabídky se podílí rozpočtář (nabídkový rozpočet) a technik obchodu staveb (dokladová část a kompletace nabídky). Nabídku schvaluje a podepisuje generální ředitel a předseda představenstva…Při oceňování výkazů výměr vycházíme obecně z ceníku ÚRS, podnikových jednotkových cen, nabídek subdodavatelů. Tyto ceny upravujeme vždy dle konkrétních podmínek výběrového řízení.“[76] Společnost Eurogema dále Úřadu sdělila, že u výběrových řízení, ve kterých nebyla úspěšná, podklady nearchivuje.[77]

III.2       Veřejná zakázka „EÚO ZŠ E.Valenty, Prostějov“

71.         Veřejná zakázka „EÚO ZŠ E.Valenty, Prostějov“[78] zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č. 60048519 dne 10. 8. 2010 (dále též „veřejná zakázka ZŠ“) byla zadána městem Prostějov ve formě užšího podlimitního řízení.[79]Dne 10. 8. 2010 byla rovněž na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání žádostí o účast v zadávacím řízení. Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací spočívajících v zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební úpravy stávajících objektů komplexu budov základní školy ZŠ E. Valenty.

72.         Lhůta pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení byla stanovena na 2. 9. 2010. V této lhůtě podalo žádost o účast 8 subjektů, a to dne 1. 9. 2010 společnost Insta (v 10.18 hod.) a dne 2. 9. 2010 společnosti Miras – stavitelství a sanace s.r.o.[80] (v 7.44 hod.), Pozemstav (v 8.36 hod.), Eurogema (v 8.39 hod.), Prostas společně s družstvem Mechanika (Sdružení EÚO ZŠ E.Valenty, Prostějov – PROSTAS+Mechanika; v 8.51 hod.), SM (v 9.01 hod.), Navrátil (v 9.05 hod.) a Esox (v 9.07 hod.).

73.         K podání nabídky[81] bylo zadavatelem vyzváno všech 8 subjektů, které podaly žádost o účast v zadávacím řízení. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 4. 10. 2010, 10.00 hod.

74.         Zadávací dokumentace byla na žádost poskytnuta 5 společnostem, a to společnosti Insta, Pozemstav, Prostas, SM, Navrátil, v listinné i elektronické formě.[82] Společnosti Eurogema, Esox a Miras – stavitelství a sanace s.r.o. o zadávací dokumentaci nepožádaly. Na profilu zadavatele byly dle jeho vyjádření zveřejněny pouze obecné informace o zakázce vč. textové zadávací dokumentace; dokumentace v listinné formě byla předána pouze na základě písemné objednávky a zaplacení požadované ceny.[83]

75.         Ve stanovené lhůtě bylo podáno celkem 7 nabídek, nabídku podala dne 1. 10. 2010 společnost Insta (v 9.39 hod.) a dne 4. 10. 2010 společnosti Pozemstav (v 8.46 hod.), Eurogema (v 8.47 hod.), Prostas společně s družstvem Mechanika (Sdružení EÚO ZŠ E.Valenty, Protějov – PROSTAS+Mechanika v 9.05 hod.), Esox (v 9.08 hod.), SM (v 9.22 hod.) a Navrátil (v 9.37 hod.). Žádná společnost nebyla ze zadávacího řízení vyloučena ani neodstoupila.

76.         Kritériem pro zadání zakázky byla hospodářsky nejvýhodnější nabídka; dílčími hodnotícími kritérii byly i) celková nabídková cena včetně DPH (váha kritéria 85 %) a ii) výše poskytnuté bankovní záruky za jakost (váha kritéria 15 %).[84]

77.         Vítězem veřejné zakázky ZŠ se stala společnost Navrátil s bankovní zárukou za jakost ve výši 250.000 Kč a celkovou konečnou cenou zakázky ve výši 24.542.443 Kč bez DPH (29.450.932 Kč vč. DPH). Dne 4. 11. 2010 byla podepsána smlouva o dílo a následně byla zakázka realizována. Jako subdodavatel byla v nabídce společnosti Navrátil uvedena společnost IZOLTING MORAVIA s.r.o. s předmětem subdodávky – střecha (podíl subdodávky činil 15,65 %).[85] Společnost Navrátil ve svém vyjádření ze dne 22. 9. 2017 dále Úřadu sdělila, že vedle společnosti IZOLTING MORAVIA s.r.o. se jako subdodavatel podílely na plnění veřejné zakázky ZŠ i společnosti PMP Prostějov, s.r.o. a Rode S s.r.o. Praha (výplně otvorů).[86]

78.         Společnost Insta podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 25.492.874 Kč bez DPH (30.591.449 Kč vč. DPH) a bankovní zárukou za jakost ve výši 200.000 Kč.[87] Jako subdodavatel byla v nabídce uvedena společnost SULKO s.r.o. pro dodávku a montáž otvorových prvků (podíl subdodávky činil 30 %).

79.         Společnost Prostas ve sdružení s družstvem Mechanika podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 24.734.905 Kč bez DPH (29.681.886 Kč vč. DPH) a bankovní zárukou za jakost ve výši 200.000 Kč.[88] Jako subdodavatel byla v nabídce uvedena společnost DOSEDĚL IZOLACE s.r.o. pro izolaci střechy a klempířské konstrukce (podíl subdodávky činil 11 %). Nabídka je za členy sdružení podepsána zástupci společnosti Prostas, kteří byli oprávněni jednat jménem všech uchazečů společné nabídky. Společnost Prostas ke společné nabídce se společností Mechanika uvedla, že byla nucena podat nabídku ve sdružení s družstvem Mechanika Prostějov, protože sama nesplňovala kvalifikační kritéria a nemohla by se tak zúčastnit výběrového řízení. Dále uvedla, že kvalifikační kritéria mohla splnit pouze uzavřením smlouvy o sdružení, přičemž účast Mechaniky Prostějov byla omezena pouze k prokázání kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem a na zpracování nabídky na výplně otvorů, jinak se na činnosti a nabídce sdružení nepodílela.[89]

80.         Společnost SM podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH ([…obchodní tajemství…] Kč vč. DPH) a bankovní zárukou za jakost ve výši 250.000 Kč.[90] Jako subdodavatel byla v nabídce uvedena společnost DECRO Bzenec, s.r.o. pro plastové výplně otvorů (podíl subdodávky činil […obchodní tajemství…] %). K dané zakázce společnost SM ve svém vyjádření uvedla, že s ohledem na značný časový odstup od zadávacího řízení a skutečnost, že společnost SM v daném řízení nebyla úspěšná je rozsah dostupných informací a podkladů značně omezený; vedle společnosti DECRO Bzenec, s.r.o. pro dodávku plastových výplní prokazovala společnost SM splnění ekonomických a finančních předpokladů prostřednictvím společnosti Rovina, a.s. (Hulín).[91] 

81.         Společnost Eurogema podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 26.134.622 Kč bez DPH (31.361.547 Kč vč. DPH) a bankovní zárukou za jakost ve výši 250.000 Kč.[92] Společnost Eurogema v nabídce uvedla 0% podíl subdodávek na plnění veřejné zakázky.

82.         Společnost Esox podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 25.039.573 Kč bez DPH (30.047.488 Kč vč. DPH) a bankovní zárukou za jakost ve výši 200.000 Kč.[93] Jako subdodavatel byla v nabídce uvedena společnost AZW, a.s.  pro „Dmtž+mtž+revize hromosvodů“ (podíl subdodávky činil 1,76 %).

83.         Společnost Pozemstav podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 25.723.769 Kč bez DPH (30.868.523 Kč vč. DPH) a bankovní zárukou za jakost ve výši 300.000 Kč.[94] Jako subdodavatel byla v nabídce uvedena společnost PMP Prostějov, s.r.o. pro otvorové výplně z plastů (podíl subdodávky činil 28,4 %).

  Porovnání nabídkových rozpočtů uchazečů

84.         Úřad na žádost obdržel od zadavatele města Prostějov originály nabídek všech uchazečů do veřejné zakázky ZŠ včetně elektronické verze části nabídek (obsahující zejména položkový rozpočet stavby, smlouvu o dílo, formulář pro rekapitulace nabídkové ceny, formulář pro hodnocení nabídek, formulář pro uvedení podílu subdodavatelů, časový a finanční harmonogram).

85.         Rozpočet veřejné zakázky ZŠ je tvořen celkem 369 položkami v členění na 5 objektů (01 Vstupní pavilon ŠM2 a K4, 02 Pavilon učeben UV12 a K5V, 03 Pavilon učeben UO21 a K1, 04 Pavilon tělocvičen TD2, 05 Hospodářský pavilon S2Z); každý objekt je dále vždy rozdělen na 2 části: Rozpočet 1 a Rozpočet 2.

86.         U většiny položek rozpočtu jsou jednotkové ceny společnosti Navrátil (vítěze zakázky) uvedeny v celých korunách či s přesností na desetihaléře, u několika položek pak s přesností i na jednotky haléřů. U společností Esox a Pozemstav jsou jednotkové ceny uvedeny vždy v celých korunách a u společností SM, Prostas a Insta pak s přesností na desetihaléře. U společnosti Eurogema jsou s přesností na jednotky haléřů.

87.         Vzájemným porovnáním cen jednotlivých položek ve všech podaných nabídkách Úřad zjistil, že mezi těmito cenami je určitý cenový vzorec,[95] vzájemný poměr jednotkových cen uchazečů je u většiny položek v celém rozpočtu veřejné zakázky ZŠ shodný. Shodné poměry se vyskytují u položek ve všech částech rozpočtu veřejné zakázky ZŠ a mezi všemi uchazeči. Odlišný poměr je vždy pouze u několika položek, a to zpravidla u položek, jejichž jednotkové ceny jsou pouze v řádu jednotek či desítek korun. Poměr jednotkových cen je odlišný často nepatrně, a to o jednu či několik setin.  U cenově nízkých položek se rovněž jednotkové ceny uchazečů často zcela shodují.

88.         Mezi nabídkovými cenami společnosti Navrátil (vítěze předmětné zakázky) a společnosti Prostas dále bylo zjištěno, že u všech 19 položek[96] objektu 05 Hospodářský pavilon S2Z (Rozpočet:2, V1-1 Nabídkový)[97]  jsou jednotkové ceny těchto společností zcela shodné; jde o jednotkové ceny ve výši jednotek až stovek tisíc korun. Dále Úřad zjistil, že jednotkové ceny v nabídce společnosti Prostas v této části rozpočtu se odlišují od jednotkových cen obsahově shodných položek v jeho zbývající části.[98]

Porovnání nabídkových rozpočtů se stavebními ceníky

89.         Úřad porovnal nabídkové ceny jednotlivých uchazečů s cenami dle stavebních ceníků RTS a ÚRS,[99] které některé stavební společnosti při tvorbě svých rozpočtů používají, platných pro dané relevantní období veřejné zakázky.

90.         Porovnáním položek rozpočtu veřejné zakázky ZŠ s ceníky RTS Úřad zjistil, že ceník RTS neobsahuje ceny 72 položek z celkových 369 (jde o různé obsahové položky) rozpočtu předmětné zakázky (u několika dalších položek je popis ve stavebním ceníku přesnější, příp. cena pro dané období nebyla stanovena). I u těchto položek se však vyskytují cenové vzorce (shodné poměry ceny) mezi nabídkovými cenami jednotlivých uchazečů /účastníků řízení. Ceny uvedené v cenících RTS jsou s přesností na koruny či desítky haléřů, u nižších částek pak i na jednotky haléřů. 

91.         Porovnáním cen RTS s jednotkovými cenami v nabídce společnosti Navrátil Úřad zjistil, že u 94 položek se ceny zcela shodují, u zbývajících 203 položek jsou pak ceny odlišné. U těchto 203 položek nezjistil Úřad žádný cenový vzorec mezi cenami RTS a jednotkovými cenami společnosti Navrátil, tj. poměr cen nebyl shodný nebo se shoduje pouze u nepatrného počtu položek. Úřad dále porovnal ceny v ceníku RTS s nabídkovými cenami dalších uchazečů a zjistil, že neexistují cenové vzorce ani mezi těmito cenami. V případě shodného poměru cen jde pouze o několik málo položek; zpravidla u  obsahově shodných položek, u nichž jednotkové ceny daného uchazeče byly v rámci celého rozpočtu rovněž shodné.

92.         Co se týče ceníku ÚRS, žádné položky rozpočtu veřejné zakázky ZŠ se v tomto ceníku nenacházejí.

Elektronické dokumenty zadávací dokumentace

93.         Dle informací od zadavatele města Prostějov[100] byly uchazečům předány následující dokumenty v elektronické podobě jako součást zadávací dokumentace:  Výkaz výměr, Zadávací dokumentace – Textová část, Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky, Formulář – hodnocení nabídek, Formulář – rekapitulace nabídkové ceny, Formulář – Subdodavatelé a Dodatečné informace k ZD č. 1.[101] Uchazečům nebyly poskytnuty vzory pro časový a finanční harmonogram (HMG), které uchazeči rovněž přikládali v elektronické verzi ke své nabídce.

94.         Vzorový výkaz výměr se skládal ze dvou dokumentů Microsoft Excel s názvem D1-1V1-1 (všichni uchazeči shodně předložili ve svých nabídkách pouze jeden kompletní dokument); u obou těchto dokumentů je ve vlastnostech kolonka Společnost prázdná, v kolonce Autor je uvedeno oem a v kolonce Autor poslední změny[Příjmení Jméno].[102] Ve vlastnostech dokumentů Vlastní nejsou vyplněny žádné údaje.[103]

Porovnání vlastností dokumentů na CD

95.         Součástí obdržených nabídek jednotlivých uchazečů do veřejné zakázky ZŠ byly také elektronické verze dokumentů uložené na CD. Správní spis obsahuje přehled všech dokumentů uložených na jednotlivých CD a vlastnosti všech těchto dokumentů.[104]

96.         Úřad pořídil přehled vlastností těchto elektronických dokumentů uložených na jednotlivých CD a vlastností elektronických dokumentů poskytnutých zadavatelem jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZŠ. Úřad zjistil, že u některých dokumentů se vyskytly shodné údaje v kolonkách Společnost, Autor či Autor poslední změny, které byly zároveň odlišné od vlastností elektronických dokumentů zadávací dokumentace, viz dále.[105]

97.         Dále je u každé společnosti na prvním místě vždy popsán dokument, který obsahuje její položkový rozpočet do veřejné zakázky ZŠ.

98.         Na CD nabídky společnosti Navrátil[106] je uložen dokument s názvem Rozpočet SSN, v kolonce Společnost je uvedena Stavební Společnost Navrátil, v kolonce AutorIng. [Jméno Příjmení], v kolonce Autor poslední změny[Příjmení]. Dále je na něm uložen dokument Technický popis otvorové prvky, u kterého je v kolonce Společnost uvedena Stavební společnost Navrátil, v kolonce Autor- (pomlčka), v kolonce Autor poslední změny[Příjmení]. Ve vlastnostech dokumentu Vlastní jsou vyplněny tyto informace (název a hodnota): _AdHodReviewCycleID 4267433345, _EmailSubjekt , _AuthorEmail [jméno].[příjmení]@navratilpv.cz, _AuthorEmailDisplayName [Jméno Příjmení]. Shodné údaje (hodnoty) u položek (názvů) _AuthorEmail a _AuthorEmailDisplayName jsou i u dokumentů HMG časový.xls a HMG finanční.xls.[107]

99.         Společnost Navrátil k dotazu Úřadu na jména konkrétních zaměstnanců podílejících se na vypracování nabídky uvedla, že dokumentace k předmětné veřejné zakázce není k dispozici s tím, že archivace nabídek do veřejných výběrových řízení neprobíhá, jedná se o operativní administrativu. Dále společnost Navrátil Úřadu sdělila (cit.): „Ing. [Jméno Příjmení] pracuje ve společnosti Navrátil od 1. 2. 2002 – příprava a rozpočty staveb…[Jméno Příjmení] pracuje ve společnosti Navrátil od 1. 11. 1998 – 1. 10. 2005 účetní, 1. 10. 2005 – 5. 1. 2009 hlavní účetní, obchodní referent, od 5. 1. 2009 obchodní referent.“[108]

100.     Na CD nabídky společnosti Pozemstav[109] je uložen dokument s názvem Rozpočet, kolonka Společnost je prázdná, kolonka Autor je také prázdná a v kolonce Autor poslední změny je uvedeno Your User Name. U všech ostatních dokumentů Microsoft Office je v kolonce Autor poslední změny také uvedeno Your User Name.

101.     Ve vlastnostech dokumentu RozpočetVlastní jsou vyplněny tyto informace (název a hodnota): _AdHodReviewCycleID 1965383122, _EmailSubjekt rozpočet Eurogema a HMG Pozemstav, _AuthorEmail [jméno].[příjmení]@navratilpv.cz, _AuthorEmailDisplayName [Jméno Příjmení]. Shodné údaje (hodnoty) u položek (názvů) _AuthorEmail a _AuthorEmailDisplayName jsou i u dokumentů Časový HMG.xlsFinanční HMG.xls.[110]

102.     Na CD nabídky společnosti SM[111] je uložen dokument s názvem rozpočet, v kolonce Společnost je uvedena Stavební Společnost Navrátil, v kolonce AutorIng. [Jméno Příjmení], v kolonce Autor poslední změny[Příjmení]. Dále jsou na něm uloženy dva další dokumenty s názvem Syner HMG časový a Syner HMG finanční, u kterých je v kolonce Společnost uvedena STAVEBNÍ SPOLEČNOST NAVRÁTIL s.r.o. a v kolonce Autor i Autor poslední změny[Příjmení]. U všech ostatních dokumentů Microsoft Office je v kolonce Autor poslední změny uvedeno sekr1.

103.     Ve vlastnostech dokumentu rozpočetVlastní jsou vyplněny tyto informace (název a hodnota): _AdHodReviewCycleID 2619206409, _EmailSubjekt , _AuthorEmail [jméno].[příjmení]@navratilpv.cz, _AuthorEmailDisplayName [Jméno Příjmení]. Shodné údaje (hodnoty) u položek (názvů) _AuthorEmail a _AuthorEmailDisplayName jsou i u dokumentů Syner HMG časový.xls a Syner HMG finanční.xls.[112]

104.     K dotazu Úřadu společnost SM uvedla, že na zpracování nabídky se podíleli pracovníci společnosti SM, a to konkrétně [Jméno Příjmení] (obchodní ředitel odpovědný za věcnou správnost a podání nabídky), [Jméno Příjmení] (odpovědný za tvorbu a kompletizaci nabídky) a [Jméno Příjmení] (odpovědná za tisk a numerickou správnost rozpočtu).[113]

105.     Na CD nabídky společnosti Prostas[114] je uložen dokument s názvem Rozpočet PROSTAS, v kolonce Společnost je uvedena Stavební Společnost Navrátil, v kolonce AutorIng. [Jméno Příjmení], v kolonce Autor poslední změny[Příjmení]. Dále jsou na něm uloženy dva další dokumenty s názvem PROSTAS časový HMG a PROSTAS finanční HMG, u kterých je v kolonce Společnost uvedena STAVEBNÍ SPOLEČNOST NAVRÁTIL s.r.o., kolonka Autor je prázdná a v kolonce Autor poslední změny je uvedeno PROSTAS. U všech ostatních dokumentů Microsoft Office je v kolonce Autor poslední změny uvedeno PROSTAS.

106.     Ve vlastnostech dokumentu Rozpočet PROSTASVlastní jsou vyplněny tyto informace (název a hodnota): _AdHodReviewCycleID 8843559, _EmailSubjekt , _AuthorEmail [jméno].[příjmení]@navratilpv.cz, _AuthorEmailDisplayName [Jméno Příjmení]. Shodné údaje (hodnoty) u položek (názvů) _AuthorEmail a _AuthorEmailDisplayName jsou i u dokumentů PROSTAS HMG časový.xls a PROSTAS HMG finanční.xls.[115]

107.     Společnost Prostas k dotazu Úřadu uvedla, že předmětná zakázka byla vzhledem k nedostatku kapacity oddělení přípravy v období 09/2010 zadána k externímu zpracování Ing. [Jméno Příjmení].[116] Dále společnost Prostas uvedla, že práce byly dohodnuty ústní formou, náplní práce bylo zpracování návrhu položkového rozpočtu ve všech jeho částech. Po odborném posouzení navržených kalkulovaných jednotkových cen a celkové nabídkové ceny vedením společnosti Prostas, s ohledem na aktuální zakázkovou náplň, provedl Ing. [Jméno Příjmení] následnou úpravu položkového rozpočtu a celkové ceny díla. Takto upravený rozpočet předal na elektronickém nosiči dat pro případnou další korekci.[117] Ing. [Jméno Příjmení] společnost Prostas dle svého vyjádření poskytla kompletní zadávací dokumentaci a nabídku společnosti Mechanika Prostějov na dodávku výplní otvorů.[118]

108.     Pan Ing. [Jméno Příjmení] k dotazům Úřadu uvedl (cit.): „Položkový rozpočet jsem zpracoval pro společnost PROSTAS, s.r.o. Rozpočet jsem zpracoval na základě ústní dohody. Rozpočet jsem zpracoval sám a mimo zaměstnanecký poměr. PROSTAS mi pravděpodobně poskytl nabídku na okna (asi od firmy Mechanika Prostějov). Rozpočet jsem předal v elektronické formě. Nepamatuji si v jaké. Žádné podklady již nemám.“[119]

109.     Na CD nabídky společnosti Esox[120] je uložen dokument s názvem Položkový rozpočet, v kolonce Společnost je uvedena Stavební Společnost Navrátil, v kolonce AutorIng. [Jméno Příjmení], v kolonce Autor poslední změnyYour User Name. Dále jsou na něm uloženy čtyři další dokumenty s názvem HMG postupu prací, HMG finančního plnění, Otvorové prvky a Zateplovací systém, u kterých je v kolonce Společnost uvedena STAVEBNÍ SPOLEČNOST NAVRÁTIL s.r.o. a v kolonce Autor[Příjmení] a v kolonce Autor poslední změnyYour User Name. U všech ostatních dokumentů Microsoft Office je také v kolonce Autor poslední změny uvedeno Your User Name.

110.     Ve vlastnostech dokumentu Položkový rozpočetVlastní jsou vyplněny tyto informace (název a hodnota): _AdHodReviewCycleID 337515086, _EmailSubjekt , _AuthorEmail [jméno].[příjmení]@navratilpv.cz, _AuthorEmailDisplayName [Jméno Příjmení]. Shodné údaje (hodnoty) u položek (názvů) _AuthorEmail a _AuthorEmailDisplayName jsou i u dokumentů HMG postupu prací.xls a HMG finančního plnění.xls.[121]

111.     Na CD nabídky společnosti Eurogema[122] je uložen dokument s názvem Rozpočty, v kolonce Společnost je uvedena EUROGEMA, v kolonce Autor[Příjmení] a v kolonce Autor poslední změny[příjmení]. Dále je na něm uložen další dokument s názvem Časový HMG, v kolonce Společnost uvedena EUROGEMA, v kolonce Autor[Příjmení] a v kolonce Autor poslední změny [Příjmení]. U všech ostatních dokumentů Microsoft Office je v kolonce Autor poslední změny uvedeno [příjmení].

112.     Ve vlastnostech dokumentu RozpočtyVlastní jsou vyplněny tyto informace (název hodnota): _AdHodReviewCycleID 3342327528, _EmailSubjekt Rozp., _AuthorEmail [jméno].[příjmení]@navratilpv.cz, _AuthorEmailDisplayName [Jméno Příjmení]. Shodné údaje (hodnoty) u položek (názvů) _AuthorEmail a _AuthorEmailDisplayName jsou i u dokumentů Časový HMG.xls a Finanční HMG.xls.[123]

113.     Na CD nabídky společnosti Insta[124] je uložen dokument s názvem Insta – rozpočet, v kolonce Společnost je uvedena Stavební Společnost Navrátil, v kolonce AutorIng. [Jméno Příjmení], v kolonce Autor poslední změnyUser. U všech ostatních dokumentů Microsoft Office je také v kolonce Autor poslední změny uvedeno User.

114.     Ve vlastnostech dokumentu Insta – rozpočetVlastní jsou vyplněny tyto informace (název a hodnota): _AdHodReviewCycleID 289770866, _EmailSubjekt , _AuthorEmail [jméno].[příjmení]@navratilpv.cz, _AuthorEmailDisplayName [Jméno Příjmení].[125]

Další skutečnosti

115.     V rámci šetření na místě v sídle společnosti Navrátil Úřad převzal dokument označený N A3, jednalo se o ručně psané poznámky pana [Jméno Příjmení, funkce], z porady společnosti Navrátil (značené zkratkou SSN) ze dne 30. 8. 2010. Zde bylo mj. uvedeno „Mechanika – účast ve sdružení s PROSTASEM E.VALENTY ZŠ“.[126]

116.     V rámci šetření na místě v sídle společnosti Navrátil Úřad převzal dokument označený N A2, jednalo se o ručně psané poznámky pana [Jméno Příjmení, funkce], označené datem 2. 8. 2010 „Objednávka – SYNER MORAVA - volat“ a „volat SYNER -> SSN“.[127]

Shrnutí

117.     Úřad zjistil, že mezi jednotkovými cenami všech uchazečů, kteří podali nabídku do předmětné veřejné zakázky, existuje určitý cenový vzorec. Poměr jednotkových cen uchazečů je u většiny položek rozpočtu shodný. Odlišný poměr je u položek, jejichž jednotkové ceny jsou zpravidla v řádech jednotek či desítek korun; často se poměr liší pouze o několik setin. V nabídkových rozpočtech uchazečů se vyskytují i shodné ceny u stejných položek, a to zejména u položek s velmi nízkou jednotkovou cenou. Výjimkou je 19 po sobě jdoucích položek objektu 05 Hospodářský pavilon S2Z (Rozpočet:2, V1-1 Nabídkový),[128] kde jsou v nabídce společnosti Navrátil, tak v nabídce společnosti Prostas naprosto shodné jednotkové ceny (zejména v řádech stovek, ale tisíců korun), avšak jednotkové ceny společnosti Prostas se v této části rozpočtu odlišují od jednotkových cen u obsahově zcela shodných položek ve zbývající části rozpočtu. Vzhledem k tomu, že poměr cen je zpravidla odlišný u položek s nižší hodnotou či dokonce se často tyto položky (zejména v řádech jednotek korun) rovnají, tato skutečnost dokládá, že odlišné poměry jsou způsobeny odlišným formátem (zaokrouhlením) jednotkových nabídkových cen uchazečů.  

118.     Úřad dále ověřil, že tyto cenové vzorce nejsou způsobeny využitím cen z ceníků ÚRS či RTS, které stavební firmy při tvorbě rozpočtů často používají.V nabídkách jednotlivých uchazečů byli uvedeni subdodavatelé, které jednotliví uchazeči při realizaci zakázky budou využívat; každá společnost měla jiného subdodavatele.Společnosti Navrátil při realizaci zakázky subdodávala společnost (v nabídce tento subdodavatel uveden nebyl), která byla uvedena v nabídce společnosti Pozemstav jako subdodavatel s podílem 28,4 %. S ohledem na tyto skutečnosti a rozsah cenových vzorců mezi cenami společnosti Navrátil a Pozemstav by nemohla ani tato subdodávka v případě, že by společnosti Navrátil a Pozemstav využily nacenění některých položek od této společnosti do svých nabídek, odůvodňovat cenové vzorce ve zbývající části rozpočtu. Navíc dle podmínek zadávací dokumentace byly subdodávky omezeny na max. 30 % hodnoty plnění.

119.     Součástí nabídek všech uchazečů bylo CD obsahující elektronickou verzi rozpočtu a některých dalších dokumentů (viz výše). Ve vlastnostech dokumentu - rozpočtu (zadavatel poskytl rozpočet ve dvou souborech, všichni uchazeči měli shodně rozpočet v jednom elektronickém dokumentu) u společnosti SM, Prostas, Esox a Insta je uvedena v kolonce společnost Stavební společnost Navrátil a jako autor zaměstnanec společnosti Navrátil [Jméno Příjmení]. V případě společnosti SM a Prostas je jako autor poslední změny rozpočtu uvedena paní [Příjmení], tehdejší zaměstnankyně společnosti Navrátil. Ve vlastnostech těchto dokumentů (rozpočtů) Vlastní jsou uvedeny shodné údaje – jméno a pracovní email [Jméno Příjmení], zaměstnance společnosti Navrátil, a to u všech společností, které nabídku do předmětné zakázky podaly. U dokumentů – časový a finanční harmonogram, který nebyl zadavatelem poskytnut jako vzor (dokumenty u všech uchazečů jsou podobné), byla v případě společnosti SM, Prostas a Esox uvedena společnost Navrátil (vždy ve shodném tvaru STAVEBNÍ SPOLEČNOST NAVRÁTIL s.r.o.) a jako autor poslední změny paní [Příjmení]; v případě společnosti Eurogema byla uvedena jako autor poslední změny rovněž paní [Příjmení], v kolonce společnost byla uvedena společnost Eurogema. Úřad ověřil, že v elektronických verzích těchto dokumentů poskytnutých zadavatelem jednotlivým uchazečům se tyto názvy společností a jména osob (vč. emailu) nevyskytují. 

120.     V této souvislosti je nutné uvést, že zadávací dokumentaci si vyzvedly pouze některé společnosti; společnost Eurogema a Esox si zadávací dokumentaci nevyzvedly, s ohledem na pouze textovou část zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele, tyto společnosti nedisponovaly elektronickými verzemi dokumentů od zadavatele, přesto nabídky obsahují vytištěné dokumenty (elektronicky vyplněné) graficky i textově v převážné většině zcela shodné.

121.     V ručně psaných poznámkách jednatele společnosti Navrátil jsou uvedeny s datem předcházejícím lhůtě pro podání žádosti o účast v daném zadávacím řízení poznámky týkající se sdružení společností Prostas a Mechanika pro veřejnou zakázku ZŠ a dále kontakt se společností SM.

122.     Společnost Prostas Úřadu sdělila, že vypracování rozpočtu z kapacitních důvodů zadala k externímu zpracování Ing. [Jméno Příjmení], který měl vycházet z podkladů – návrhu rozpočtu od společnosti Prostas a Mechanika.  V této souvislosti je nutné podotknout, že Ing. [Jméno Příjmení] byl v té době již více jak 7 let zaměstnancem společnosti Navrátil a nedisponoval žádným živnostenským oprávněním k poskytování takových služeb a ani žádné takové služby neposkytoval. Rovněž je třeba poukázat na to, že v kolonce společnost byla u elektronické verze rozpočtu společnosti Prostas uvedena společnost Navrátil a v kolonce autor poslední změny paní [Příjmení], tehdejší zaměstnankyně této společnosti. Společnost Navrátil je uvedena i ve vlastnostech dokumentů – harmonogramu zakázky. Navíc jméno [Jméno Příjmení] a jeho pracovní emailová adresa je uvedena ve vlastnostech dokumentu obsahující rozpočet zakázky u všech společností (účastníků řízení), které nabídku do předmětné zakázky podaly.

123.     Společnost Prostas podala nabídku ve sdružení se společností Mechanika, jejíž účast však byla omezena pouze na prokázání kvalifikačních předpokladů a zpracování nabídky pro výplně otvorů. Společnost Prostas jednala jménem členů sdružení.

III.3       Veřejná zakázka „Lázně - rekonstrukce podhledu a prosklené stěny“

124.     Veřejná zakázka „Lázně - rekonstrukce podhledu a prosklené stěny[129]bylazveřejněná městem Prostějov dne 5. 5. 2009[130](dále též „veřejná zakázka Lázně“) jako zakázka malého rozsahu na stavební práce. Předmětem veřejné zakázky byla realizace stavby „Lázně - rekonstrukce podhledu a prosklené stěny“ v rozsahu a za podmínek uvedených v projektové dokumentaci a technických podmínkách.

125.     K podání nabídek do předmětné veřejné zakázky bylo vyzváno 5 subjektů, a to společnost Prostas, Navrátil, Pozemstav, Realinvest a družstvo Mechanika. Těmto společnostem byly spolu s výzvou k podání nabídek zaslány technické podmínky realizace předmětné zakázky.[131] Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 28. 5. 2009, 8.00 hod.

126.     Ve stanovené lhůtě byly podány celkem 4 nabídky, nabídku podala společnost Navrátil (27. 5. 2009, 15.45 hod.), Pozemstav (27. 5. 2009, 16.30 hod.), družstvo Mechanika (28. 5. 2009, 7.20 hod.) a společnost Prostas (28. 5. 2009, 7.50 hod.). Žádná společnost nebyla ze zadávacího řízení vyloučena ani neodstoupila.

127.     Hodnotícími kritérii pro zadání zakázky byly i) výše nabídkové ceny (váha kritéria 70 %), ii) lhůta výstavby v týdnech (váha kritéria 20 %) a iii) podmínky smlouvy o dílo (váha kritéria 10 %).[132]

128.     Vítězem veřejné zakázky Lázně se stala společnost Navrátil a celková konečná cena zakázky činila 4.136.896 Kč bez DPH (4.922.906 Kč vč. DPH), se lhůtou výstavby 10 týdnů.[133] Dne 22. 6. 2009 byla podepsána smlouva o dílo a následně zakázka realizována.

129.     Společnost Prostas podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 4.289.354 Kč bez DPH (5.104.331 Kč vč. DPH), která nezahrnuje práce koordinátora BOZP, a se lhůtou výstavby 9 týdnů.[134] Společnost Prostas ve své nabídce doložila seznam techniků a technických útvarů, jež se budou za společnost Prostas na plnění veřejné zakázky podílet.[135]

130.     Družstvo Mechanika podalo do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 4.574.988 Kč bez DPH (5.464.236 Kč vč. DPH), se lhůtou výstavby 10 týdnů.[136] Družstvo Mechanika ve své nabídce čestně prohlašuje, že splňuje základní, profesní, technické i ekonomické předpoklady.[137]

Porovnání nabídkových rozpočtů

131.     Úřad na žádost obdržel od zadavatele města Prostějov originály nabídek všech uchazečů do veřejné zakázky Lázně. Porovnáním cen jednotlivých položek těchto nabídek Úřad zjistil, že mezi cenami společnosti Prostas a družstvo Mechanika je určitý cenový vzorec, u cen společností Navrátil a Pozemstav nebyl žádný cenový vzorec zjištěn.[138]

132.     Cenové nabídky společnosti Prostas a družstva Mechanika byly obě shodně zpracovány systémem KROS (zcela graficky shodné)[139] a byly rozděleny do několika částí, a to Rekonstrukce prosklených stěn, Oprava podhledu, Vzduchotechnika a Elektromontáže; celkem rozpočet obsahoval 122 položek.

133.     Porovnáním cenových nabídek společnosti Prostas a Mechanika Úřad zjistil, že u tří položek rozpočtu společnost Prostas i družstvo Mechanika shodně nevyplnily ceny a u další položky shodně uvedly jako jednotkovou cenu 0 Kč (vždy odlišně od ostatních uchazečů). Jednotkové ceny společnosti Prostas a družstva Mechanika jsou v nabídkách uvedeny zpravidla na celé koruny či desítky haléřů.

134.     Porovnáním 118 vyplněných jednotkových cen uvedených v nabídce společnosti Prostas s nabídkovými cenami družstva Mechanika Úřad zjistil, že poměr těchto cen je v částech rozpočtu VzduchotechnikaElektromontáže vždy 0,95 (celkem 34 položek). Shodný poměr je i u většiny položek v části Rekonstrukce prosklených stěn; v této části je dále 8 položek po sobě jdoucích se zcela shodnou cenou (6 z nich má jednotkovou cenu ve výši statisíců korun; jde o nejvyšší položky rozpočtu týkající se demontáže a likvidace stávající stěn). U zbývajících položek v části Rekonstrukce prosklených stěn je poměr zpravidla pouze o jednu setinu odlišný, jde o položky, jejichž jednotková cena je v řádech jednotek či desítek korun.

135.     V části rozpočtu Oprava podhledu se vyskytují dva poměry; stejné poměry jsou u položek po sobě jdoucích. Odlišné poměry jsou pak především u položek s jednotkovou cenou ve výši jednotek či desítek korun.

Další skutečnosti

136.     Úřad porovnal nabídkové ceny uchazečů Prostas a Mechanika s cenami dle stavebních ceníků RTS a ÚRS, které některé stavební společnosti při tvorbě svých rozpočtů používají.

137.     Porovnáním položek rozpočtu veřejné zakázky Lázně s ceníkem RTS Úřad zjistil, že ceník RTS neobsahuje 28 položek, tj. ceník RTS neobsahuje ceny těchto položek, přesto poměr jednotkových cen společnosti Prostas a Mechanika je u těchto položek shodný s poměrem v dané části rozpočtu. Porovnáním cen RTS u ostatních položek s nabídkovými cenami společnosti Prostas a Mechanika Úřad zjistil, že tyto ceny se neshodují a že mezi cenami RTS s cenami uchazečů neexistuje žádný cenový vzorec.

138.     Co se týče ceníku ÚRS, rozpočet veřejné zakázky Lázně obsahuje pouze 5 položek, které je možné nacenit pomocí tohoto ceníku s tím, že u jedné z položek obě společnosti – Prostas i Mechanika měly shodně uvedenou jednotkovou cenu 0 Kč;  poměr cen u položek, jejichž ceny bylo možné porovnat, nebyl shodný.

139.     Porovnáním nabídek Úřad zjistil, že nabídky společnosti Prostas a družstva Mechanika vykazují další podobnosti. Na krycích listech rozpočtů Rekonstrukce podhledu, Rekonstrukce prosklených stěn a Vzduchotechnika je u společnosti Prostas i družstva Mechanika v kolonce IČO uvedeno shodně číslo 60722291; jedná se o IČO společnosti Prostas.[140] Oba uchazeči mají shodně zpracován rozpočet v programu KROS; rozpočty jsou graficky i textově shodné.

140.     U rozpočtu Rekonstrukce prosklených stěn v nabídkách společnosti Prostas i družstva Mechanika se shoduje zpřeházené číslování položek v díle Podlahy z dlaždic a obklady, dále v nabídkách nejsou naceněny 2 položky v díle Konstrukce zámečnické (107/Z D+M Ocelový rám mezi proskl. stěnami pro zachycení účinku větru; Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m) a 1 položka v díle Obklady keramické (Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m), resp. se v položkovém rozpočtu vůbec nevyskytují, dále je 1 položka v díle Obklady keramické (Dmtž obklad keramika lepidlo) shodně naceněna za 0 Kč,[141] odlišně od nabídek společností Navrátil a Pozemstav i od zadávací dokumentace.

Shrnutí

141.     Úřad zjistil mezi jednotkovými cenami v nabídkách uchazečů Prostas a Mechanika určitý cenový vzorec; poměr jednotkových cen v jednotlivých dílčích rozpočtech veřejné zakázky Lázně je až na pár výjimek shodný. V části rozpočtu 01 rekonstrukce zasklení je dokonce 8 po sobě jdoucích položek naceněno shodnou cenou. Porovnáním nabídek společností Prostas a Mechanika Úřad zjistil další podobnosti či shodné chyby, na krycích listech rozpočtů Rekonstrukce podhledu, Rekonstrukce prosklených stěnVzduchotechnika je v nabídce společnosti Mechanika uvedeno IČO společnosti Prostas (shodně s nabídkovým rozpočtem Prostas). Úřad ověřil, že cenové vzorce nemohou být způsobeny využitím cen ze stavebních ceníků RTS a ÚRS. Vzhledem k rozsahu předmětné zakázky a jejímu předmětu není možné, aby tyto cenové vzorce byly způsobeny využitím subdodavatelů, navíc v nabídkách žádné informace  o subdodavatelích nejsou uvedeny a společnost Prostas  i Mechanika prohlašují svou profesní a technickou způsobilost; obě společnosti v nabídkách dále poskytují bohaté reference na obdobné stavební zakázky.  

III.4       Veřejná zakázka „Zámek v Prostějově - zřízení víceúčelových výstavních prostor“

142.     Veřejná zakázka „Zámek v Prostějově - zřízení víceúčelových výstavních prostor[142]zveřejněnáve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.60031286dne 4. 3. 2009(dále též „veřejná zakázka Zámek“) byla zadána městem Prostějov ve formě vyjednávacího řízení s výzvou k účasti v soutěži (zjednodušené podlimitní řízení).[143] Předmětem veřejné zakázky bylo provedení rekonstrukce části zámku (východní křídlo a východní část severního křídla) za účelem rehabilitace historického stavu a vytvoření kvalitních podmínek pro plánované aktivity.

143.     K podání nabídek do předmětné veřejné zakázky bylo vyzváno 5 společností, a to společnost Realinvest, Pozemstav, Navrátil, Prostas a Eurogema. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 26. 3. 2009, 10.00 hod.

144.     Zadávací dokumentace byla na žádost poskytnuta 5 společnostem, a to společnosti Navrátil, Pozemstav, Prostas, Realinvest a TOMI-REMONT a.s.[144], v listinné i elektronické formě.[145]

145.     Ve stanovené lhůtě byly podány celkem 4 nabídky, nabídku dne 26. 3. 2009 podala společnost Prostas (v 8.55 hod.), Navrátil (v 9.02 hod.), Pozemstav (v 9.05 hod.) a Realinvest (v 9.09 hod.). Žádná společnost nebyla ze zadávacího řízení vyloučena ani nedostoupila.

146.     Kritériem pro zadání zakázky byla hospodářsky nejvýhodnější nabídka, dílčími hodnotícími kritérii byly i) výše nabídkové ceny včetně DPH (váha kritéria 80 %) a ii) lhůta výstavby - uvedená v týdnech (váha kritéria 20 %).

147.     Vítězem veřejné zakázky Zámek se stala společnost Pozemstav a celková konečná cena zakázky činila 9.629.041 Kč bez DPH (11.458.559 Kč vč. DPH), se lhůtou výstavby 50 týdnů.[146] Dne 28. 4. 2009 byla podepsána smlouva o dílo a následně zakázka realizována.  Společnost Pozemstav neprokazovala splnění žádných kvalifikačních předpokladů (ekonomických, finančních, technických a profesních) prostřednictvím subdodavatelů.

148.     Společnost Navrátil podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 9.932.497 Kč bez DPH (11.819.671 Kč vč. DPH), se lhůtou výstavby 52 týdnů.[147] Společnost Navrátil neprokazovala splnění žádných kvalifikačních předpokladů (ekonomických, finančních, technických a profesních) prostřednictvím subdodavatelů.

149.     Společnost Prostas podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 10.160.604 Kč bez DPH (12.091.119 Kč vč. DPH), se lhůtou výstavby 52 týdnů.[148] Společnost Prostas neprokazovala splnění žádných kvalifikačních předpokladů (ekonomických, finančních, technických a profesních) prostřednictvím subdodavatelů.

150.     Společnost Realinvest podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 10.491.537 Kč bez DPH (12.484.929 Kč vč. DPH), se lhůtou výstavby 53 týdnů.[149] Společnost Realinvest prokazovala pouze splnění technických kvalifikačních předpokladů - držení certifikátu dle norem řady ČSN EN ISO 14000, prostřednictvím subdodavatele, společnosti REISEWITZ spol. s r.o.

Porovnání nabídkových rozpočtů

151.     Úřad na žádost obdržel od zadavatele města Prostějov originály nabídek všech uchazečů do veřejné zakázky Zámek.

152.     Každá z nabídek byla rozdělena do několika položkových rozpočtů (šlo o samostatné soubory), a to Stavební úpravy S, Stavební úpravy O, Zdravotní technika, Ústřední vytápění, Elektrorozvody vnitřní – silnoproud, Elektrorozvody vnitřní – slaboproud, Vzduchotechnika, Měření a regulace, Elektrická požární signalizace. Celkový rozpočet veřejné zakázky Zámek obsahoval 1153 položek.

153.     Porovnáním jednotkových cen uvedených v nabídkách společností Navrátil, Prostas, Realinvest a vítězné nabídky společnosti Pozemstav Úřad zjistil, že mezi jednotkovými cenami všech uchazečů je určitý cenový vzorec. V každém rozpočtu veřejné zakázky Zámek je poměr jednotkových cen dvou uchazečů (platí pro všechny vzájemné poměry a uchazeče) u většiny položek stejný a u dalších položek jsou poměry jednotkových cen velmi blízké - odlišují se maximálně o jednu setinu (jde o položky, jejichž hodnoty jsou v desetikorunách či maximálně stokorunách). Zcela odlišné poměry jsou zpravidla u některých položek s korunovou, příp. desetikorunovou hodnotou.[150] Všechny jednotkové ceny jsou v nabídkách společností Navrátil, Pozemstav, Prostas i Realinvest uvedeny v celých korunách.

Porovnání nabídkových rozpočtů se stavebními ceníky

154.     Úřad porovnal u rozpočtu Stavební úpravy S nabídkové ceny jednotlivých uchazečů s cenami dle stavebních ceníků RTS a ÚRS, které některé stavební společnosti při tvorbě svých rozpočtů používají, platných pro dané relevantní období veřejné zakázky.

155.     Porovnáním položek rozpočtu veřejné zakázky Zámek Stavební úpravy S s ceníkem RTS Úřad zjistil, že ceník RTS neobsahuje ceny 102 položek (z celkových 334 položek) tohoto rozpočtu (u několika dalších položek je popis ve stavebním ceníku přesnější), přesto u těchto položek se shodné poměry mezi nabídkovými cenami uchazečů vyskytují. U položek, které bylo možné nacenit cenami z ceníku RTS, nezjistil Úřad porovnáním cen RTS s nabídkovými cenami jednotlivých uchazečů žádný cenový vzorec, tj. poměry cen nebyly u většiny položek tohoto rozpočtu shodné. 

156.     Co se týče ceníku ÚRS, pouze 14 položek tohoto rozpočtu z celkových 334 položek obsahuje ceník ÚRS; žádné cenové vzorce mezi jednotkovými cenami uchazečů a cenami ÚRS nebyly zjištěny.

157.     Ceny v ceníku RTS a ÚRS jsou uvedeny v celých korunách či desítkách haléřů, u několika málo položek cen z ceníku RTS pak i s přesností na jednotky haléřů.

Elektronické dokumenty zadávací dokumentace

158.     Dle informací od zadavatele města Prostějov[151] byl všem uchazečům předán v elektronické podobě jako součást zadávací dokumentace mj. výkaz výměr, který byl rozdělen do více elektronických dokumentů formátu XLS dle výše uvedeného členění položkových rozpočtů.[152]

Porovnání vlastností dokumentů na CD

159.     Součástí obdržených nabídek jednotlivých uchazečů do veřejné zakázky Zámek byly také elektronické verze dokumentů uložené na CD (kromě nabídky společnosti Realinvest, která na CD obsahovala pouze vyplněný dokument Zadávací dokumentace – obchodní podmínky, resp. smlouvu o dílo). Správní spis obsahuje přehled všech těchto dokumentů a jejich vlastností.[153]

160.     Úřad pořídil přehled vlastností těchto elektronických dokumentů uložených na jednotlivých CD a vlastností elektronických dokumentů poskytnutých zadavatelem jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zámek.[154] Úřad se dále zaměřil na popis vybraných dokumentů obsahujících položkové rozpočty, u kterých se vyskytly shodně vyplněné údaje v kolonkách Autor, Autor poslední změny, Vytvořeno či Naposledy vytištěno, případně Společnost, které byly současně odlišné od vlastností u elektronických dokumentů zadávací dokumentace.[155] Tyto jsou v přehledu vytvořeném Úřadem barevně vyznačeny.

161.     Na předmětných CD všech tří společností Pozemstav, Navrátil i Prostas je u dokumentů s položkovými rozpočty Stavební úpravy S a Stavební úpravy O v kolonce Autor shodně uvedeno Your User Name, u těchto dokumentů jsou taktéž u všech tří společností shodné údaje v kolonce Vytvořeno(2 dny před lhůtou pro podání nabídek). V zadávací dokumentaci jsou údaje v kolonkách Autor i Vytvořeno odlišné.

162.     U všech dokumentů s položkovými rozpočty na CD společnosti Pozemstav a stejně tak společnosti Prostas je v kolonce Autor poslední změny taktéž shodně uvedeno Your User Name, u společnosti Navrátil je v této kolonce uvedeno [Příjmení]. V zadávací dokumentaci jsou údaje v kolonce Autor poslední změny odlišné.

163.     U každého z dokumentů s položkovými rozpočty na CD všech tří společností (s výjimkou položkového rozpočtu Stavební úpravy S)[156] jsou shodné údaje v kolonce Naposledy vytištěno(2 dny před lhůtou pro podání nabídek). V zadávací dokumentaci jsou údaje v této kolonce odlišné s výjimkou položkového rozpočtu Ústřední vytápění (uvedené datum a čas se shoduje u všech 3 společností i zadávací dokumentace, dále se shoduje i s údajem zadávací dokumentace v kolonce Naposledy upraveno;  jde o datum 28. 11. 2008 předcházející vyhlášení dané zakázky).

164.     U dokumentu s položkovým rozpočtem Měření a regulace na CD všech tří společností jsou shodné údaje v kolonkách Autor, Autor poslední změny (s výjimkou společnosti Navrátil), Společnost, Vytvořeno a Naposledy vytištěno, které jsou současně odlišné od údajů v zadávací dokumentaci. V kolonce Společnost je uvedeno ELMAR group s.r.o., společnost zabývající se výrobou, instalací a opravami elektrických strojů a přístrojů.

165.     U dokumentu s položkovým rozpočtem Vzduchotechnika na CD všech tří společností jsou shodné údaje v kolonce Naposledy vytištěno. Elektronický dokument tohoto položkového rozpočtu byl zadavatelem poskytnut pouze ve formátu.pdf, Úřad tak nemohl údaj v této kolonce porovnat, avšak tento časový údaj následoval až po vyzvednutí zadávací dokumentace (2 dny před lhůtou pro podání nabídek, 24. 3. 2009 9:03).

Porovnání dokumentů na CD – formátování

166.     Na předmětných CD všech tří společností Pozemstav, Navrátil i Prostas je u dokumentu s položkovým rozpočtem Elektrorozvody vnitřní – slaboproud (10 položek v části Vyšší poplachové ústředny) ve sloupci Montáž formát písma Times New Roman velikosti 9, avšak ostatní sloupce ve stejných řádcích tabulky mají formát písma Arial velikosti 8. V zadávací dokumentaci je v příslušných buňkách formát písma Arial velikosti 8.[157]

167.     Stejně tak u dokumentu s položkovým rozpočtem Elektrická požární signalizace (8 položek v části Hlásiče EPS) ve sloupci Montáž je formát písma Times New Roman, avšak ostatní sloupce ve stejných řádcích tabulky mají formát písma Arial. V zadávací dokumentaci je v příslušných buňkách formát písma Arial.[158]

168.     Shodnou odlišnost ve formátování vykazuje i tištěná nabídka společnosti Realinvest.[159]

Kontakt společností Pozemstav a Navrátil

169.     V rámci šetření na místě v sídle společnosti Navrátil Úřad převzal dokument označený N A1, jednalo se o ručně psané poznámky pana [Jméno Příjmení, funkce], označené datem 2. 3. 2009, pan [Příjmení] ručně psané poznámky přepsal „Jednání Pozemstav – komplikace.“[160], dle Úřadu jde o text „Jednání Pozemstav – koordinace“.[161]

Shrnutí

170.     Nabídka společnosti Pozemstav byla ve všech stanovených dílčích kritériích výhodnější; společnost Pozemstav nabídla nejnižší cenu a nejkratší lhůtu výstavby.

171.     Porovnáním jednotkových cen uvedených v nabídkách společností Navrátil, Prostas, Realinvest a vítězné nabídky společnosti Pozemstav Úřad zjistil, že mezi jednotkovými cenami všech uchazečů v rozpočtu veřejné zakázky Zámek je cenový vzorec. Úřad ověřil, že tento cenový vzorec nemůže být způsoben využitím stavebních ceníků, které uchazeči využívají při tvorbě svých nabídek. Vzhledem k rozsahu předmětné zakázky a jejímu předmětu není možné, aby tyto cenové vzorce byly způsobeny využitím subdodavatelů, navíc v nabídkách žádné informace  o subdodavatelích či shodných subdodavatelích nejsou uvedeny.

172.     Porovnáním vlastností elektronických verzí rozpočtů, které byly součástí nabídek společností Pozemstav, Navrátil a Prostas, Úřad zjistil shodné údaje, avšak odlišné od údajů, které obsahují vzorové dokumenty od zadavatele (zadávací dokumentace). Shodné údaje jsou nejčastěji v kolonce Naposledy vytištěno a u některých rozpočtů i v kolonce Vytvořeno; data uvedená v těchto kolonkách vždy předchází lhůtě pro podání nabídek, a to o 2 dny, a u některých rozpočtů se zcela shodují s údaji Naposledy upraveno u elektronických dokumentů společnosti Pozemstav, vítěze předmětné zakázky. Shodné údaje v kolonce Vytvořeno u rozpočtů Stavební úpravy S (datum 24. 3. 2009 10:05) a Stavební úpravy O (datum 24. 3. 2009 10:25), pak doprovází i shodný údaj v kolonce Autor, a to u všech výše uvedených společností; tento údaj je pak uveden u všech dalších rozpočtů předmětné zakázky u společností Pozemstav a Prostas jako Autor poslední změny, jde o údaj Your user name (shodný údaj se vyskytuje i u elektronických dokumentů společnosti Pozemstav týkajících se veřejné zakázky ZŠ). Zaznamenaný okamžik poslední změny jednotlivých rozpočtů společnosti Navrátil a Prostas je vždy pozdější než u společnosti Pozemstav; jedinou výjimkou je rozpočet Stavební úpravy O, kdy u společnosti Prostas je čas poslední změny 10 minut před časem poslední změny rozpočtu společnosti Pozemstav (údaj v kolonce Autor i Autor poslední změny je však u obou společností shodný Your user name).

173.     V části rozpočtu Elektrorozvody vnitřní – slaboproud a Elektrická požární signalizace je u společností Pozemstav, Navrátil a Prostas shodné formátování několika položek, avšak odlišné od zbývajících části rozpočtu a odlišné od formátování těchto položek v zadávací dokumentaci. Shodnou odlišnost vykazuje i nabídka společnosti Realinvest, jejíž rozpočty veřejné zakázky Zámek byly předány zadavateli pouze v listinné podobě.

174.     Z poznámek jednatele společnosti Navrátil vyplývá kontakt této společnosti se společností Pozemstav, budoucím vítězem veřejné zakázky Zámek, a to před lhůtou pro podání nabídek do této zakázky.

III.5       Veřejná zakázka „Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4 Prostějov“

175.     Veřejná zakázka „Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4 Prostějov[162]zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.60034646dne 15. 5. 2009(dále též „veřejná zakázka Rekonstrukce Sportcentrum“) byla zadána městem Prostějov ve formě vyjednávacího řízení s výzvou k účasti v soutěži (zjednodušené podlimitní řízení).[163] Předmětem veřejné zakázky bylo provedení rekonstrukce objektu Sportcentrum, zázemí pro sportovce s cílem zlepšení hygienického zázemí s rehabilitací pro sportovce.

176.     K podání nabídek do předmětné veřejné zakázky bylo vyzváno 5 společností, a to společnost Pozemstav, Realinvest, Navrátil, Prostas a Eurogema. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 11. 6. 2009, 10.00 hod.

177.     Zadávací dokumentace byla na žádost poskytnuta 4 společnostem, a to společnosti Prostas, Pozemstav, Realinvest a Navrátil, v listinné i elektronické formě (společnost Eurogema o zadávací dokumentaci nepožádala).[164]

178.     Ve stanovené lhůtě byly podány celkem 4 nabídky, nabídku podala společnost Eurogema (10. 6. 2009, 12.54 hod.), Realinvest (11. 6. 2009, 8.03 hod.), Pozemstav (11. 6. 2009, 8.10 hod.) a Navrátil (11. 6. 2009, 9.20 hod.). V průběhu veřejné zakázky byla vyloučena společnost Realinvest, protože neprokázala splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. Žádná společnost v průběhu veřejné zakázky neodstoupila.

179.     Kritériem pro zadání zakázky byla hospodářsky nejvýhodnější nabídka, dílčími hodnotícími kritérii byly i) výše nabídkové ceny včetně DPH (váha kritéria 70 %), ii) lhůta výstavby - uvedená v týdnech (váha kritéria 20 %) a iii) záruka za jakost díla – uvedená v měsících (váha kritéria 10 %).

180.     Vítězem veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum se stala společnost Pozemstav a celková konečná cena zakázky činila 21.148.174 Kč bez DPH (25.166.327 Kč vč. DPH), s délkou výstavby 18 týdnů a délkou záruky za jakost 62 měsíců.[165] Dne 28. 7. 2009 byla podepsána smlouva o dílo a následně zakázka realizována. Společnost Pozemstav byla nejvýhodnější ve všech dílčích hodnotících kritériích. Společnost Pozemstav uzavřela za účelem plnění předmětné zakázky smlouvu o poskytnutí subdodávky se společností GEODETIKA, s.r.o.; předmětem smlouvy bylo provedení veškerých geodetických prací v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazuje kvalifikaci dodavatele, zejména vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí, geodetický oddělovací plán, vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavebních objektů a přípojek na vnější inženýrské sítě (smlouva byla součástí nabídky, cena 15.000,- za geodetické zaměření a další geodetické práce dle odpracovaných hodin 420 Kč/hod.).

181.     Společnost Navrátil podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 21.911.068 Kč bez DPH (26.074.171 Kč vč. DPH), s délkou výstavby 19 týdnů a délkou záruky za jakost 60 měsíců.[166]

182.     Společnost Eurogema podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 22.723.321 Kč bez DPH (27.040.752 Kč vč. DPH), s délkou výstavby 18,5 týdne a délkou záruky za jakost 60 měsíců.[167]

183.     Společnost Realinvest podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši23.974.871 Kč bez DPH (28.530.097 Kč vč. DPH), s délkou výstavby 19 týdnů a délkou záruky za jakost 60 měsíců.[168]

184.     Společnosti Navrátil, Eurogema ani Realinvest neprokazovaly splnění žádných kvalifikačních předpokladů prostřednictvím jiných společností.

Porovnání nabídkových rozpočtů

185.     Úřad na žádost obdržel od zadavatele města Prostějov originály nabídek všech uchazečů do veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum. Každá z nabídek byla rozdělena do několika položkových rozpočtů, a to Stavební část, ZTI+ÚT+plyn, Wellness centrum, Elektrická požární signalizace, Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Vzduchotechnika, Měření a regulace. Celkem rozpočet veřejné zakázky Rekonstrukce sportcentrum obsahoval 1168 položek. Jednotkové ceny uchazečů byly ve všech nabídkách uvedeny na celé koruny či desítky haléřů.

186.     Porovnáním cen jednotlivých položek těchto nabídek Úřad zjistil, že mezi těmito cenami je určitý cenový vzorec.[169] Poměr jednotkových cen jednotlivých uchazečů je ve většině položek či ve všech položkách v dílčích částech rozpočtů veřejné zakázky Sportcentrum stejný. Zcela odlišné poměry jsou pak zpravidla u položek, jejichž jednotková cena je ve výši jednotek či desítek korun, maximálně stokorun. Pokud poměr jednotkových cen dvou uchazečů se liší o jednu desetinu, ostatní vzájemné poměry cen uchazečů jsou však často stejné s ostatními poměry v dané části rozpočtu. V části Wellness centrum mají všichni uchazeči u všech položek shodné ceny; tyto ceny jim však byly předány jako součást zadávací dokumentace zadavatelem.

187.     Úřad porovnal u části rozpočtu veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum nabídkové ceny jednotlivých uchazečů s cenami dle stavebních ceníků RTS a ÚRS, které některé stavební společnosti při tvorbě svých rozpočtů používají, platných pro dané relevantní období veřejné zakázky.

188.     Porovnáním položek rozpočtu veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum Úřad zjistil, že ceník RTS neobsahuje všechny položky; z 394 položek, které Úřad porovnal, bylo možné z ceníku RTS přiřadit cenu u 281 položek. Porovnáním jednotkových cen uchazečů s cenami RTS nezjistil Úřad žádný cenový vzorec; poměry jednotkových cen uchazečů s cenami RTS nedosahovaly shodné výše u většiny položek ani v žádné dílčí části rozpočtu. Naopak cenové vzorce mezi jednotkovými cenami uchazečů (viz výše) jsou i u položek, jejichž jednotkové ceny nejsou v ceníku RTS. Pro doplnění Úřad uvádí, že některé ceny v cenících RTS jsou uvedeny s přesností až na jednotky haléřů.

189.     Co se týče ceníku ÚRS, pouze 36 položek tohoto rozpočtu z celkových 394 porovnávaných položek obsahuje ceník ÚRS. Úřad ověřil, že zejména s ohledem na počet, nemohou být shodné poměry jednotkových cen uchazečů dány využitím cen z tohoto ceníku.

Elektronické dokumenty zadávací dokumentace

190.     Dle informací od zadavatele města Prostějov[170] byl všem uchazečům předán v elektronické podobě jako součást zadávací dokumentace mj. výkaz výměr, který byl rozdělen do více elektronických dokumentů formátu XLS dle výše uvedeného členění položkových rozpočtů.[171]

Porovnání dokumentů na CD – vlastnosti

191.     Součástí obdržených nabídek jednotlivých uchazečů do veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum byly také elektronické verze dokumentů uložené na CD (kromě nabídky společnosti Realinvest, která CD neobsahovala). Správní spis obsahuje přehled všech těchto dokumentů a jejich vlastností.[172]

192.     Úřad pořídil přehled vlastností těchto elektronických dokumentů uložených na jednotlivých CD a vlastností elektronických dokumentů poskytnutých zadavatelem jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dostavba Sportcentrum.[173] Úřad se dále zaměřil na popis vybraných dokumentů obsahujících položkové rozpočty, u kterých se vyskytly shodné vyplněné údaje v kolonce Vytvořeno a Naposledy vytištěno, které byly současně odlišné od vlastností elektronických dokumentů zadávací dokumentace. Tyto jsou v přehledu vytvořeném Úřadem barevně vyznačeny.

193.     U dokumentu s položkovým rozpočtem Měření a regulace na CD všech tří společností je shodný údaj v kolonce Naposledy vytištěno (3. 6. 2009, 7:08; několik dní před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky). Dále u dokumentu s položkovým rozpočtem Elektrická požární signalizace na CD společnosti Navrátil a Eurogema je shodný údaj v kolonce Naposledy vytištěno (1. 6. 2009, 12:09). U dokumentu s položkovým rozpočtem ZTI+ÚT+plyn na CD společnosti Pozemstav a Eurogema je shodný údaj v kolonce Vytvořeno(3. 6. 2009, 20:03). V zadávací dokumentaci jsou údaje v těchto kolonkách odlišné, data vždy předchází zveřejnění veřejné zakázky ve věstníku.

Shrnutí

194.     Do veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum podaly nabídky 4 společnosti, a to Pozemstav, Navrátil, Eurogema a Realinvest. Společnost Eurogema o zadávací dokumentaci nepožádala, ani nepřevzala, přesto nabídku podala, a to i v elektronické podobě (shodné graficky i obsahově se zadávací dokumentací).  Vítězná nabídka společnosti Pozemstav byla nejvýhodnější ve všech dílčích kritériích; vedle nejnižší nabídkové ceny, nabídla nejkratší délku výstavby a nejdelší záruku.

195.     Porovnáním jednotkových cen v nabídkách jednotlivých uchazečů Úřad zjistil, že mezi cenami je cenový vzorec, a to v celém rozpočtu veřejné zakázky. Poměry jednotkových cen jsou u většiny položek v jednotlivých dílčích částech rozpočtu shodné, u dalších položek jsou poměry cen blízké (lišící se maximálně o jednu setinu) s tím, že jde zpravidla o položky v řádech jednotek či desítek korun. Úřad ověřil, že cenové vzorce nemohou být způsobeny využitím ceníků RTS a ÚRS. 

196.     Porovnáním elektronických verzí rozpočtů společností Pozemstav, Navrátil a Eurogema Úřad dále zjistil, že u několika souborů se zcela shodují údaje v kolonce Naposledy vytištěno, tyto údaje se odlišují od údajů u souborů poskytnutých zadavatelem.

III.6       Zakázka „Rekonstrukce a dostavba výrobně administrativního a skladovacího areálu P + P technik s.r.o.“

197.     Zakázka „Rekonstrukce a dostavba výrobně administrativního a skladovacího areálu P + P technik s.r.o.“ zveřejněná na profilu zadavatele společnosti P + P technik s.r.o., se sídlem Komenského 75, 768 11 Chropyně, IČO 27728579 (dále též „veřejná zakázka hala Chropyně“). Předmětem zakázky byly stavební práce v areálu zadavatele, a to vybudování samostatného výrobního a administrativního areálu a skladovacích hal. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 7. 1. 2016, 8.00 hod. Ve stanovené lhůtě byly podány 3 nabídky, a to společností Navrátil, Pozemstav a PTÁČEK – pozemní stavby. Nabídka společnosti PTÁČEK – pozemní stavby nesplnila požadavky na úplnost nabídky, společnost Ptáček nedoložila seznam pracovníků ve formě čestného prohlášení. Dne 20. 1. 2016 zadavatel rozhodl, že nabídka společnosti Navrátil byla ekonomicky nejvýhodnější. Následně bylo zadávací řízení zrušeno (rozhodnutí bylo zveřejněno dne 24. 10. 2016).

198.     Porovnáním nabídek podaných do veřejné zakázky Chropyně Úřad nezjistil žádné skutečnosti nasvědčující kooperaci těchto společností při jejich zpracování, rovněž nebyly zjištěny žádné kontakty mezi těmito společnostmi v souvislosti s danou veřejnou zakázkou.  

III.7       Veřejná zakázka „Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou“

199.     Veřejná zakázka „Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou“[174]zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.630874dne 8. 3. 2016(dále též „veřejná zakázka Lipník“) byla zadána městem Lipník nad Bečvou ve formě otevřeného řízení.[175] Předmětem veřejné zakázky byla realizace novostavby kryté sportovní haly pro míčové hry, jejímž účelem je sloužit široké sportovní i občanské veřejnosti pro rekreační sport i pro sportovní soutěže. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 20. 4. 2016, 10.00 hod.

200.     Zadávací dokumentace byla na žádost poskytnuta 11 společnostem[176] a ve stanovené lhůtě bylo podáno celkem 6 nabídek, nabídku dne 20. 4. 2016 podaly společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. (v 8.20 hod.), PTÁČEK – pozemní stavby (v 8.50 hod.), sdružení „Společnost RIDERA – ŠOMEK, Lipník nad Bečvou“ společnosti Ridera Stavební a.s. a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v Obchodním rejstříku Pavla Šomka (v 8.55 hod.), Pozemstav (v 9.14 hod.), Navrátil (v 9.40 hod.) a MORAVOSTAV Brno, a.s. (v 9.53 hod.).[177]

201.     V průběhu veřejné zakázky byly vyloučeny 3 subjekty, a to společnost HOCHTIEF CZ, a.s., sdružení „Společnost RIDERA – ŠOMEK, Lipník nad Bečvou“ a společnost MORAVOSTAV Brno, a.s.  Žádná společnost v průběhu veřejné zakázky neodstoupila.

202.     Jediným kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší nabídková cena.

203.     Vítězem veřejné zakázky Lipník se stala společnost Navrátil a celková konečná cena zakázky činila 68.991.712 Kč bez DPH (83.479.972 Kč vč. DPH).[178] Zakázka byla zadána dne 27. 7. 2016.

204.     Úřad na žádost obdržel od zadavatele města Lipník nad Bečvou nabídky všech uchazečů do veřejné zakázky Lipník. Společnost PTÁČEK – pozemní stavby podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 70.813.834,62 Kč bez DPH (85.684.739,89 Kč vč. DPH).[179] Společnost Pozemstav podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 71.957.169 Kč bez DPH (87.068.174 Kč vč. DPH).[180]

205.     V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Navrátil dne 18. 1. 2017 převzal Úřad elektronický nosič DVD označený V B se soubory z externího disku pana [Jméno Příjmení].[181]Součástí tohoto elektronického nosiče byl i dokument Lipník počítání.xlsx umístěný ve složce X:DVDNabídky odevzdané 2015_2016�04 18.04.2016 Lipník n.B Sportovní hala LRůzné.[182] Z vlastností tohoto dokumentu je patrné, že byl vytvořen i naposledy upraven před lhůtou pro podání nabídek. Čísla uvedená v dokumentu ve druhém sloupci (dle označení aplikace Microsoft Excel sloupec S, řádky 2 až 40) zcela odpovídají částkám na listu REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ[183] položkového rozpočtu v nabídce společnosti PTÁČEK – pozemní stavby ve sloupci Cena bez DPH [CZK], přičemž částky jsou uvedené s přesností na haléře.

206.     Společnost Navrátil se k dokumentu vyjádřila (cit.): „…V současné době nejsme schopni zjistit, kdo dokument s názvem „Lipník počítání“ na disk uložil a za jakým účelem. Pokud se máme vyjádřit k obsahu dokumentu „Lipník počítání“ tak uvádíme, že vzhledem k tomu, že nevím, kdo tento soubor vytvořil a uložil na předmětný externí disk, tak se k jeho obsahu nemůžeme v současné době vyjádřit. Nevedeme žádnou evidenci, kdo a kdy si tento externí disk vypůjčil. Datum nahrání dokumentu na externí disk nemusí odpovídat datu vytvoření dokumentu.“[184]

207.     Společnost PTÁČEK – pozemní stavby k dokumentu uvedla (cit.): „Nejsme schopni s jistotou určit, zda Vámi zaslaný předmětný dokument byl součástí našich podkladů pro vypracování nabídky do výběrového řízení na akci: Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou. Kopii nabídky již nemáme k dispozici, proto jej nemůžeme porovnat s nabídkovým rozpočtem.“[185]

208.     Porovnáním nabídek podaných do veřejné zakázky Lipník Úřad nezjistil žádné cenové vzorce či další skutečnosti nasvědčující kooperaci těchto společností při jejich zpracování, rovněž nebyly zjištěny žádné kontakty mezi těmito společnostmi v souvislosti s danou veřejnou zakázkou. 

III.8       Veřejná zakázka „Dostavba Sportcentrum - Dům dětí a mládeže“

209.     Veřejná zakázka „Dostavba Sportcentrum - Dům dětí a mládeže[186]zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek  pod ev. č.60019700dne 12. 5. 2008(dále též „veřejná zakázka Dostavba Sportcentrum“) byla zadána městem Prostějov ve formě vyjednávacího řízení s výzvou k účasti v soutěži (zjednodušené podlimitní řízení).[187] Předmětem veřejné zakázky bylo provedení nástavby třetího nadzemního podlaží stávajícího objektu Sportcentrum DDM v ulici Olympijská 4 v Prostějově jako ubytovny pro sportovce.

210.     K podání nabídek do předmětné veřejné zakázky bylo vyzváno 5 společností, a to společnost Realinvest, Pozemstav, Navrátil, Prostas a R & G ZESTA s.r.o.[188] Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 30. 5. 2008, 10.00 hod.

211.     Zadávací dokumentace byla na žádost poskytnuta 4 společnostem, a to společnosti Pozemstav, Prostas, Realinvest a Navrátil, v listinné i elektronické formě.[189]

212.     Ve stanovené lhůtě byly podány celkem 3 nabídky, nabídku dne 30. 5. 2008 podala společnost Navrátil (v 9.15 hod.), Realinvest (v 9.40 hod.) a Pozemstav (v 9.42 hod.). V průběhu veřejné zakázky byla vyloučena společnost Realinvest, neboť k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů byly doloženy doklady v prostých kopiích, což bylo v rozporu se zákonnými požadavky i podmínkami zadávacího řízení. Žádná společnost v průběhu veřejné zakázky neodstoupila.

213.     Kritériem pro zadání zakázky byla hospodářsky nejvýhodnější nabídka, dílčími hodnotícími kritérii byly i) výše nabídkové ceny včetně DPH (váha kritéria 90 %) a ii) záruka za jakost díla – uvedená v měsících (váha kritéria 10 %).

214.     Vítězem veřejné zakázky Dostavba Sportcentrum se stala společnost Pozemstav a celková konečná cena zakázky činila 15.050.144 Kč bez DPH (17.909.671 Kč vč. DPH), se zárukou za jakost díla 48 měsíců.[190] Dne 26. 6. 2008 byla podepsána smlouva o dílo a následně zakázka realizována.

215.     Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek do veřejné zakázky Dostavba Sportcentrum byla dne 30. 5. 2008, objektivní lhůta pro případné konstatování porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a uložení pokuty (znění zákona platné a účinné k 30. 5. 2008) již uplynula. Úřad se proto dalším posuzováním jednání účastníků řízení vztahujícímu se k předmětné veřejné zakázce  v rozhodnutí nezabýval.

IV          Vymezení relevantního trhu

216.     K tomu, aby Úřad mohl věc posoudit, je nezbytné vymezit relevantní trh, na kterém se projevily či mohly projevit účinky jednání účastníků řízení. Trhem se obecně rozumí prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takových výrobcích či službách, které jsou z hlediska uspokojování určitých potřeb uživatelů těchto výrobků a služeb shodné nebo vzájemně zastupitelné. Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže[191] trh zboží[192], které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[193] Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.

217.     Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu (příp. trhů) zboží (věcně i geograficky) se posuzované jednání účastníků řízení týkalo.

IV.1      Věcné vymezení relevantního trhu

218.     Posuzovaná jednání účastníků řízení se v daném případě týkala zejména úprav a rekonstrukcí stavebních objektů uskutečněných na základě veřejných zakázek vyhlášených zadavatelem městem Prostějov.

219.     Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací spočívajících v zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební úpravy stávajících objektů komplexu budov základní školy ZŠ E. Valenty.

220.     Předmětem veřejné zakázky Lázně byla rekonstrukce podhledu a prosklené stěny.

221.     Předmětem veřejné zakázky Zámek bylo provedení rekonstrukce části zámku (východní křídlo a východní část severního křídla) za účelem rehabilitace historického stavu a vytvoření kvalitních podmínek pro plánované aktivity.

222.     Předmětem veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum bylo provedení rekonstrukce objektu Sportcentrum, zázemí pro sportovce s cílem zlepšení hygienického zázemí s rehabilitací pro sportovce.

223.     Předmětem všech posuzovaných veřejných zakázek byly činnosti, které lze souhrnně zahrnout do oblasti stavebnictví.

224.     Stavebnictví je oblast, díky níž je zajišťována výstavba, údržba, modernizace a rekonstrukce stavebních objektů. Z hlediska typů staveb a způsobu jejich provádění lze stavebnictví členit na pozemní a inženýrské stavitelství. Do pozemního stavitelství lze zahrnout výstavbu nových bytových a nebytových budov a změny na stávajících budovách. Do inženýrského stavitelství pak náleží výstavba a změny na dopravních stavbách, inženýrských sítích (sítě pro plyny, kapaliny, elektřinu či telekomunikace), stavbách pro průmyslové účely a ostatních inženýrských dílech (vodní díla apod.). Z hlediska charakteristiky a způsobu užití staveb pozemní a inženýrské stavitelství představuje dva odlišné relevantní trhy.

225.     Jak Úřad uvedl výše, předmět plnění veřejných zakázek tvořily běžné úpravy a rekonstrukce stavebních objektů. Nejednalo se tedy o specifické stavební postupy a technologie, jež by odůvodňovaly případné detailnější zkoumání a podrobnější členění segmentu „stavebnictví“, než bylo shledáno v předcházejícím odstavci. Úřad proto konstatuje, že výše zdůvodněné rozlišení mezi pozemním a inženýrským stavitelstvím, jakožto dvou rozdílných relevantních trhů, považuje za odpovídající a dostatečné, a přiklání se k němu i pro účely věcného vymezení relevantního trhu v právě řešeném případě.

226.     Všichni účastníci řízení jsou společnosti působící v oblasti stavebnictví a zajišťují stavební práce jak v oblasti pozemního stavitelství, případně i v oblasti inženýrského stavitelství, projektové činnosti či pronájmu nemovitostí, s výjimkou společnosti Insta, jejímž hlavním předmětem podnikání je inženýrské stavitelství a provozování vodovodů a kanalizací, a družstva Mechanika, které působí především v oblasti dodávek otvorových výplní.

227.     Stavební práce, které byly předmětem posuzovaných veřejných zakázek, lze zahrnout do oblasti pozemního stavitelství. Úřad tedy pro účely tohoto správního řízení vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh pozemního stavitelství.

IV.2      Geografické a časové vymezení relevantního trhu

228.     Geografický relevantní trh zahrnuje území, kde jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

229.     Účastníci řízení působí a také se účastní, případně se účastnili výběrových řízení  v oblasti pozemního stavitelství na území České republiky, převážně v daném regionu. Soutěž na daném trhu probíhá především prostřednictvím veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou stavební práce, a to po celém území České republiky. Úřadem nebylo zjištěno, že by v podmínkách poskytování těchto služeb (ve vztahu nabídky a poptávky) existovaly na některé části území České republiky zásadní odlišnosti.

230.     Úřad v souladu s vlastní konstantní rozhodovací praxí vymezil geografický relevantní trh jako území České republiky. Úřad neshledal žádné důvody pro členění území České republiky na menší celky či oblasti, které by ve vztahu k pozemnímu stavitelství a v souladu s uvedenou zákonnou definicí relevantního trhu vykazovaly natolik specifické podmínky (ve srovnání s jinými územími), aby je bylo potřeba vymezovat jako samostatné geografické trhy. Úřad se též v souladu se zavedenou praxí nedomnívá, že by byl dotčený relevantní trh širší než území České republiky.

231.     Po stránce časové jde o trh pravidelně se opakujících dodávek, tedy o trh trvalý.

IV.3      Dopad na relevantní trh

232.     V posuzovaném případě se jedná o dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže (viz níže), u takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na relevantní trh. Úřad však má za prokázaný negativní dopad těchto dohod spočívající i ve skutečném narušení hospodářské soutěže. Účastníkům řízení se v předmětných veřejných zakázkách podařilo mezi sebou zcela vyloučit soutěž; až na jeden případ pak bylo prokázáno, že rovněž ovlivnili výsledek výběrového řízení o veřejnou zakázku. Úřad vnímá dopad těchto dohod jako zvlášť závažný a projevy posuzovaných jednání hodnotí jako pro soutěž zvlášť nebezpečné případy bid-riggingu (viz dále).

V          Právní posouzení

V.1        Použité znění zákona

233.     Podle článku 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod vyhlášené jako součást ústavního pořádku České republiky usnesením Předsednictva české národní rady č. 2/1993 Sb. (dále jen „listina“) se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; pozdějšího zákona se použije, je-li to pro pachatele příznivější. Za dobu spáchání deliktu se pak považuje okamžik jeho dokonání.

234.     V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení (spáchání deliktu) u veřejných zakázek Zámek, Lázně, Rekonstrukce Sportcentrum a ZŠ[194]; k dokonání správních deliktů došlo realizací sladěného záměru účastníků řízení na trhu, a jak Úřad objasňuje dále, pohlíží na ně jako na 4 samostatné delikty.

235.     Pokud jde o veřejné zakázky Lázně, Zámek a Rekonstrukce Sportcentrum považuje Úřad za dokonání deliktů v souvislosti s veřejnou zakázkou:

 • Zámek datum 26. 3. 2009, tj. den, kdy byly zadavateli městu Prostějov doručeny sladěné nabídky účastníků Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest,
 • Lázně datum 28. 5. 2009, tj. den, kdy byly zadavateli městu Prostějov doručeny sladěné nabídky účastníků Prostas a Mechanika,
 • Rekonstrukce Sportcentrum datum 11. 6. 2009, tj. den doručení tří později podaných nabídek ze čtyř předem sladěných nabídek účastníkem Navrátil, Pozemstav a Realinvest zadavateli městu Prostějov.

236.     V době spáchání shora uvedených deliktů byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.; uvedené znění platilo do 1. 9. 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 Sb.

237.     Od spáchání deliktů týkajících se veřejných zakázek Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum až dosud nabylo účinnosti 7 novel zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 155/2009 Sb., zákon č. 188/2011 Sb., zákon č. 360/2012 Sb., zákon č. 135/2016 Sb., zákon č. 293/2016 Sb., zákon č. 183/2017 Sb. a zákon č. 262/2017 Sb. Od 1. 7. 2017 je rovněž účinný nový přestupkový zákon, který je třeba při posuzování příznivosti právní úpravy rovněž vzít v úvahu (viz dále). Úřad se tedy zabýval tím, zda některá z uvedených pozdějších právních úprav je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.

238.     Prvně je třeba uvést, že žádná z uvedených pozdějších právních úprav se nedotkla vymezení skutkové podstaty správního deliktu spočívajícího v uzavření zakázané dohody (§ 3 odst. 1), podmínek platných pro vymezení dohod zanedbatelného dopadu na soutěž, jež nejsou považovány za dohody zakázané, podmínek, při jejichž naplnění se zákaz na dohody nevztahuje nebo jsou ze zákazu vyňaty na základě blokových výjimek,[195]ani zákonné maximální výše pokut za správní delikty.

239.     Zákon č. 155/2009 Sb. sice formálně změnil dikci § 3 odst. 1[196], nicméně materiálně je zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže i po této novele totožný.

240.     Nově zákon č. 155/2009 Sb. doplnil § 3 odst. 1 o dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný a výslovně stanovil, že takové nejsou dohodami zakázanými. Promítl tak základní princip tzv. „dohod de minimis“ upravených před touto novelou v § 6, dle kterého byly tyto dohody „vyňaty“ ze zákazu dohod narušujících soutěž (přičemž současně dosavadní § 6 vypustil). Podmínky pro vymezení dohod, jejichž dopad na soutěž je nepatrný (a jež nejsou od 1. 9. 2009 dohodami zakázanými), byly poté upraveny Oznámením Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení Úřadu o dohodách de minimis“)[197], které vycházelo z tehdejší komunitární úpravy „dohodde minimis“ (a také v současné době reflektuje toto oznámení vývoj unijní úpravy těchto dohod).Lze tak uzavřít, že koncept dohod de minimis platný před citovanou novelou se po novele materiálně nijak nezměnil, a proto tato změna nepředstavuje pro účastníky řízení právní úpravu příznivější.

241.     Uvedená novela vypustila lhůty pro ukládání pokut za porušení zákona (do 3 let ode dne, kdy se Úřad o porušení dozvěděl, nejpozději do 10 let ode dne, kdy k porušení došlo); tato změna však nepředstavuje pro účastníky řízení příznivější úpravu. Novela zavedla dále zánik odpovědnosti za delikt, pokud Úřad nezahájí řízení do 5 let ode dne, kdy se o deliktu dozvěděl, nejpozději do 10 let ode dne, kdy byl spáchán (§ 22b odst. 3). Tato nová úprava se na posuzovaný případ neuplatní, neboť správní řízení bylo zahájeno krátce poté, co Úřad nabyl povědomost o možném porušení soutěžního zákona, a nedošlo k překročení stanovených lhůt.[198] Novela upravila též možnost účastníků řízení „vyvinit se“ z odpovědnosti za delikt v případě prokázání, že vynaložili veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránili (§ 22b odst. 1). Účastníci řízení však této možnosti využít nemohou, neboť nepodnikli žádnou aktivitu v uvedeném směru. Novela pak nepřinesla žádné změny ve vymezení skutkové podstaty správního deliktu uzavření zakázané dohody (§ 3 odst. 1), ani podmínek, při jejichž naplnění se na dohody zákaz nevztahuje (§ 3 odst. 4) nebo jsou ze zákazu vyňaty na základě blokových výjimek (§ 4)[199]; nepřinesla rovněž zásadnější změnu zákonných kritérií pro ukládání pokut za správní delikty[200] (formálně pak vypustila konstrukci ukládání pokut za zaviněné porušení soutěžního zákona, materiálně však forma zavinění zůstává součástí posouzení kritéria závažnosti správního deliktu). Novela pak nepřinesla ani žádnou změnu zákonné maximální výše sankcí ukládaných za správní delikty.

242.     Z uvedeného lze uzavřít, že zákon č. 155/2009 Sb. není pro posouzení jednání účastníků řízení vztahujícího se k veřejným zakázkám Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum právní úpravou příznivější.

243.     Novelou zákona č. 188/2011 Sb., jež nabyla účinnosti dne 15. 7. 2011, byly provedeny pouze formální úpravy nutné ke sjednocení terminologie s ohledem na pojmy použité v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,[201] tzn. bez vlivu na materiální obsah zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tato pozdější právní úprava tak nepřináší účastníkům řízení v žádném směru příznivější zacházení.

244.     Zákonemč. 360/2012 Sb., jenž nabyl účinnosti 1. 12. 2012, došlo k rozšíření kritérií pro ukládání pokut, kdy Úřad může přihlédnout i k jednání právnické osoby v průběhu řízení a k její snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu. Novela však v tomto směru nepřinesla faktickou změnu v již dříve aplikované správní praxi Úřadu, neboť Úřad při ukládání pokut i před citovanou novelou zohledňoval dle Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, uveřejněných Úřadem v měsíci dubnu roku 2007,[202] jako polehčující okolnost určité formy jednání účastníka řízení. Nadto z okolností a povahy zde posuzované věci nemohou účastníci řízení využít § 22b odst. 2 věta druhá novely k uložení příznivější sankce; účastníci řízení nevyvinuli žádnou aktivitu ke spolupráci s Úřadem nad rámec jejich zákonné povinnosti.

245.     Zákonem č. 360/2012 Sb. byl dále zaveden nový druh správní sankce (viz § 22a odst. 4 a 5), kdy se za delikty dle § 3 odst. 1 spáchané v souvislosti se zadávacím řízením, uzavíráním smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu nebo koncesním řízením spolu s pokutou uloží zákaz plnění veřejných zakázek, resp. zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 let. Jde o nový druh sankce ukládaný za delikty ve veřejných zakázkách vedle pokuty. Vzhledem k tomu, že posuzované delikty byly spáchány v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, je tato změna právní úpravy pro účastníky řízení méně příznivá.

246.     Zmíněnou novelou byla též zavedena právní úprava umožňující soutěžiteli, který byl uznán Úřadem vinným ze správního deliktu dle § 3 odst. 1, snížit pokutu (jež by mu jinak byla za správní delikt uložena s využitím Zásad), a to o 20 %, pokud se soutěžitel k jeho spáchání přizná, požádá o snížení pokuty a Úřad bude mít za to, že s ohledem na povahu a závažnost správního deliktu je takový postih dostatečný (§ 22ba odst. 2 a odst. 6) – tzv. „institut narovnání“. Úřad institut narovnání běžně ve své správní praxi aplikoval pro jeho nepopiratelný přínos v dosažení procesních úspor, a tím i pro efektivnější prosazování soutěžního práva, i před jeho výslovným zakotvením do zákona o ochraně hospodářské soutěže. Úřad jej aplikoval  i před touto novelou též se všemi výhodami, jaké z tohoto institutu plynou pro účastníky řízení i v současné době, včetně snížení výše pokuty o 20 %. Zákonné zakotvení institutu narovnání proto nepřineslo faktickou změnu v již dříve aplikované správní praxi Úřadu (kdy před novelou byl institut narovnání aplikován bez možnosti uložit zákaz plnění veřejných zakázek/koncesní smlouvy na dobu 3 let, a od přijetí novely je zmíněný institut aplikován stejně, přičemž při jeho naplnění se zákaz soutěžitelům neuloží). Lze tak uzavřít, že aplikací institutu narovnání Úřadem před novelou a po její účinnosti se v právním posouzení jednání účastníků řízení nic nemění, resp. novela při jeho využití nepředstavuje pro účastníky řízení v posuzování jednání příznivější právní úpravu. S ohledem na skutečnost, že všichni účastníci řízení, kterým Úřad hodlal uložit pokutu, neprojevili zájem o zahájení procedury narovnání, nebyla tato procedura Úřadem zahájena (viz výše). Ze všech účastníků řízení možnosti podat žádost o snížení pokuty dle zákona o ochraně hospodářské soutěže využila pouze společnost SM a Úřad jí na základě její žádosti snížil pokutu o 20 %.

247.     Další změnou, kterou tato novela přinesla, je upuštění od uložení pokuty či snížení pokuty pro splnění podmínek tzv. Leniency programu; tato změna se posuzované věci nijak nedotýká, neboť žádný z účastníků řízení žádost dle § 22ba odst. 1 písm. a) a b) a odst. 5 Úřadu nepodal.

248.     Zbývající změny jsou procesního charakteru a netýkají se hmotněprávního posouzení vytýkaného jednání Úřadem. Ze všech výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že změny provedené zákonem č. 360/2012 Sb. nelze považovat za právní úpravu pro účastníky řízení příznivější.

249.     Novelami provedenými zákonemč. 135/2016 Sb. a zákonem č. 293/2016 Sb. došlo k úpravě ustanovení týkajících se uložení zákazu účasti ve veřejných zakázkách. Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, upravil terminologii v § 20a odst. 4 a zrušil odst. 5 týkající se uložení této sankce za delikt spáchaný v souvislosti s koncesním řízením. Novela zákona č. 293/2016, která nabyla účinnosti 1. 10. 2016, resp. 19. 10. 2016, pak upravila ustanovení týkající zákazu plnění veřejných zakázek, resp. plnění koncesní smlouvy, kdy původně obligatorní povinnost Úřadu tento zákaz uložit na 3 roky změnila na možnost jeho uložení až na dobu 3 let. Další změny provedené zákonem č. 293/2016 Sb. jsou procesní povahy, příp. se týkají dozoru nad orgány veřejné správy a spojení soutěžitelů. Ani jedna z těchto pozdějších úprav není pro účastníky řízení s ohledem na nemožnost uložit tuto sankci dle právní úpravy účinné v době spáchání posuzovaných deliktů (veřejné zakázky Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum) příznivější. 

250.     Novela provedená zákonem č. 183/2017 Sb. účinná od 1. 7. 2017 byla přijata v souvislosti s novým přestupkovým zákonem, který je třeba při posuzování příznivosti právní úpravy vzít rovněž v úvahu. Dle nového přestupkového zákona se na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, hledí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jako na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za ně se pak posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle nového přestupkového zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Je-li to pro pachatele výhodnější, použijí se rovněž ustanovení o určení druhu a výměry správního trestu (viz § 112 odst. 1 a 3 nového přestupkového zákona).[203] Dále § 112 odst. 2 nového přestupkového zákona stanoví, že ustanovení dosavadních zákonů o lhůtách pro projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, lhůtách pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužijí. Odpovědnost za přestupek a dosavadní správní delikt však nezanikne dříve, než by uplynula některá ze lhůt podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

251.     Vzhledem k tomu, že nový přestupkový zákon je v postavení subsidiarity ve vztahu k zákonu o ochraně hospodářské soutěže, je třeba posuzovat jednotlivá ustanovení nového přestupkového zákona v korektivu novely provedené zákonem č. 183/2017 Sb., která aplikaci některých jeho ustanovení vylučuje či odlišně upravuje.

252.     Novela provedená zákonem č. 183/2017 Sb. přinesla změnu promlčecí doby, která dle tohoto zákona činí 10 let (resp. 14 let) a počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku a přerušuje se ze zákonem stanovených důvodů. Dle právní úpravy účinné v době spáchání posuzovaných deliktů (veřejné zakázky Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum) bylo možno pokuty za porušení zákona uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy se o porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti stanovených zákonem Úřad dozvěděl, nejpozději však do 10 let, kdy k porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti došlo. V případě předmětných deliktů s ohledem na ustanovení § 112 odst. 2 nového přestupkového zákona nelze tuto právní úpravu aplikovat, neboť ji nelze považovat za příznivější pro účastníky řízení.

253.     Zákonem č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody oblasti hospodářské soutěže), bylo pouze nově upraveno nahlížení do spisu, respektive vyloučení z nahlížení i žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 6, a zpřístupnění informací obsažených ve spise; jde o změny procesní povahy, které nemají žádný vliv na hmotněprávní posouzení vytýkaného jednání. Tato pozdější právní úprava není rovněž pro účastníky řízení příznivější.

254.     Pro posouzení jednání účastníků řízení týkajícího se veřejných zakázek Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum nelze žádnou z výše uvedených pozdějších novel ani nový přestupkový zákon považovat za příznivější pro účastníky řízení (účastníky dohody). Na základě porovnání znění zákona o ochraně hospodářské soutěže v době spáchání deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum se zněním pozdějších novel zákona o ochraně hospodářské soutěže (viz výše) a nového přestupkového zákona Úřad konstatuje, že zůstala zachována jak obsahová totožnost konkrétních zákonem stanovených povinností, které jsou relevantní pro právní hodnocení jednání účastníků řízení, tak též jejich trestnost z hlediska podřazení porušení právní povinnosti pod kategorii správního deliktu. Rovněž otázka typové závažnosti nahlížení na porušené právní povinnosti nedoznala změny ve prospěch účastníků řízení.Úřad proto protiprávnost jednání účastníků řízení týkajícího se veřejných zakázek Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum posuzuje dle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 296/2007 Sb. (dále též „ZOHS 296“).

255.     Pokud jde o jednání týkající se veřejné zakázky , považuje Úřad za dobu dokonání správního deliktu datum 4. 10. 2010, tj. den doručení šesti později podaných nabídek ze sedmi předem sladěných nabídek účastníkem Pozemstav, Eurogema, Prostas, Esox, SM a Navrátil. V době spáchání deliktu byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb.[204] Uvedené znění zákona o ochraně hospodářské soutěže platilo do 14. 7. 2011, kdy nabyl účinnosti zákon č. 188/2011 Sb.

256.     Od spáchání tohoto deliktu až dosud nabylo účinnosti šest novel zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 188/2011 Sb., zákon č. 360/2012 Sb., zákon č. 135/2016 Sb., zákon č. 293/2016 Sb., zákon č. 183/2017 Sb. a zákon č. 262/2017 Sb. Úřad se tedy zabýval tím, zda některá pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.

257.     Pokud jde o novely zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č. 188/2011 Sb., č. 360/2012 Sb., č. 135/2016 Sb., č. 293/2016 Sb. a č. 262/2017 Sb., platí pro ně ve vztahu k posouzení veřejné zakázky ZŠ totéž, co bylo ohledně uvedených novel rozebráno výše (viz posouzení jednání účastníků řízení ve veřejných zakázkách Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum). Pro posouzení jednání týkajícího se této zakázky nelze žádnou z těchto pozdějších novel považovat za právní úpravu pro účastníky řízení (strany dohody) příznivější.

258.     Novela provedená zákonem č. 183/2017 Sb. přinesla změnu promlčecí doby (viz výše). Dle právní úpravy účinné v době spáchání deliktu odpovědnost za správní delikt zanikla, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode, kdy se o něm správní orgán dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. V případě „včasného“ zahájení správního řízení, tak odpovědnost za delikt nebylo možné promlčet. V posuzovaném případě promlčecí doba dle novely zákona č. 183/2017 Sb. dosud neuplynula, proto nevede tato novela zákona o ochraně hospodářské soutěže k příznivějšímu posouzení deliktního jednání účastníků řízení Úřadem, a to i s ohledem na možnost uložit zákaz účasti ve veřejných zakázkách dle tohoto znění zákona.

259.     Pro posouzení jednání účastníků řízení týkajícího se veřejné zakázky ZŠ nelze žádnou z výše uvedených pozdějších novel ani nový přestupkový zákon považovat za příznivější pro účastníky řízení (účastníky dohody). Na základě porovnání znění zákona o ochraně hospodářské soutěže v době spáchání deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou ZŠ se zněním pozdějších novel zákona o ochraně hospodářské soutěže a nového přestupkového zákona (viz výše) Úřad konstatuje, že zůstala zachována jak obsahová totožnost konkrétních zákonem stanovených povinností, které jsou relevantní pro právní hodnocení jednání účastníků řízení, tak též jejich trestnost z hlediska podřazení porušení právní povinnosti pod kategorii správního deliktu. Rovněž otázka typové závažnosti nahlížení na porušené právní povinnosti nedoznala změny ve prospěch účastníka řízení. Úřad proto protiprávnost jednání účastníků řízení týkající se veřejné zakázky ZŠ posuzuje dle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 155/2009 Sb. (dále též „ZOHS 155“).

V.2        Zákonná a judikatorní východiska

260.     Vzhledem k tomu, že ve veřejných zakázkách Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum Úřad na jednání účastníků řízení aplikuje ZOHS 296 a odlišnosti znění ZOHS 155 (veřejná zakázka ZŠ) vůči ZOHS 296 jsou převážně marginálního charakteru, vychází Úřad při popisu soutěžních pravidel platných pro naplnění skutkové podstaty správních deliktů (obecných zákonných východisek), mj. rovněž z důvodu přehlednosti textu, ze znění ZOHS 296. Ustanovení ZOHS 155 relevantní pro materiální posouzení dohody spáchané za jeho účinnosti, jako je pojem soutěžitel, podmínky, za nichž se na dohodu zákaz nevztahuje (§ 3 odst. 4 a § 4), resp. vynětí ze zákazu dohod dle § 6, jsou shodná s úpravou ZOHS 296.

261.     Ustanovení § 1 odst. 1 ZOHS 296 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení“) dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo spojením soutěžitelů.

262.     Úřad se předně zabýval tím, zda jsou účastníci řízení soutěžiteli ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže.

263.     Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 ZOHS 296 rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže pojem „soutěžitel“ zahrnuje jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu.[205]

264.     Úřad shledal, že všichni účastníci řízení, jakožto podnikatelé působící na trhu a tím pádem účastnící se hospodářské soutěže, jsou soutěžiteli ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže.[206]

265.     Dále se Úřad zabýval tím, zda posuzovaná jednání účastníků řízení jsou zakázanými dohodami dle ZOHS 296, resp. ZOHS 155 a v jaké formě byly tyto dohody spáchány.

266.     Dle § 3 odst. 1 ZOHS 296 dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.

267.     Zakázané jsou zejména dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) ZOHS 296, jako např. dohody o přímém nebo nepřímém určení cen, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Tyto dohody jsou přímo ze zákona zakázané. Tento závěr potvrzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Plemenáři.[207] V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že uvedené dohody jsou přímo ze zákona zakázané a pro posouzení, zda postup soutěžitele je v souladu (resp. rozporu) se zákonem, postačí, že je najisto postaveno, že k takové dohodě došlo.

268.     Dohodou v užším smyslu (dohodou stricto sensu) je jakékoli ujednání (konsensuální akt), z něhož vyplývá shoda projevů vůle dotčených soutěžitelů určitým způsobem v budoucnu jednat, a tedy omezit své vlastní soutěžní rozhodování a svobodu jednání.[208] U těchto protisoutěžních dohod proto není vyžadována konkrétní forma či jiné formální náležitosti vztahující se k projevení vůle účastníků dohody navenek. V rozhodnutí Evropské komise ve věci Polypropylene bylo k této otázce výslovně konstatováno, že „…dohoda existuje tehdy, jestliže se strany dohodnou na plánu, který omezuje nebo je pravděpodobně s to omezit jejich obchodní svobodu tím, že určí směry jejich společného jednání nebo zdržení se určitého jednání na trhu. Nejsou zapotřebí ani smluvní sankce, ani donucovací postupy…“[209]

269.     Z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže po celou dobu jeho účinnosti není rozhodné, jakou formu uzavřená dohoda v užším smyslu má, to znamená, že tato dohoda nemusí být pouze písemná.[210] Jak vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie, k uzavření dohody stačí, pokud zúčastnění soutěžitelé vyjádří společnou vůli, resp. společný záměr, chovat se do budoucna na trhu určitým způsobem.[211] Takový záměr pak nemusí být ani písemně zachycen.[212] Pokud jde o formu vyjádření takové společné vůle, postačuje, aby ujednání bylo vyjádřením vůle stran chovat se na trhu v souladu s jeho zněním.[213]

270.     Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 ZOHS 296 také jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[214] Shoda projevu vůle (konsenzus) je v případě jednání ve vzájemné shodě nahrazena slaďováním (koordinací), která může mít různé formy od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací.[215] Za jednání ve vzájemné shodě se tedy považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.

271.     Jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli, následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu a příčinnou souvislost mezi těmito dvěma prvky. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a kauzální nexus je spojující. Obě fáze se mohou v praxi prolínat.

272.     V případě jednání ve vzájemné shodě musí být především prokázána existence kontaktů mezi soutěžiteli, jejichž důsledkem je jednání na trhu, nebo prokázáno takové jejich jednání na trhu, které nelze racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem. Úřad tak při prokazování jednání ve vzájemné shodě musí buď prokázat, že mezi soutěžiteli probíhala soutěžně-protiprávní komunikace, jejímž důsledkem je jednání soutěžitelů na trhu determinované tímto (předchozím) slaďováním, nebo že došlo ke shodnému či nápadně podobnému jednání, jež není racionálně jinak zdůvodnitelné než jednáním ve vzájemné shodě; v takovém případě se pak presumují předchozí soutěžně relevantní kontakty.[216]

273.     Zákon o ochraně hospodářské soutěže zahrnuje protisoutěžní praktiky vymezené v § 3 odst. 1 pod legislativní zkratku „dohody“. K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků, naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium „dostatečnosti“ či „podstatnosti“ a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její skutečné účinky na relevantním trhu.

274.     Vzhledem ke svému cíli jsou protisoutěžní především takzvané dohody s tvrdým jádrem (hard-core). To jsou takové dohody, které jsou již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o horizontální dohody o určování cen, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a omezování produkce.[217] Dohody s tvrdým jádrem nelze dle Oznámení Úřadu o dohodách de minimis považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný. Na stejném principu byl postaven § 6 ZOHS 296. Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem, jsou dohody  směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, případně neúčast některých uchazečů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče, tzv. dohody typu bid-rigging.

275.     Dohody typu bid-rigging zpravidla zahrnují jak prvky dohody o rozdělení trhu, tak dohody cenové, tedy dva typy nejzávažnějších hard-core omezení hospodářské soutěže, jelikož podstatou těchto dohod je vyloučení vzájemné hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázku resp. o trh/jeho část (koordinace postupu směřující k získání zakázky předem zamýšleným vítězem – tj. dělení trhu) a popření tak vlastního smyslu výběrového řízení (jehož účelem je nalezení dodavatele za nejvýhodnějších – zejména cenových podmínek). K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (týkající se např. okruhu účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), jež je následně realizována, neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže, a to bez ohledu na to, jaká je konkrétní výše sladěných nabídkových cen. Vzhledem k tomu, že dohody typu bid-rigging bývají pravidelně zaměřeny na veřejné zakázky (tj. zakázky zadavatelů hospodařících s veřejnými rozpočty či dotacemi), narůstá jejich společenská škodlivost i tím, že mají přímý negativní dopad na veřejné rozpočty, když ilegálním způsobem odčerpávají zdroje jinak využitelné pro veřejné účely. Tento typ dohod je považován za dohody s protisoutěžním cílem.[218]

276.     Úřad dále poukazuje na skutečnost, že prokazování kartelových dohod, tj. i dohod typu bid­-rigging je značně obtížné. Evropský soudní dvůr konstatoval, že je běžné, že taková protisoutěžní jednání se včetně schůzek odehrávají tajně a dokumentace k nim je omezena na minimum. I když Komise objeví písemnosti výslovně prokazující protiprávní kontakty soutěžitelů, jsou tyto obvykle útržkovité, rozptýlené, takže je nezbytné rekonstruovat některé podrobnosti dedukcí. Proto ve většině případů musí být existence protisoutěžního jednání (dohody) vyvozena z určitého počtu shodujících se skutečností a nepřímých důkazů, které mohou ve svém souhrnu, neexistuje-li pro ně jiné logické vysvětlení, představovat důkaz porušení soutěžních pravidel.[219]

277.     Dle § 3 odst. 4 ZOHS 296 jsou ze zákazu dohod ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296 vyňaty dohody splňující kumulativně tyto podmínky: a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), a c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.

278.     Podle § 4 odst. 1 ZOHS 296 se zákaz uvedený v § 3 odst. 1 nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství (nyní Evropské unie), avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými příslušnými nařízeními Komise a Rady Evropských společenství (nyní Evropské komise a Rady Evropské unie).

279.     Dle § 6 odst. 1 písm. a) ZOHS 296 se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 ZOHS 296 nevztahuje na horizontální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 10 %, a vertikální dohodu, pokud podíl žádného z účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 15 %. U dohod, u nichž podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřevyšoval tyto hranice, nebyl jejich dopad na hospodářskou soutěž významný, a proto byly ze zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty (dohody de minimis). Vynětí však nelze uplatnit pro horizontální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen a rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, tedy pro dohody s tvrdým jádrem (viz § 6 odst. 2 písm. a/ ZOHS 296). U takových ujednání není třeba detailně zkoumat jejich konkrétní negativní účinky na relevantní trh, ty se u cílových dohod jakými jsou i dohody charakteru bid-rigging presumují (negativní přinejmenším potenciální dopady na hospodářskou soutěž se předpokládají již ze samotného faktu uzavření takovéto dohody). Dle ZOHS 296 tak nelze dohody typu bid-rigging vyjmout ze zákazu dohod. Koncept dohod de minimis platný dle ZOHS 155 (Oznámení Úřadu o dohodách de minimis) se ve vztahu k posuzovanému bid-riggingu materiálně nijak nezměnil.

280.     V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení u veřejných zakázek Zámek, Lázně, Rekonstrukce Sportcentrum a ZŠ (viz dále). Jednání účastníků řízení v uvedených zakázkách dle Úřadu nenaplňuje znaky trvajícího[220] ani pokračujícího[221] deliktu, pro které platí, že se posuzují jako jediný skutek.[222] Pro charakter protiprávního jednání jako trvajícího deliktu Úřad neshledal naplnění jeho znaku vyvolání protiprávního stavu a posléze jeho udržování (kdy se zejména postihuje ono udržování protiprávního stavu). Pro kvalifikaci jednání jako pokračujícího deliktu neshledal Úřad objektivní souvislost dílčích jednání (útoků), zejména souvislost časovou, okruhu jednajících subjektů, společného záměru. Z uvedených důvodů je proto posuzuje jako 4 samostatné delikty.

V.3        Právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách
V.4        Veřejná zakázka ZŠ

281.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společností Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas (vedoucího člena sdružení Sdružení EÚO ZŠ E.Valenty, Protějov – PROSTAS+Mechanika) a SM týkající se veřejné zakázky ZŠ jako zakázanou dohodu[223] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZOHS 155, s cílem narušit hospodářskou soutěž. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí tak, aby nabídka společnosti Navrátil v daném výběrovém řízení byla výhodnější v porovnání s nabídkami společností Esox, Eurogema, Insta, Pozemstav, Prostas a SM. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se veřejné zakázky ZŠ dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

282.     Při posuzování jednání účastníků řízení Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM v rámci veřejné zakázky ZŠ Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

283.     Úřad se zabýval nabídkami podanými těmito společnostmi do předmětné veřejné zakázky. Porovnáním jednotkových cen v nabídkách uchazečů Úřad zjistil, že mezi  cenami jednotlivých uchazečů existuje určitý cenový vzorec, tj. poměry jednotkových cen (cenové indexy) jsou u většiny položek rozpočtu shodné, u některých uchazečů v určitých částech rozpočtu jsou jednotkové ceny dokonce naprosto shodné. Cenový index není nahodilý s ohledem na počet položek se shodným poměrem a jeho výskyt je napříč celým rozpočtem. Tyto cenové vzorce nejsou způsobeny ani využitím systému RTS/ÚRS, ani zamýšlenými subdodávkami jednotlivých uchazečů. Nadto údaje ve vlastnostech dokumentů v elektronické verzi, včetně rozpočtu, předložených jednotlivými uchazeči, společnostmi Esox, Eurogema, Insta, Pozemstav, Prostas a SM, zadavateli jako součást své nabídky jasně ukazují vazbu na společnost Navrátil, vítěze veřejné zakázky ZŠ. Jednalo se například o stejné údaje ve vlastnostech rozpočtu označené jako Vlastní, ve kterých je uvedeno u všech uchazečů jméno zaměstnance společnosti Navrátil [Jméno Příjmení] a jeho pracovní email; dále jsou shodné údaje u dokumentů některých uchazečů, a to v kolonce Společnost (Stavební společnost Navrátil), Autor (Ing. [Jméno Příjmení]) a Autor posledních změn ([Příjmení]). Osoby Ing. [Jméno Příjmení] [Jméno Příjmení] působily v období, které časově předchází podání nabídek do veřejné zakázky ZŠ, ve společnosti Navrátil. Údaje ve vlastnostech dokumentů jsou ve vzorech poskytnutých zadavatelem odlišné (viz zjištěné skutečnosti).

284.     Společnost Prostas Úřadu potvrdila, že na vypracování jejího rozpočtu se podílel Ing. [Jméno Příjmení] (jako fyzická osoba), a to údajně z kapacitních důvodů. Ing. [Jméno Příjmení] byl v té době však již více jak 7 let zaměstnancem společnosti Navrátil a nedisponoval žádným živnostenským oprávněním k poskytování takových služeb a ani žádné takové služby samostatně neposkytoval. Z vlastností elektronické verze rozpočtu společnosti Prostas vyplývá, že autorem byl Ing. [Jméno Příjmení] (společnost Navrátil), ale autorem poslední změny byla paní [Příjmení] (tehdejší zaměstnankyně společnosti Navrátil). Nadto je název společnosti Navrátil uveden i ve vlastnostech dokumentů – harmonogramů zakázky a jméno [Jméno Příjmení] a jeho pracovní emailová adresa je uvedena ve vlastnostech dokumentu obsahujícího rozpočet zakázky u všech společností (účastníků řízení), které nabídku do předmětné zakázky podaly. Z uvedeného vyplývá, že [Jméno Příjmení] se podílel jako zaměstnanec společnosti Navrátil spolu se svou kolegyní na vypracování rozpočtu společnosti Prostas a dalších dokumentech obsažených v nabídce.

285.     Taková podobnost nabídek, jak je popsána výše, není rozumně zdůvodnitelná jinak než předchozí vzájemnou komunikací, výměnou informací, kooperací či jiným projevem slaďování účastníků řízení společností Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM a následným podáním nekonkurenčních, krycích nabídek ze strany společností Esox, Eurogema, Insta, Pozemstav, Prostas a SM. Předchozí vzájemný kontakt budoucího vítěze zakázky, společnosti Navrátil, se společností Prostas (soutěžitel Navrátil disponoval informací o účasti společnosti Prostas s družstvem Mechanika ve sdružení v době před podáním jejich žádosti o účast, kdy tato informace nebyla ještě známá) a společností SM vyplývá z ručně psaných poznámek jednatele společnosti Navrátil (dokument N A2 a dokument N A3).

286.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce ZŠ. Prokazatelný počátek slaďování záměru mezi účastníky řízení Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM nelze přesně stanovit, došlo k němu v blíže neurčeném období před podáním nabídky společnosti Insta dne 1. 10. 2010. Uchazeči před touto lhůtou požádali o zadávací dokumentaci (s výjimkou společnosti Esox a Eurogema), rovněž data posledních úprav elektronických dokumentů v nabídkách jsou v rozmezí 30. 9. 2010 až 1. 10. 2010, data zpracování nabídek a smluv o dílo v tištěné podobě jsou pak v rozmezí 30. 9. 2010 až 4. 10. 2010. Ukončení slaďování je dáno dnem 4. 10. 2010, což je datumpodání nabídek druhé až sedmé vzájemně sladěné nabídky (nabídky společností Esox, Eurogema, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM). Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 4. 10. 2010.

287.     Úřad následně posuzoval, zda na základě slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky ZŠ.

288.     Společnosti Esox, Eurogema, Insta, Pozemstav, Prostas a SM podaly vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti Navrátil. Společnost Navrátil proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM se tedy projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá – viz popis shodnosti/podobnosti nabídek.

289.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky ZŠ byla 4. 10. 2010. Nabídky byly podány společností Insta dne 1. 10. 2010 a společnostmi Esox, Eurogema, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM dne 4. 10. 2010. Doručením nabídek posledně uvedených společností zadavateli došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 4. 10. 2010 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

290.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi účastníky řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Společnosti Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM by každá samostatně a nezávisle nemohla dospět k takovému obsahu svých nabídek, jak byl popsán výše. Jednání účastníků řízení bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování nabídek mezi účastníky řízení, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítezství společnosti Navrátil v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

291.     Účastníci řízení si dle Úřadu vzájemně zprostředkovali informace o svém budoucím záměru ohledně postupu při účasti a podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce ZŠ, čímž mezi sebou odstranili nejistotu o budoucím chování v soutěži na trhu. Účastníci řízení se vzájemně informovali o tom, jak se zachovají v daném výběrovém řízení (podání krycích nabídek), aby v dané zakázce vyloučili konkurenci svých nabídek ve prospěch uchazeče Navrátil.

292.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM, postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce ZŠ tak, že společnosti Esox, Eurogema, Insta, Pozemstav, Prostas a SM podají krycí nabídky k nabídce společnosti Navrátil a vyloučí tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

293.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas a SM se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku ZŠ, a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 155. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

V.5        Veřejná zakázka Lázně

294.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společností Mechanika a Prostas týkající se veřejné zakázky Lázně jako zakázanou dohodu[224] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to družstvo Mechanika a společnost Prostas, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se veřejné zakázky Lázně dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

295.     Při posuzování jednání účastníků řízení Mechanika a Prostas v rámci veřejné zakázky Lázně Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

296.     Úřad se zabýval cenovými nabídkami, resp. položkovými rozpočty výše uvedených účastníků řízení. Porovnáním vzájemných poměrů jednotkových cen nabídnutých uchazeči o veřejnou zakázku zjistil, že mezi cenami jednotlivých uchazečů existuje cenový vzorec. Poměry jednotkových cen jsou v jednotlivých částech rozpočtu shodné, navíc u některých položek jsou naprosto shodné ceny. Cenový vzorec tedy není nahodilý s ohledem na počet položek se shodnými poměry; jde o položky napříč celým rozpočtem. Cenový vzorec není odůvodněn využitím stavebních ceníků, neboť shodné poměry jsou i u položek, které nejsou ve stavebních cenících obsaženy. S ohledem na jeho rozsah ho není možné vysvětlit i případnou shodnou subdodávkou; navíc v nabídkách žádné informace o subdodavatelích nejsou uvedeny a společnosti ve svých nabídkách prohlašují svou profesní a technickou připravenost.

297.     Dále se Úřad zabýval nabídkami společností Mechanika a Prostas z hlediska jejich obsahu a shledal v nich další podobnosti, shodné „chyby“ v rozpočtech a zejména totožný údaj v kolonce IČO na 3 krycích listech položkových rozpočtů těchto uchazečů (IČO společnosti Prostas v nabídce společnosti Mechanika). Tato skutečnost dle Úřadu rovněž dokládá, že družstvo Mechanika a společnost Prostas byly v kontaktu při vypracování svých nabídek do předmětné zakázky.

298.     Úřad má za to, že taková podobnost nabídek, jak je popsána výše, není rozumně zdůvodnitelná jinak než předchozí vzájemnou komunikací, výměnou informací, kooperací či jiným projevem slaďování účastníků řízení družstvem Mechanika a společností Prostas a následným podáním takto sladěných nabídek.

299.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Mechanika a Prostas slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Lázně. Prokazatelný počátek slaďování záměru mezi účastníky řízení Mechanika a Prostas nelze přesně stanovit, došlo k němu v blíže neurčeném období před podáním nabídek dne 28. 5. 2009.  Uchazečům před touto lhůtou byly zaslány technické podmínky realizace zakázky, data zpracování nabídek a smluv o dílo v tištěné podobě jsou v rozmezí 25. 5. 2009 až 27. 5. 2009. Ukončení slaďování je pak dáno dnem 28. 5. 2009, což je datumpodání obou vzájemně sladěných nabídek. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 28. 5. 2009.

300.     Úřad následně posuzoval, zda na základě slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Mechanika a Prostas realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Lázně.

301.     Družstvo Mechanika a společnost Prostas podaly sladěné nabídky do daného výběrového řízení. Realizace sladěného postupu mezi účastníky řízení Mechanika a Prostas se tedy projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá – viz popis shodnosti/podobnosti nabídek.

302.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Lázně byla dne 28. 5. 2009. Nabídky byly podány společností Mechanika a Prostas dne 28. 5. 2009. Doručením nabídek těchto společností zadavateli došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 28. 5. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

303.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi účastníky řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Družstvo Mechanika a společnost Prostas by každá samostatně nemohla dospět k takovému obsahu svých nabídek, jak byl popsán výše. Jednání účastníků řízení bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování nabídek mezi účastníky řízení, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním byla snaha ovlivnit hodnocení nabídek a výsledek veřejné zakázky.

304.     Účastníci řízení si dle Úřadu vzájemně zprostředkovali informace o svém budoucím záměru ohledně postupu při účasti a podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Lázně, čímž mezi sebou odstranili nejistotu o budoucím chování v soutěži na trhu. Účastníci řízení se vzájemně informovali o tom, jak se zachovají v daném výběrovém řízení (podání krycí nabídky), aby v dané zakázce vyloučili konkurenci svých nabídek.

305.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Mechanika a Prostas postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Lázně tak, že vyloučí soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

306.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to družstvo Mechanika a společnost Prostas, koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Lázně, čímž jednali ve vzájemné shodě a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu a mohli ovlivnit hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení.

V.6        Veřejná zakázka Zámek

307.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společností Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest týkající se veřejné zakázky Zámek jako zakázanou dohodu[225] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí tak, aby nabídka společnosti Pozemstav v daném výběrovém řízení byla výhodnější v porovnání s nabídkami společností Navrátil, Prostas a Realinvest. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se veřejné zakázky Zámek dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

308.     Při posuzování jednání účastníků řízení Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest v rámci veřejné zakázky Zámek Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

309.     Úřad se zabýval cenovými nabídkami, resp. položkovými rozpočty výše uvedených účastníků řízení. Porovnáním vzájemných poměrů jednotkových cen nabídnutých uchazeči o veřejnou zakázku zjistil, že mezi cenami jednotlivých uchazečů existuje cenový vzorec; poměry jednotkových cen uchazečů jsou u většiny položek pro jednotlivé rozpočty veřejné zakázky Zámek shodné či velmi blízké (poměry jednotkových cen jsou ovlivněny zaokrouhlením jednotkových cen uchazečů v nabídce, což se projevuje u položek, jejichž jednotkové ceny jsou v řádech jednotek či desítek korun). Cenový vzorec není nahodilý a týká se celého rozpočtu veřejné zakázky Zámek. Cenový vzorec není odůvodněn využitím stavebních ceníků, ani s ohledem na jeho rozsah ani případnou subdodávkou (navíc v nabídce žádná subdodávka nebyla uvedena).

310.     Dále se Úřad zabýval elektronickými dokumenty přiloženými k nabídkám společností Navrátil, Pozemstav a Prostas[226] (nabídka společnosti Realinvest obsahovala na CD pouze jeden dokument) a shledal v nich takové podobnosti, které nelze odůvodnit zadávací dokumentací. Jednalo se o shodnou odlišnost ve formátování písma v části položkového rozpočtu; tuto shodnou odlišnost ve formátování vykazuje i tištěná nabídka společnosti Realinvest. U účastníků řízení společností Navrátil, Pozemstav a Prostas byly stejné některé údaje ve vlastnostech elektronických verzí rozpočtů, údaje v zadávací dokumentaci poskytnuté zadavatelem však byly odlišné (viz zjištěné skutečnosti).

311.     Úřad má za to, že taková podobnost nabídek, jak je popsána výše, není rozumně zdůvodnitelná jinak než předchozí vzájemnou komunikací, výměnou informací, kooperací či jiným projevem slaďování účastníků řízení společností Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest a následným podáním nekonkurenčních, krycích nabídek ze strany společností Navrátil, Prostas a Realinvest. Předchozí vzájemný kontakt společností Navrátil a Pozemstav dle Úřadu rovněž vyplývá z dokumentu N A1, jehož datum časově předchází podání nabídek do veřejné zakázky Zámek.

312.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Zámek. Prokazatelný počátek slaďování záměru mezi účastníky řízení Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest nelze přesně stanovit, došlo k němu v blíže neurčeném období před podáním nabídek dne 26. 3. 2009.  Uchazeči před touto lhůtou požádali o zadávací dokumentaci, rovněž data vytvoření či poslední změny elektronických dokumentů s položkovými rozpočty jsou v rozmezí 24. 3. 2009 až 25. 3. 2009, data zpracování nabídek a smluv o dílo v tištěné podobě jsou 25. 3. 2009. Ukončení slaďování je pak dáno dnem 26. 3. 2009, což je datumpodání všech čtyř vzájemně sladěných nabídek. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 26. 3. 2009.

313.     Úřad následně posuzoval, zda na základě slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Zámek.

314.     Společnosti Navrátil, Prostas a Realinvest podaly vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti Pozemstav. Společnost Pozemstav proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest se tedy projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá.

315.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Zámek byla 26. 3. 2009, všechny čtyři nabídky byly podány v poslední den této lhůty a jejich doručením zadavateli došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 26. 3. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

316.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi účastníky řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Společnosti Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest by každá samostatně a nezávisle nemohla dospět k takovému obsahu svých nabídek, jak byl popsán výše. Jednání účastníků řízení bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování nabídek mezi účastníky řízení, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítezství společnosti Pozemstav v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

317.     Účastníci řízení si dle Úřadu vzájemně zprostředkovali informace o svém budoucím záměru ohledně postupu při účasti a podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Zámek, čímž mezi sebou odstranili nejistotu o budoucím chování v soutěži na trhu. Účastníci řízení se vzájemně informovali o tom, jak se zachovají v daném výběrovém řízení (podání krycích nabídek), aby v dané zakázce vyloučili konkurenci svých nabídek ve prospěch uchazeče Pozemstav.

318.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest, postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Zámek tak, že společnosti Navrátil, Prostas a Realinvest podají krycí nabídky k nabídce společnosti Pozemstav a vyloučí tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

319.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest, koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Zámek, čímž jednali ve vzájemné shodě, a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

V.7        Veřejná zakázka Rekonstrukce Sportcentrum

320.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společností Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest, týkající se veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum jako zakázanou dohodu[227] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí tak, aby nabídka společnosti Pozemstav v daném výběrovém řízení byla výhodnější v porovnání s nabídkami společností Eurogema, Navrátil a Realinvest. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

321.     Při posuzování jednání účastníků řízení Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

322.     Úřad se zabýval cenovými nabídkami, resp. položkovými rozpočty výše uvedených účastníků řízení. Porovnáním vzájemných poměrů jednotkových cen nabídnutých uchazeči o veřejnou zakázku zjistil, že mezi cenami jednotlivých uchazečů existuje cenový vzorec, tj. poměry jednotkových cen (cenové indexy) jsou u většiny položek shodné. Cenový vzorec v daném případě není nahodilý a shodný poměr se vyskytuje u položek napříč celým rozpočtem. Cenový vzorec není odůvodněn využitím stavebních ceníků a s ohledem na jeho rozsah ani případnou subdodávkou (navíc v nabídkách nebyla žádná subdodávka uvedena, ani účastníci řízení své kvalifikace neprokazovali prostřednictvím jiných společností).

323.     Dále se Úřad zabýval elektronickými dokumenty přiloženými k nabídkám společností Eurogema, Navrátil a Pozemstav[228] (nabídka společnosti Realinvest CD neobsahovala) a shledal v nich takové podobnosti, které nelze odůvodnit zadávací dokumentací. U elektronických verzí rozpočtů společností Eurogema, Navrátil a Pozemstav se u několika souborů zcela shodují údaje v kolonce Naposledy vytištěno s přesností na sekundy, tyto údaje se však odlišují od údajů u souborů poskytnutých zadavatelem.

324.     Úřad má za to, že taková podobnost nabídek, jak je popsána výše, není rozumně zdůvodnitelná jinak než předchozí vzájemnou komunikací, výměnou informací, kooperací či jiným projevem slaďování účastníků řízení společností Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest a následným podáním nekonkurenčních, krycích nabídek ze strany společností Eurogema, Navrátil a Realinvest. Společnost Eurogema navíc nepožádala o zadávací dokumentaci, přesto dle zadávací dokumentace nabídku vypracovala.

325.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Rekontrukce Sportcentrum. Prokazatelný počátek slaďování záměru mezi účastníky řízení Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest nelze přesně stanovit, došlo k němu v blíže neurčeném období před podáním nabídky společnosti Eurogema dne 10. 6. 2009.  Uchazeči před touto lhůtou požádali o zadávací dokumentaci (vyjma společnost Eurogema), rovněž data vytvoření či poslední změny elektronických dokumentů s položkovými rozpočty jsou 4. 6. až 10. 6. 2009, data zpracování nabídek a smluv o dílo v tištěné podobě jsou v rozmezí 10. 6. 2009 až 11. 6. 2009. Ukončení slaďování je pak dáno dnem 11. 6. 2009, což je datumpodání druhé, třetí a čtvrté vzájemně sladěné nabídky (nabídky společností Navrátil, Pozemstav a Realinvest). Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 11. 6. 2009.

326.     Úřad následně posuzoval, zda na základě slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Eurogema, Navrátil, Pozemstav, a Realinvest realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum.

327.     Společnosti Eurogema, Navrátil a Realinvest podaly vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti Pozemstav. Společnost Pozemstav proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest se tedy projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá – viz popis shodnosti/podobnosti nabídek. Společnost Realinvest byla navíc vyloučena z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

328.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum byla 11. 6. 2009. Nabídky byly podány společností Eurogema dne 10. 6. 2009 a společnostmi Navrátil, Pozemstav a Realinvest dne 11. 6. 2009. Doručením nabídek posledně uvedených společností zadavateli došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 11. 6. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

329.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi účastníky řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Společnosti Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest by každá samostatně a nezávisle nemohla dospět k takovému obsahu svých nabídek, jak byl popsán výše. Jednání účastníků řízení bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování nabídek mezi účastníky řízení, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítezství společnosti Pozemstav v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

330.     Účastníci řízení si dle Úřadu vzájemně zprostředkovali informace o svém budoucím záměru ohledně postupu při účasti a podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Rekonstrukce Sportcentrum, čímž mezi sebou odstranili nejistotu o budoucím chování v soutěži na trhu. Účastníci řízení se vzájemně informovali o tom, jak se zachovají v daném výběrovém řízení (podání krycích nabídek), aby v dané zakázce vyloučili konkurenci svých nabídek ve prospěch uchazeče Pozemstav.

331.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Eurogema, Navrátil, Pozemstav, a Realinvest, postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Rekonstrukce Sportcentrum tak, že společnosti Eurogema, Navrátil a Realinvest podají krycí nabídky k nabídce společnosti Pozemstav a vyloučí tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

332.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest, koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Rekonstrukce Sportcentrum, čímž jednali ve vzájemné shodě a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

V.8        Veřejná zakázka Chropyně

333.     Porovnáním nabídek podaných do veřejné zakázky Chropyně společnostmi Pozemstav, Ptáček – pozemní stavby a Navrátil nezjistil Úřad žádné skutečnosti nasvědčující kooperaci těchto společností při jejich zpracování, rovněž nebyly zjištěny žádné kontakty mezi těmito společnostmi v souvislosti s danou veřejnou zakázkou.  

V.9        Veřejná zakázka Lipník

334.     Porovnáním nabídek podaných do veřejné zakázky Lipník Úřad nezjistil žádné cenové vzorce či další skutečnosti nasvědčující kooperaci společností Pozemstav, Ptáček – pozemní stavby a Navrátil při jejich zpracování, rovněž nebyly zjištěny žádné kontakty mezi těmito společnostmi v souvislosti s danou veřejnou zakázkou. 

V.10    Veřejná zakázka Dostavba Sportcentrum   

335.     Dle § 22 odst. 5 ZOHS 296, který je platnou právní úpravou pro hmotněprávní posouzení jednání účastníků řízení v této zakázce, lze pokuty za jeho porušení uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy se o porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti stanovených tímto zákonem Úřad dozvěděl, nejpozději však do 10 let, kdy k porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti došlo. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Afs 25/2012 ze dne 29. 1. 2015 v důsledku prekluze práva postihnout účastníka řízení za protiprávní jednání může být jediným vyústěním předmětného správního řízení rozhodnutí o zastavení řízení ve vztahu k tomuto účastníkovi. Obdobný právní názor vyplývá i z dalších judikátů správních soudů.

336.     Lhůta pro podání nabídek ve veřejné zakázce Dostavba sportcentrum byla dne 30. 5. 2008. Vzhledem k tomu je počátek objektivní desetileté lhůty pro uložení pokuty, a tím pro zánik trestnosti posuzovaného jednání v případě veřejné zakázky Dostavba Sportcentrum, dán dnem 30. 5. 2008. Úřad konstatuje, že tato objektivní prekluzivní lhůta uplynula v průběhu správního řízení, a proto Úřad správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 ZOHS 296 v souvislosti s veřejnou zakázkou Dostavba Sportcentrum vedené s účastníky řízení, společnostmi Pozemstav, Realinvest a Navrátil, zastavil.[229]

V.11    Závěr

337.     Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že posuzovaná jednání účastníků řízení týkající se veřejných zakázek ZŠ, Lázně, Zámek a Rekonstrukce Sportcentrum představují hardcore dohodu a cílové narušení hospodářské soutěže, neuplatní se u nich (bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků dohody) pravidlo de minimis, resp. nespadají mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (jež nejsou považovány za zakázané).

338.     Posuzovaná jednání účastníků řízení taktéž nesplňují podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 ZOHS 296 a ZOHS 155, účastníci řízení ani důkazy pro takové vynětí nepředložili a taktéž nejsou naplněny podmínky pro uplatnění žádné z blokových výjimek přijatých na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

339.     Úřad se dále zabýval otázkou, zda posuzovaná jednání soutěžitelů mohla mít vliv na obchod mezi členskými státy, neboť v případě protisoutěžního jednání, jež má podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. je u něj splněna podmínka existence unijního prvku, aplikuje Úřad hmotné právo podle čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

340.     Zejména vzhledem k rozsahu posuzovaných jednání a hodnoty dotčených veřejných zakázek Úřad konstatuje, že předmětná jednání nebyla přímo, nebo nepřímo, skutečně, či potenciálně způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, resp. neměla unijní rozměr, a neaplikoval proto na ně čl. 101 SFEU. 

VI  Vyjádření Úřadu ke stanoviskům účastníků řízení k podkladům rozhodnutí a k vyjádřením obdrženým v průběhu správního řízení

341.     V průběhu správního řízení obdržel Úřad vyjádření společnosti Pozemstav k provedené analýze položkových rozpočtů v šetřených veřejných zakázkách. 

342.     Úřad dále obdržel od účastníků řízení Esox, Eurogema, Insta, Realinvest, Pozemstav, Mechanika, Prostas a Navrátil jejich vyjádření k podkladům rozhodnutí, k Výhradám k dohodám vydaným Úřadem dne 29. 8. 2018, včetně jejich návrhů na doplnění dokazování. Družstvo Mechanika a společnost Ptáček nevyužily svého práva seznámit se s podklady rozhodnutí. Společnosti SM a Ptáček nevyužily svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a navrhnout doplnění dokazování.

VI.1 Vyjádření společnosti Pozemstav v průběhu správního řízení a k podkladům rozhodnutí

343.     Účastník řízení namítá, že ze sdělení výhrad ani z podkladů rozhodnutí nevyplývá, že by Úřad zjišťoval či posuzoval existenci potenciálních důvodů, které by vysvětlovaly či mohly vysvětlovat jím tvrzené podobnosti v nabídkách.  

344.     Dále účastník uvádí, že shody a/nebo podobnosti vyplývající z analýzy položkových rozpočtů provedené Úřadem jsou dány zejména tím, že účastník řízení a další uchazeči o veřejné zakázky vycházeli při formování položkových cen v nabídkách ze vzorových ceníků ÚRS a RTS, ze kterých je zpravidla cena v nich uvedená převzata či snížena nebo zvýšena. Účastník řízení dále poukazuje na to, že vzorové ceníky ÚRS a RTS zahrnují i tzv. specifické ceníky a že použití těchto specifických ceníků by mohlo mít za následek určitou podobnost v nabídkách.

345.     Účastník řízení dále uvádí, že pokud není shoda a/nebo podobnost mezi cenovými nabídkami prokázána použitím vzorových ceníků, je pak důsledkem toho, že uchazeči o veřejnou zakázku poptávali plnění od stejného subdodavatele, neboť v místě plnění veřejných zakázek působilo pouze velmi omezené množství ověřených, schopných  a spolehlivých subdodavatelů specializovaných prací. Lze tedy předpokládat, že takový subdodavatel předložil všem poptávajícím uchazečům stejnou nabídku. Dle podmínek zadávací dokumentace k předmětným veřejným zakázkám nebyl účastník řízení povinen v nabídce uvést, zda v případě získání zakázky plánuje realizovat část plnění prostřednictvím subdodavatelů a prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele bylo oprávněním účastníka nikoli jeho povinností.

346.     Účastník řízení dále upozorňuje na to, že za shody v nabídkových cenách nepovažuje v analýze uváděné shodné poměry jednotkových cen vzniklé (patrně) v důsledku zaokrouhlení cen jednotlivých uchazečů pro účely analýzy. Dle názoru účastníka řízení tedy nelze z provedené analýzy dovozovat porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

347.     K vlastnostem elektronických dokumentů účastník řízení uvádí, že se Úřad nezabýval tím, jak údajné podobnosti a informace ve vlastnostech elektronických dokumentů vznikly či mohly vzniknout a zda lze jejich výskyt jednoznačně přičíst účastníkovi. Dále účastník řízení namítá, že z žádných podkladů shromážděných Úřadem nevyplývá, že CD s elektronickými dokumenty získaná od města Prostějova jsou skutečně ta CD, která účastník podal jako součást svých nabídek.

348.     Účastník řízení dále konstatuje, že z poznámek jednatele společnosti Navrátil nelze v žádném případě dovozovat kontakt s účastníkem za účelem sladění postupu ve veřejné zakázce Zámek.

349.     Účastník řízení namítá, že […obchodní tajemství…]. V této souvislosti Úřadu vytýká, že svůj závěr učinil na základě neaktuálních podkladů, kdy poslední ukončené účetní období je od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.

350.     Účastník řízení obecně navrhuje doplnění dokazování v souladu se všemi výše uvedenými námitkami.

351.     Účastník řízení se dále vyjádřil k analýze Úřadu týkající se posouzení likvidačnosti pokuty. Předně namítá, že Úřad ve své analýze nepracuje s aktuálními údaji, analýza pouze shrnuje účetní údaje z ekonomického hlediska, neposuzuje však skutečné finanční dopady navrhované pokuty na účastníka. Relevantní závěr o likvidačnosti pokuty lze provést pouze na základě dosazení částky pokuty do aktuální hospodářské situace účastníka řízení. Závěrem účastník řízení navrhuje doplnění analýzy o údaje za hospodářský rok 2017 (doložena závěrka za rok od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017) a 2018 a posouzení skutečných dopadů navrhované pokuty na jeho finanční situaci.

Vyjádření Úřadu

352.     V předmětném správním řízení se Úřad zabýval důvody, které by vysvětlovaly či mohly vysvětlit podobnosti v nabídkách, jak vyplývá ze správního spisu; Úřad např. zjišťoval podíl subdodavatelů na tvorbě nabídkových rozpočtů, dále nechal nacenit předmětné nabídkové rozpočty dle ceníků RTS a ÚRS a následně je porovnal s nabídkovými rozpočty podanými jednotlivými uchazeči do předmětných zakázek.

353.     K námitce týkající se vzorových ceníků RTS a ÚRS Úřad uvádí, že nacenění nabídkových rozpočtů posuzovaných veřejných zakázek dle v té době existujících a platných ceníků RTS a ÚRS bylo Úřadem zadáno přímo společnostem RTS a ÚRS, které tak učinily (podklady jsou součástí správního spisu); nacenění nebylo vázáno pouze na základní ceníky. V této souvislosti Úřad zdůrazňuje, že i u položek, které bylo možné nacenit pomocí ceníků RTS a ÚRS, nezjistil Úřad u žádné z prošetřovaných veřejných zakázek, že by cenový vzorec existující mezi nabídkovými cenami uchazečů byl způsoben využitím ceníků RTS a ÚRS, tj. každý z uchazečů nacenil individuálně každou položku (nabídkové ceny žádného uchazeče u těchto položek nebyly stanoveny nebo upraveny shodně, např. navýšením o stejné % oproti cenám ve stavebních cenících), přesto shodně s ostatními uchazeči. Navíc řada položek obsažených v nabídkových rozpočtech předmětných zakázek nebyla v cenících RTS ani ÚRS obsažena, což samy společnosti RTS a ÚRS Úřadu sdělily. V dalším Úřad odkazuje na závěry šetření Úřadu u jednotlivých veřejných zakázek v rozhodnutí.    

354.     Úřad se rovněž zabýval tím, zda cenové vzorce nemohou být způsobeny případnými subdodávkami od stejných subjektů. Za tímto účelem Úřad mj. oslovil všechny účastníky řízení se žádostmi o poskytnutí informací, zjišťoval případný podíl subdodavatelů na tvorbě nabídkových cen a dále analyzoval informace obsažené v nabídkách. Úřad nejprve konstatuje, že s ohledem na rozsah cenových vzorců v rámci jednotlivých posuzovaných zakázek, kdy jde o většinu položek rozpočtu, se toto jeví jako nepravděpodobné, neboť by všichni uchazeči o veřejnou zakázku museli zvažovat případné (téměř 100%) plnění zakázky prostřednictvím 1 subdodavatele nebo několika zcela totožných subdodavatelů a zákon o veřejných zakázkách předpokládá, že subdodavatel plní „část“ veřejné zakázky, zbývající dodavatel. Rovněž z definice subdodavatele obsažené v zákoně o veřejných zakázkách lze dospět k závěru, že subdodavatel nemůže plnit celý předmět veřejné zakázky, ale pouze její část.[230] V této souvislosti je nezbytné poukázat i na další shody v nabídkách vedle cenových vzorců, které tvoří s cenovými vzorci ucelený logicky provázaný důkazní řetězec a žádný důkaz nezpochybňuje pravost, věrohodnost a přesvědčivost důkazů ostatních.[231]

355.     V případě veřejné zakázky ZŠ Valenty všichni uchazeči uvedli ve svých nabídkách budoucí subdodavatele a jejich podíl na plnění zakázky s tím, že zadavatelem bylo plnění ze strany subdodavatelů omezeno na max. 30 % z objemu stavebních nákladů akce (viz část 10. Zadávací dokumentace, obchodní podmínky). Subdodavatelé jednotlivých uchazečů nebyli shodní, a to ani, když subdodávky byly sjednány na shodnou část plnění (např. dodávka a montáž otvorových výplní), což vyvrací i tvrzení účastníka řízení, že existoval pouze omezený okruh subdodavatelů. Rozsah jejich plnění (od 0 % do 30 %) pak ani neodpovídal rozsahu cenového vzorce v nabídkových cenách. V rámci veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum pak budoucí vítězná společnost Pozemstav uzavřela pouze smlouvu s 1 subdodavatelem, a to za účelem malé dílčí části plnění této zakázky (geodetické práce). V dalším Úřad odkazuje na svá zjištění uvedená v rozhodnutí. Úřad má za prokázané, že cenové vzorce a další podobnosti v nabídkách nemohou být způsobeny případnými subdodávkami.  K návrhu na doplnění dokazování, aby Úřad zajistil důkazy prokazující, že případné shody či podobnosti v nabídkách uchazečů nemohly vzniknout v důsledku poptání cenové nabídky více uchazečů od stejného subdodavatele, Úřad uvádí, že si relevantní údaje od účastníků řízení vyžádal a ze sdělených údajů a dalších podkladů založených ve spise vycházel. V této souvislosti Úřad poukazuje na skutečnost, že sami účastníci řízení takové důkazy Úřadu nedoložili, ani konkrétní důkazy k provedení nenavrhují.   

356.     K námitce účastníka řízení Pozemstav týkající se důvodů vzniku odlišných poměrů Úřad uvádí, že poměry nabídkových cen jednotlivých účastníků řízení např. u veřejné zakázky ZŠ jsou u většiny položek nabídkového rozpočtu shodné, odlišné jsou u položek s nižšími jednotkovými cenami (zpravidla u položek s hodnotou v řádech jednotek nebo desítek korun). Pohledem na jednotkové ceny jednotlivých uchazečů Úřad zjistil, že někteří z nich mají ceny uvedené v nabídkách zaokrouhledné např. na celé koruny; porovnáním cen „odlišně“ zaokrouhlených se toto projeví právě pouze u položek s nižší hodnotou. 

357.     K námitkám týkajícím se elektronických dokumentů a jejich vlastností Úřad uvádí, že od města Prostějov Úřad vyžádal originály kompletních nabídek podaných do daných veřejných zakázek, jejichž nedílnou součástí byly i originály CD obsahující některé části nabídky. Kopie dokumentů a identické kopie CD byly pořízeny Úřadem pro účely daného správního řízení a jejich uchování ve správním spise; originály byly vráceny zadavateli, který je povinen podklady k zakázkám archivovat, což vyplývá ze spisu. Předně Úřad zdůrazňuje, že ve všech předmětných zakázkách je z tištěné verze nabídek podepsaných oprávněnou osobou patrné, že nabídky obsahovaly CD a že dokumenty obsažené na CD zcela odpovídají příslušným částem konkrétní nabídky v tištěné podobě s výjimkou podpisů a dat, která byla do jejich tištěné verze doplněna ručně po vytištění. Všechna CD obsažená v nabídkách společnosti Pozemstav podaných do veřejné zakázky ZŠ, Zámek a Rekonstrukce sportcentrum mají vždy ručně napsaný název společnosti a název zakázky (obsahově i vzhledově si odpovídají a odpovídají i popiskům na CD odevzdaným jako součást nabídky společnosti Pozemstav v jiných zakázkách, např. veřejná zakázka Dostavba).[232] V případě veřejné zakázky ZŠ navíc obal, ve kterém bylo CD uloženo, obsahoval razítko společnosti.[233]Vzhledem k uvedenému není dle Úřadu pochyb o tom, že jde o originály CD předložené jako součást nabídek jednotlivých uchazečů. Jak ze spisu i sdělení výhrad vyplývá, Úřad zkoumal vlastnosti jednotlivých dokumentů uložených na CD a ověřoval, zda nemohou být shody a podobnosti těchto vlastností způsobeny jinak než kooperací uchazečů. Závěry Úřadu z tohoto zkoumání jsou podrobně uvedeny u jednotlivých veřejných zakázek v části Zjištěné skutečnosti.

358.     K poznámkám jednatele společnosti Navrátil Úřad poukazuje na skutečnost, že závěr, který z nich činil, byl takový, že společnosti Navrátil a Pozemstav byly v období veřejné zakázky ZŠ Valenty v kontaktu; tuto skutečnost nevyvrací ani sám účastník řízení. Vzájemné kontakty účastníků řízení spolu s dalšími důkazy hrají při prokazování jednání ve vzájemné shodě určitou roli; v této souvislosti Úřad odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 Af 9/2016-103 ze dne 28. 2. 2018, ve kterém soud uvedl v souvislosti s prokazováním jednání ve vzájemné shodě dvou účastníků řízení, že vzal mj. v potaz, že u jednoho z nich byla nalezena vizitka manažera tohoto druhého.

359.     K likvidačnosti stanovené výše pokuty pro soutěžitele Pozemstav Úřad odkazuje na analýzu provedenou Úřadem a založenou ve spise na l.č. 10418 až 10424. Pokuta dle této analýzy není pro společnost Pozemstav likvidační. K námitce, že Úřad nevycházel z aktuálních podkladů, Úřad uvádí, že Úřad při výpočtu pokuty vycházel z údajů, které měl k dispozici za poslední účastníkem řízení předložené ukončené účetní období. Vzhledem k tomu, že společnost Pozemstav má účetní rok od 1. 7. do 30. 6., nepředložil a ani nemohl účastník řízení předložit do doby vydání sdělení výhrad ani rozhodnutí účetní závěrku za poslední ukončené účetní období (končící dne 30. 6. 2018; společnost má povinnost mít auditovanou verzi být k 31. 12. 2018). S ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, vycházel tedy Úřad z údajů za poslední známé ukončené účetní období. 

360.     Vzhledem k výše uvedenému považuje Úřad provedené dokazování za dostatečné a další pouze obecné návrhy na doplnění dokazování považuje Úřad za nadbytečné.

361.     K vyjádření společnosti Pozemstav k […obchodní tajemství…] Úřad uvádí, že Úřad vycházel z posledních tří účetních období, jejichž podklady jsou Úřadu dostupné (posledním sledovaným účetním obdobím bylo období 30. 6. 2016 až 1. 7. 2017, v analýze zkráceně označováno jako 2016). K údajům za poslední účetní období Úřad odkazuje na výše uvedené; účastník řízení do dne vydání rozhodnutí účetní závěrku (ani její předběžnou verzi) Úřadu nepředložil. Úřad setrvává na svých závěrech uvedených v analýze.

VI.2   Vyjádření společnosti Esox

362.     Účastník řízení namítá, že v daném případě nemohli soutěžitelé o veřejnou zakázku ZŠ nijak ovlivnit výběr nejvhodnějšího uchazeče, neboť se jednalo o otevřenou soutěž, do které se mohl přihlásit kterýkoliv subjekt splňující kvalifikační předpoklady a reference dle zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že taková kritéria splňují na českém stavebním trhu desítky společností, nemohl žádný z účastníků řízení s jistotou předpokládat, že se do soutěže nepřihlásí žádný jiný subjekt, který by hodnotící kritéria splnil lépe než on. To, že nabídku podali pouze účastníci řízení, je spíše náhodou než záměrným postupem.

363.     Dále účastník řízení namítá, že v daném případě nevznikla žádná škoda na vynakládaných veřejných finančních prostředcích, neboť všechny nabídky, včetně vítězné, byly podány pod předpokládanou nabídkovou cenou. Dle názoru účastníka řízení tak nebyla naplněna základní definice omezení hospodářské soutěže, tedy že „ceny rostou a kvalita a kvantita vyráběného zboží se snižuje“. Skutkový děj tak nelze kvalifikovat jako hardcore dohodu a bylo tak možné aplikovat pravidlo de minimis.

364.     Ve vztahu k rozpočtům, které jsou součástí nabídky, účastník řízení uvedl, že je možné, že v rámci spolupráce byl od společnosti Navrátil vyžádán slepý rozpočet bez vyplnění jednotkových cen. Součástí nabídky se pak stal již rozpočet upravený na subdodávky a obchodní zvyklosti, o čemž svědčí i skutečnost, že ve vlastnostech tohoto dokumentu není (na rozdíl od jiných účastníků řízení) u autora poslední změny uvedené jméno pracovnice společnosti Navrátil.

365.     Dále účastník řízení namítá, že obsahem spisu jsou CD nosiče, u kterých není zřejmé, kdy a jak tyto byly získány a následně zkopírovány, neboť se nejedná o originální nosiče. Ve spise rovněž není záznam o tom, jak a kdy probíhala prohlídka u zadavatele zakázky a odkud byly tyto nosiče získány.

366.     Účastník řízení také upozorňuje na trestní řízení vedené Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, ve kterém došlo usnesením ze dne 15. 5. 2018 k odložení věci mimo jiné pro neprůkaznost tvrzeného nekalosoutěžního jednání.

367.     Ve vztahu k výši pokuty účastník řízení namítá, že tato je zcela nepřiměřená, když v součtu Úřadem vyčíslené pokuty přesahují částku vítězné nabídky.

368.     Závěrem účastník řízení namítá, že zaplacení Úřadem vypočtené pokuty by pro něj mělo likvidační následek. K tomuto uvádí, že využívá krátkodobé i dlouhodobé úvěrové financování, aby byl schopen dostát svým splatným závazkům, a proto má také veškerý dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem. Tím se s ohledem na udržitelnost předmětu podnikání stává i tento velice obtížně likvidní majetek prakticky nelikvidním. Účastník řízení není již delší dobu schopen finančně uhradit jakékoli významnější navýšení v řádu set tisíc korun v oblasti neprovozních závazků, kde nemůže čerpat žádnou formu cizích zdrojů financování. Jakékoli další zásadní navýšení závazků společnosti v řádu miliónu korun s krátkodobou splatností by pro něj znamenalo praktické ohrožení existence, neboť tento závazek by nemohl uhradit žádným úvěrovým nástrojem a jediným možným řešením by byla časová prolongace závazků vůči dodavatelům, což by reálně znamenalo brzké prohlášení konkurzu z důvodu platební neschopnosti.

Vyjádření Úřadu

369.     K námitce společnosti Esox týkající se typu zadávacího řízení Úřad uvádí, že sama skutečnost, že šlo o otevřené řízení, nevylučuje zakázanou dohodu uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku. Dále Úřad uvádí, že případná výše škody způsobená protisoutěžním jednáním nemá vliv na právní kvalifikaci jednání účastníků řízení jako zakázané dohody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže.  Samotná skutečnost, že vítězná nabídková cena je nižší než předpokládaná cena veřejné zakázky, nesvědčí o škodě a její výši; je zřejmé, že společnost, která má jistotu vítězství díky dohodě s ostatními uchazeči není nucena podat tržní, konkurenční nabídku.

370.     Úřad dále uvádí, že dohoda v souvislosti s veřejnou zakázkou ZŠ byla Úřadem kvalifikovaná jako dohoda o rozdělení trhu s prvky cenové dohody, což je dohoda s tzv. tvrdým jádrem, na kterou nelze aplikovat pravidlo de minimis a jde o dohodu vždy zakázanou. Dle Úřadu jsou v daném případě naplněny veškeré znaky skutkové podstaty zakázané dohody dle § 3 odst. 1 ZOHS 155. Pro doplnění Úřad odkazuje na rozsudek Krajské soudu v Brně ve věci Zdravotní techniky[234], ve kterém je konstatováno, že dohody typu bid-rigging lze považovat za dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže;  jedná se o tzv. dohody s tvrdým jádrem, jež jsou ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž.

371.     K námitce účastníka řízení Esox vztahující se k vlastnostem elektronických dokumentů a možnosti získání slepého rozpočtu oslovením společnosti Navrátil Úřad uvádí, že v případě poskytnutí pouze slepého rozpočtu by nedošlo k dalším podobnostem v nabídkách mezi společností Esox a Navrátil (zejména cenového vzorce), které dle Úřadu nemohly být způsobeny jinak než vzájemnou kooperací uchazečů o veřejnou zakázku ZŠ. Nadto Úřad poukazuje na to, že danou argumentaci účastník řízení poprvé uvádí až ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí - k žádostem Úřadu týkajícím se vypracování nabídkových rozpočtů tuto skutečnost účastník řízení neuvedl.

372.     K pořízení kopií CD a jejich autentičnosti Úřad odkazuje na již výše uvedené. Pro doplnění Úřad uvádí, že CD, jež bylo součástí nabídky společnosti Esox, bylo opatřeno názvem společnosti a obálka, ve které bylo uloženo, byla opatřena razítky společnosti Esox s podpisem.[235] 

373.     Úřad dále uvádí, že skutečnost, že bylo odloženo trestní stíhání v souvislosti s veřejnou zakázkou ZŠ, nemá žádný vliv na správní řízení vedené Úřadem a jeho výsledek. V daném případě Úřad zkoumá porušení soutěžních pravidel, která jsou upravena zákonem o ochraně hospodářské soutěže.

374.     K námitce týkající se likvidačnosti pokuty pro soutěžitele Esox Úřad odkazuje na analýzu zpracovanou Úřadem a založenou ve správním spise na l.č. 10313 až 10317, dle které stanovená výše pokuty není pro soutěžitele Esox likvidační. Závěry Úřadu byly účastníkovi řízení zaslány k vyjádření před vydáním rozhodnutí.  

VI. 3  Vyjádření společnosti Realinvest

375.     Účastník řízení ve svém vyjádření uvádí, že nesouhlasí s názorem Úřadu, že jednal ve shodě nebo dohodě s ostatními účastníky řízení ve veřejných zakázkách Rekonstrukce Sportcentrum a Zámek; s žádnou společností v souvislosti s uvedenými zakázkami nebyl v kontaktu.

376.     Dále účastník řízení uvádí, že Úřad při výpočtu pokuty vycházel z celkového obratu bez rozčlenění na jednotlivé oblasti stavebnictví, které mu účastník řízení chybně k jeho žádosti poskytl. Platný obrat společnosti Realinvest v pozemním stavitelství za rok 2009 byl 21.428.155,- Kč.

Vyjádření Úřadu

377.     Úřad má za prokázané, že účastníci řízení ve veřejných zakázkách Rekonstrukce Sportcentrum a Zámek jednali ve vzájemné shodě tak, jak je popsáno ve výrocích a odůvodnění tohoto rozhodnutí.

378.     Úřad zohlednil uvedený obrat na trhu pozemního stavitelství společnosti Realinvest pro výpočet pokuty společnosti Realinvest, viz příslušná část rozhodnutí.

VI. 3  Vyjádření společnosti Eurogema

379.     Účastník řízení předně namítá, že spis neobsahuje ani jeden přímý důkaz o tom, že by mezi soutěžiteli došlo k tzv. dohodě s tvrdým jádrem. Pokud se jedná o zakázku ZŠ, účastník řízení uvádí, že v době zadávacího řízení byl účinný zákon o ochraně hospodářské soutěže, ze kterého byl vypuštěn § 6 s tím, že podmínky pro vymezení tzv. dohod de minimis byly následně upraveny v Oznámení úřadu o dohodách de minimis. Ustanovení o zákazu dohod typu bid-rigging toto oznámení neobsahuje s tím, že výslovně byly tyto dohody zmíněny až v Oznámení vydaném po roce 2014. Toto oznámení však nelze dle mínění účastníka řízení vztahovat na jednání, která se uskutečnila před jeho vydáním, kdy existovalo oznámení, jež explicitně zákaz dohod bid-rigging neobsahovalo. Účastník řízení dále poukazuje na to, že dle Oznámení Komise o dohodách menšího významu, které výrazně neomezují hospodářskou soutěž podle čl. 101 odst. 1 Smlouvy o založení ES (2001/C 368/7)[236] dohody mezi podniky, které ovlivňují obchod mezi členskými státy, neomezují výrazně hospodářskou soutěž, jestliže celkový podíl na trhu smluvních stran dohody nepřesahuje 10 % na kterémkoliv z relevantních trhů ovlivněných dohodou.

380.     Pokud jde o zakázku Rekonstrukce Sportcentrum, v průběhu zadávacího řízení byl ještě platný § 6 ZOHS 296, ve kterém také nebyl uveden zákaz dohody typu bid-rigging. Jednání, které Úřad popisuje ve sdělení výhrad, tak nemůže spadat pod § 6 odst. 2 zákona ZOHS 296, případně čl. II. odst. 11 Oznámení Komise.

381.     Dále účastník řízení uvádí, že jeho podíl na relevantním trhu je 0,2 % s tím, že podíl všech uchazečů, kteří se účastnili předmětných zadávacích řízení, je i ve svém součtu naprosto marginální, čímž nemohlo dojít k ovlivnění soutěže.

382.     Pokud jde o Úřadem provedenou analýzu cenových nabídek, účastník řízení uvádí, že společnost RTS předložila tzv. slepý rozpočet, jenž byl členěn na jednotlivé položky a u všech položek byl uveden výkaz výměr. Rozpočet neobsahoval ceny jednotlivých položek, z nichž vycházela nabídková cena. Tyto položky pak byly oceněny v cenách obvyklých, které se prakticky nelišily od cen ve vzorovém ceníku RTS. Jedná se o ceny v daném místě a čase obvyklé a v žádném případě nemohlo být provedeno ocenění tak, aby byl jakkoli poškozen zadavatel. Cenové dohody lze tedy považovat za vyloučené.

383.     S ohledem na uvedené skutečnosti má účastník řízení za to, že neexistuje právní rámec pro vedení tohoto správního řízení, z provedených důkazů nelze dovozovat porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Pokud jde o sankce, účastník řízení namítá, že Úřad při stanovení sankce vycházel nikoli z obratu, jak ukládá zákon, ale z hodnoty prodejů, které samy o sobě nemají na obrat společnosti vliv.

Vyjádření Úřadu

384.     K námitce účastníka řízení Eurogema týkající se podřazení dohod typu bid-rigging pod dohody s tvrdým jádrem Úřad uvádí, že tyto dohody ve svém principu představují dohody o rozdělení trhu, příp. v kombinaci s cenovými dohodami, což jsou dohody s tzv. tvrdým jádrem, na které nelze aplikovat pravidlo de minimis; jde o dohody vždy zakázané bez ohledu na podíl účastníků řízení na relevantním trhu. K tomu Úřad dále uvádí, že § 6 ZOHS 296 přímo stanovil, že horizontální dohody o určování cen, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a omezování produkce (tj. dohody s tvrdým jádrem) nelze považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný a nelze pro ně využít vynětí ze zákazu dohod narušujících soutěž. Pojem bid-rigging se používá pro dohody o rozdělení trhu, příp. v kombinaci s cenovými dohodami v určité oblasti, a to v oblasti zadávání zakázek. Předmětná jednání Úřad ve svém rozhodnutí hodnotí jako dohody o rozdělení trhu s prvky cenové dohody, viz část rozhodnutí Právní hodnocení. Dle rozsudku Zdravotní technika[237]dohody směřující k ovlivnění výsledku veřejných zakázek prostřednictvím obsahově nebo cenově sladěného podání nabídky mají vždy za cíl narušit hospodářskou soutěž, dohody typu bid-rigging v sobě zahrnují často dohody o rozdělení trhu a dohody cenové, které představují jedny z nejzávažnějších omezení hospodářské soutěže, u nichž se protisoutěžní cíl předpokládá. K prokázání zakázané dohody prostřednictvím nepřímých důkazů Úřad odkazuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Tribunálu,[238] dle které porušení pravidel hospodářské soutěže může být deklarování i na základě důkazů nepřímých, pokud zjištění skutkové okolnosti nelze vysvětlit jiným přijatelným vysvětlením než existencí protisoutěžního jednání. V daném případě se Úřad zabýval tím, zda shody a podobnosti v nabídkách mohou být způsobeny jinak než vzájemnou kooperací uchazečů.

385.     K vlivu ceníků RTS na cenové vzorce odkazuje na výše uvedené a své závěry obsažené v rozhodnutí. Dále Úřad uvádí, že výše škody způsobené protisoutěžním jednáním nemá vliv na právní kvalifikaci jednání účastníků řízení a jeho kvalifikaci jako zakázané dohody. 

386.     K výpočtu pokuty Úřad konstatuje, že vycházel z metodiky Úřadu pro výpočet pokuty platné v době zahájení správního řízení a velikost celkového čistého obratu za poslední ukončené účetní období v souladu s ní Úřad zohlednil v souladu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže jako korektiv pro její výši. Postup Úřadu v daném případě odpovídá dosavadní praxi Úřadu, navíc stanovení výchozí částky z hodnot prodejů na relevantním trhu je pro účastníky řízení výhodnější než z celkového čistého obratu soutěžitele.

VI.4   Vyjádření společnosti Insta

387.     Účastník řízení Insta ve svém vyjádření uvádí, že [Jméno Příjmení, funkce], který měl na starosti mimo jiné rozhodování o tom, v jaké zakázce se bude společnost účastnit, a předkládal také nabídkovou cenu, u účastníka řízení již více jak 5 let nepracuje a současný obchodní ředitel nemá k dispozici žádné bližší údaje či podklady, kterými by mohl potvrdit či vyvrátit, že CD-R s kalkulací ceny předložené zadavatelem je totožné s tím, které v předmětné veřejné zakázce účastník řízení předložil. Nelze tedy vyloučit, že s těmito doklady a podklady mohlo být manipulováno, ať již neúmyslně, nebo v rámci cíleného konkurenčního boje. Z tohoto důvodu účastník řízení zpochybňuje pravost a správnost těchto podkladů.

388.     Současně účastník řízení poukazuje na to, že se jedná o první podezření na uzavření zakázané dohody za dobu jeho existence a že od zadání veřejné zakázky již uplynulo osm let, což značně oslabuje jeho možnosti navrhovat a předložit důkazy na jeho obranu. Závěrem účastník řízení uvádí, že je přesvědčen, že při své podnikatelské činnosti postupoval v souladu s právními předpisy a navrhuje, aby řízení bylo vůči jeho společnosti zastaveno.

Vyjádření Úřadu

389.     K námitce společnosti Insta týkající se pravosti a správnosti podkladů uložených na CD, která byla  součástí nabídek podaných do veřejné zakázky ZŠ, Úřad plně odkazuje na své vyjádření k totožné námitce společnosti Pozemstav. Pro doplnění Úřad uvádí, že CD, které bylo součástí nabídky společnosti Insta, bylo opatřeno nálepkou s logem společnosti, obálka s CD byla přelepena a opatřena razítkem a podpisem odpovídajícím podpisu jednatele společnosti Insta uvedenému na krycím listu nabídky.[239] V průběhu šetření Úřad nezaznamenal žádné známky o tom, že by s nabídkami či jejich některými částmi bylo v minulosti ze strany zadavatele či jiného subjektu manipulováno; Úřad měl od zadavatele k dispozici originály CD, jejichž identické kopie do správního spisu pořídil, obsah CD vždy odpovídal písemné verzi nabídky.

390.     V dalším Úřad odkazuje na své závěry a odůvodnění rozhodnutí; skutečnost, že jde o první porušení soutěžních pravidel společností Insta, nemá žádný vliv na hodnocení jejího jednání ani na výši sankce.

VI.5   Vyjádření družstva Mechanika

391.     Družstvo Mechanika ve svém vyjádření uvedlo, že při realizaci a zpracování cenových nabídek dlouhodobě spolupracuje se společností Prostas. Družstvo Mechanika zpracovává cenové nabídky na realizaci oken, dveří, prosklených fasád a podobně. Společnost Prostas naopak kalkuluje realizace stavebních prací, které družstvo Mechanika využívá ve svých zakázkách. Ve veřejné zakázce Lázně byl postup obdobný, družstvo Mechanika oslovilo společnost Prostas o nacenění stavebních položek a pracovník družstva Mechanika nedopatřením uvedl chybné IČO. Závěrem účastník řízení uvádí, že nesouhlasí s tím, že jednali ve vzájemné shodě a koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Lázně.

Vyjádření Úřadu

392.     K působení družstva Mechanika a společnosti Prostas ve veřejné zakázce Lázně Úřad uvádí, že oba účastníci řízení v dané zakázce předkládali své vlastní nabídky. K písemnému dotazu Úřadu na tvorbu cenových nabídek do předmětné zakázky ani jeden z těchto účastníků řízení Úřadu nezmínil jakoukoli vzájemnou spolupráci. „Chybné“ IČO (IČO společnosti Prostas) bylo v nabídce družstva Mechanika na většině krycích listů rozpočtů Rekonstrukce podhledu, Rekonstrukce prosklených stěnVzduchotechnika; výjimkou byl krycí list rozpočtu Elektromontáže, ve kterém byly poměry jednotkových cen obou uchazečů u všech položek shodné. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem má Úřad za to, že jednání družstva Mechanika a Prostas v souvislosti s veřejnou zakázkou Lázně naplňuje znaky zakázané dohody ve formě jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296.  

VI.5   Vyjádření společnosti Prostas

393.     Účastník řízení uvádí, že v příslušném období zpracovával několik velkých nabídek do výběrových řízení, čímž odůvodňuje kapacitní důvody, pro které zadal vypracování nabídky k zakázce ZŠ externímu pracovníkovi Ing. [Jméno Příjmení]. Za účelem prokázání tohoto tvrzení předložil účastník řízení faktury týkající se zpracovávaných nabídek.

394.     K veřejné zakázce Lázně účastník řízení uvádí, že družstvo Mechanika bylo stálým dodavatelem výplní otvorů, proto jej účastník řízení oslovil ke zpracování nabídky pouze na výplně otvorů a tuto nabídku převzal a případně upravil o běžně používanou koordinační přirážku na subdodávku, což možná vysvětluje podobnost jednotkových cen v porovnání. V žádném případě však nešlo o slaďování zakázek, neboť stavba obsahovala řadu dalších položek – subdodávek, které nemohly být vzájemně řešeny.

395.     Dále účastník řízení namítá, že Úřadem vypočtená pokuta by pro něj mohla být likvidační, což dokládá Rozvahou a Výkazy zisku a ztrát za období 1-8/2018, 1-8/2017 a 1-12/2017, ze kterých je patrné, že společnost dosáhla v období 1-8/2018 ztráty ve výši 1.178 tis. Kč.

396.     Účastník řízení zpochybňuje pravost podkladů na CD nosičích, neboť nelze vyloučit, že s těmito nebylo manipulováno.

397.     Účastník řízení dále namítá, že z podkladů rozhodnutí není zřejmý žádný přímý důkaz o tom, že mezi účastníky řízení došlo ke shodě směřující k ovlivnění výsledku veřejné soutěže. Úřad zveřejnil zákaz dohod typu bid-rigging až po roce 2014 a na takové případné dohody mezi účastníky řízení tedy nelze použít argumenty v jejich neprospěch. Do veřejných soutěží se mohl přihlásit kterýkoliv subjekt a případná dohoda účastníků řízení nemohla vyloučit, aby se vítězem stal jiný subjekt. Závěrem účastník řízení namítá, že z podkladů rozhodnutí nevyplývá, že by nabídková cena byla vyšší než cena obvyklá a zadavateli tak nevznikla žádná újma na vynaložených veřejných prostředcích, v důsledku čehož chybí jeden ze znaků omezování hospodářské soutěže. 

Vyjádření Úřadu

398.     K námitce vytíženosti společnosti Prostas v době výběrového řízení ve veřejné zakázce ZŠ a doložení dalších faktur za poskytnutí zadávací dokumentace v dalších zakázkách Úřad uvádí, že samotná skutečnost vytíženosti společnosti Prostas v době vypsání veřejné zakázky ZŠ neodůvodňuje oslovení pracovníka konkurenční společnosti, která se rovněž o danou zakázku uchází, za účelem vypracování své vlastní nabídky. Navíc na vypracování nabídkového rozpočtu společnosti Prostas se nepodílel pouze pan [Příjmení], ale i paní [Příjmení], další pracovnice společnosti Navrátil, což je patrné z vlastností elektronických dokumentů. Při posuzování a hodnocení těchto skutečností musí rovněž Úřad přihlédnout k tomu, že i při přípravě nabídkových rozpočtů ostatních uchazečů o veřejnou zakázku ZŠ hráli roli stejní pracovníci společnosti Navrátil, budoucího vítěze této zakázky. Z elektronických vlastností i dalších dokumentů (nejen rozpočtu) je patrné, že se na jejich přípravě podílela společnost Navrátil. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem se jeví, že tvrzení společnosti Prostas je pouze účelové. 

399.     Ke spolupráci společnosti Prostas a družstva Mechanika v rámci veřejné zakázky Lázně Úřad uvádí, že rozsah cenového vzorce mezi nabídkovými cenami obou uchazečů (Prostas a Mechanika) překračuje možnou subdodávku ze strany společnosti Mechanika na dodávky otvorových výplní, tj. cenový vzorec nemůže být způsoben subdodávkou družstva Mechanika společnosti Prostas na dodávku otvorových výplní; v dalším odkazuje Úřad na zjištěné skutečnosti (další shody v nabídkách) a vyjádření Úřadu k námitce družstva Mechanika.

400.     K likvidačnosti pokuty Úřad odkazuje na analýzu založenou ve spise na l. č. 10481 a násl. a závěry v ní obsažené, dle kterých pokuta v dané výši není pro soutěžitele Prostas likvidační.

401.     K námitkám týkajícím se pravosti CD, zahrnutí dohod typu bid-rigging mezi dohody s tvrdým jádrem a vzniku újmy/škody Úřad odkazuje na svá vyjádření výše.

VI.5   Vyjádření společnosti Navrátil

402.     Účastník řízení nesouhlasí se závěry Úřadu uvedenými ve Sdělení výhrad; dle účastníka ze shromážděných podkladů nevyplývá ani nelze dovozovat porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže z jeho strany. Vzhledem ke stáří posuzovaných zakázek již účastník řízení nemá kompletní dokumentaci ani další k nim vztahující se podklady, proto není bez dalšího objektivně schopen uvést, jak přesně probíhala příprava nabídek do těchto zakázek; účastník řízení je však přesvědčen, že příprava neproběhla způsobem implikovaným a dovozovaným Úřadem a existuje či může existovat jiné vysvětlení pro Úřadem tvrzené skutečnosti.

403.     Účastník řízení dále poukazuje na to, že vzorové ceníky ÚRS a RTS zahrnují i tzv. specifické ceníky a že použití těchto specifických ceníků by mohlo mít za následek určitou podobnost v nabídkách.

404.     Případná shoda či podobnost mohla být též důsledkem poptání cenové nabídky více uchazečů od stejného subdodavatele. Dle podmínek zadávací dokumentace k předmětným veřejným zakázkám účastník řízení nebyl povinen v nabídce uvést, zda v případě získání zakázky plánuje realizovat část plnění prostřednictvím subdodavatelů a prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele bylo oprávněním účastníka nikoli jeho povinností.

405.     K vlastnostem elektronických dokumentů účastník řízení uvádí, že se Úřad nezabýval tím, jak údajné podobnosti a informace ve vlastnostech elektronických dokumentů vznikly či mohly vzniknout a zda lze jejich výskyt jednoznačně přičíst účastníkovi. Dále účastník řízení namítá, že z žádných podkladů shromážděných Úřadem nevyplývá, že CD s elektronickými dokumenty získaná od města Prostějova jsou skutečně ta CD, která účastník podal jako součásti svých nabídek.

406.     Dále účastník řízení uvádí, že v zadávacích podmínkách veřejných zakázek není uvedeno, v jakém formátu písma se veřejná zakázka na CD má podávat – porovnání dokumentů na CD formátování u veřejné zakázky Zámek je založeno pouze na spekulaci Úřadu a ne na objektivním posouzení a důkazech, jde o domněnky Úřadu.

407.     Účastník řízení dále konstatuje, že z poznámek jednatele společnosti Navrátil nelze v žádném případě dovozovat kontakt s družstvem Mechanika (ve sdružení s Prostasem), se společností SM ani Pozemstav  s účastníkem řízení za účelem sladění postupu v posuzovaných zakázkách (veřejná zakázka ZŠ a veřejná zakázka Zámek).

408.     Účastník řízení namítá, že stanovená výše pokuty je pro něj likvidační, neboť v případě uložení pokuty ve výši navrhované Úřadem přestane plnit podmínky Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb uzavřenou s bankou. 

409.     Účastník řízení dále namítá, že skutečnost, že dohody bid-rigging jsou zakázané, zveřejnil Úřad ve svém oznámení vydaném až po roce 2014. Dle účastníka řízení nelze toto oznámení vztahovat na jednání, která se uskutečnila před jeho vydáním, kdy existovalo oznámení, jež explicitně zákaz dohod bid-rigging neobsahovalo. V případě veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum zadávací řízení proběhlo za účinnosti zákona ZOHS 155, kdy platilo ustanovení § 6, ve kterém rovněž zákaz dohod bid-rigging není. Dle účastníka řízení neexistuje tedy ani právní rámec pro to, aby Úřad mohl vést správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Dále účastník řízení zmiňuje pravidlo de minimis a uvádí, že podíl účastníků řízení je zanedbatelný, nedosahuje stanovené hranice 10 %.

410.     Účastník řízení žádá o doplnění dokazování s tím, že si Úřad vyžádá všechny vzorové ceníky RTS a ÚRS a porovná je s nabídkami účastníků řízení, dále zjistí, kde a jak byla uložena předmětná CD u zadavatele - města Prostějov a provede šetření, jak údajné podobnosti a informace ve vlastnostech elektronických dokumentů vznikly či mohly vzniknout a zda lze jejich výskyt jednoznačně přičíst účastníkovi nebo je možné, aby vznikly i bez jeho přičinění.

Vyjádření Úřadu

411.     Vzhledem k tomu, že většina námitek účastníka řízení společnosti Navrátil byla vznesena již jinými účastníky řízení, odkazuje Úřad plně na svá výše uvedená vyjádření.

412.     K námitce účastníka řízení Navrátil týkající se formátu písma v nabídkách podaných v rámci veřejné zakázky Zámek Úřad uvádí, že Úřad nezpochybňuje to, že každý účastník řízení může při vypracování své nabídky použít různý formát písma. S ohledem na předmět správního řízení se ale Úřad rovněž zabýval tím, zda nabídky uchazečů vykazují či nevykazují určité shody či jiné podobnosti a mj. zjistil, že některé položky v elektronické verzi položkového rozpočtu uchazečů Pozemstav, Navrátil a Prostas mají odlišný formát písma oproti ostatním položkám položkového rozpočtu. Odlišný formát byl zaznamenán u 18 položek z celkových 1153 položek nabídkového rozpočtu, u všech 3 společností byl odlišný formát u shodných položek rozpočtu. Shodnou odlišnost ve formátování vykazovaly tištěné nabídky těchto společností i nabídka společnosti Realinvest. Úřad zároveň ověřil, že vzorový rozpočet poskytnutý zadavatelem a použitý jednotlivými uchazeči v těchto položkách má nastavený shodný formát jako formát v ostatních položkách rozpočtu. Úřad tyto zjištěné skutečnosti vyhodnotil jako jeden z řady nepřímých důkazů.

413.     V likvidačnosti pokuty Úřad odkazuje na analýzu založenou ve spise na l. č. 10497 a násl. a závěry v ní obsažené, dle kterých pokuta v dané výši není pro soutěžitele Navrátil likvidační.

VII     Odpovědnost účastníků řízení

414.     Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel. Definice pojmu soutěžitel je chápána velmi extenzivně – je legislativní zkratkou pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[240] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik. V rozsudku Nejvyššího správního soudu Česká rafinérská[241] tento soud konstatoval, že pojem „soutěžitel“ použitý v zákoně odpovídá pojmu „podnik“ ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze vycházet i z unijní judikatury.

415.     Z unijní judikatury vyplývá, že pojmem podnik je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když se po právní stránce příslušná hospodářská jednotka sestává z několika osob, ať již fyzických či právnických.[242] Obdobně je vymezen obsah pojmu podnik např. v rozhodnutí Tribunálu ve věci Shell,[243]kde soud uvedl, že pojem podnik směřuje na hospodářské jednotky sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání porušení práva, o kterém hovoří článek 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní čl. 101 odst. 1 SFEU).

416.     Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě způsobilé mít práva a povinnosti (právní osobnost), neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.“[244]

417.     Základním pravidlem je princip osobní odpovědnosti,[245] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.[246]

418.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky ZŠ činí Úřad odpovědnými společnosti Esox, Eurogema, Insta, Navrátil, Pozemstav, Prostas (jako vedoucí člen sdružení) a SM, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[247]

419.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Lázně činí Úřad odpovědnými družstvo Mechanika a společnost Prostas, neboť tyto se přímo dopustily zakázaného jednání.[248]

420.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Zámek činí Úřad odpovědnými společnosti Navrátil, Pozemstav, Prostas a Realinvest, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[249]

421.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum činí Úřad odpovědnými společnosti Eurogema, Navrátil, Pozemstav a Realinvest, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[250]

VI        Subjektivní stránka deliktu

422.     Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Konstrukce § 22 odst. 2 ZOHS 296 předpokládala možnost uložení pokuty či opatření k nápravě, jestliže soutěžitelé úmyslně nebo z nedbalosti porušili zákazy stanovené v zákoně o ochraně hospodářské soutěže. Po přijetí novely, zákona č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. 9. 2009, k vypuštění úpravy o ukládání pokut za zaviněné porušení zákona a současně k úpravě zákonných kritérií pro ukládání pokut za správní delikty. Úřad tak i dle pozdější právní úpravy ve svých rozhodnutích složku zavinění zkoumá, a to i u soutěžitelů – právnických osob, skrze jejich personální substrát (fyzické osoby vystupující v řídících orgánech soutěžitelů, v případě řadových zaměstnanců bylo jednání zaštítěno právnickou osobou, která svým jménem podala či nepodala nabídku do veřejné zakázky) s ohledem na to, že posouzení subjektivní stránky jednání účastníků řízení považuje za důležitou součást svých úvah o výši ukládané pokuty.

423.     Zaviněním se rozumí psychický vztah toho, kdo se určitým způsobem chová, k výsledku jeho chování. I v soutěžním právu je třeba rozlišovat dvě základní formy zavinění: úmysl a nedbalost. Při zkoumání formy subjektivní stránky správního deliktu je třeba vycházet ze vztahu intelektuální a volní složky k objektu deliktu, jímž je právem chráněný zájem, proti němuž jednání směřuje, v daném případě zájem na existenci a řádném fungování soutěže na trhu zboží a služeb. Při posuzování formy zavinění Úřad též přihlédl k judikatuře evropských soudů, z níž vyplývá, že pro konstatování úmyslného porušení soutěžního práva není nezbytné, aby si soutěžitelé byli vědomi toho, že porušují zákaz stanovený soutěžními pravidly Smlouvy o založení Evropského společenství, resp. Smlouvy o fungování Evropské unie; je dostačující, aby si nemohli být nevědomi toho, že vytýkané jednání mělo za cíl nebo mohlo mít za následek narušení hospodářské soutěže na společném trhu.[251]

424.     Při posuzování subjektivní stránky jednání, jež je předmětem správního řízení, vycházel Úřad z toho, že účastníci řízení vzájemně koordinovali jednání vůči zadavateli veřejných zakázek ZŠ, Lázně, Zámek a Rekonstrukce Sportcentrum, čímž vědomě eliminovali rizika své vzájemné konkurence. Úřad konstatuje, že účastníci řízení si museli být vědomi nezákonného charakteru svého jednání a rovněž si museli být vědomi toho, že jejich jednání může mít za následek ovlivnění výsledku výběrového řízení, tedy narušení hospodářské soutěže. Úřad proto dospěl k závěru, že účastníci řízení porušili zákon zaviněně, a to ve formě úmyslu.[252]

VII          Odůvodnění pokut

425.     Při stanovení výše pokut Úřad postupuje s ohledem na datum zahájení správního řízení dle pravidel obsažených v Zásadách postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále též „Zásady“),[253]avšak vzhledem k tomu, že tyto neupravují podrobnosti ohledně ukládání pokut při souběhu více spáchaných deliktů, nemůže Úřad Zásady pro aplikaci principu absorpce využít; vychází však ze správního uvážení s využitím obecných zákonných a judikatorních východisek.[254]

426.     Podle § 22 odst. 2 ZOHS 296 může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období za uzavření dohody v rozporu s § 3 odst. 1 tohoto zákona. Při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování tohoto zákona.

427.     Za uzavření dohody v rozporu s § 3 odst. 1 ZOHS 155 se podle § 22a odst. 1 písm. b) a odst. 2 téhož zákona uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

428.     Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu,[255] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů[256] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by však byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní.

429.     Při stanovování konkrétní výše pokuty Úřad předně vychází ze zákonem předepsaných kritérií, která má v sobě tato pokuta odrážet, a to ze závažnosti deliktu, délky jeho trvání a případného opakování protisoutěžního jednání účastníků správního řízení. Rovněž Úřad zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[257]

430.     Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládán. Při určení konkrétních výší pokut je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. Při posouzení konkrétní neboli individuální závažnosti deliktu je třeba přihlédnout k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu, a hodnocení individuální závažnosti deliktu se tak může lišit. Obecně se pak závažnost deliktu a riziko jeho negativního dopadu na soutěž a spotřebitele nepochybně zvyšuje s délkou trvání porušení zákona, u dohod typu bid-rigging může závažnost deliktu souviset i s hodnotou veřejné zakázky. Při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního rozložení pokuty mezi všechny delikventy.

431.     V daném rozhodnutí je konstatováno porušení § 3 odst. 1 ZOHS 155 (u veřejné zakázky ZŠ) a § 3 odst. 1 ZOHS 296 (u veřejných zakázek Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum) účastníky řízení, neboť dle zjištění Úřadu jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a dohody cenové. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější porušení soutěžního zákona, které dle Zásad při stanovování výše pokut[258] spadají do kategorie velmi závažných porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Za tyto delikty ukládá Úřad nejpřísnější pokuty. Při výpočtu pokuty u nejzávažnějších deliktů se dle Zásad stanoví výchozí podíl do 3 % hodnoty prodejů. Účastníci řízení mezi sebou vyloučili hospodářskou soutěž a dále nejen ovlivnili[259] výsledek veřejných zakázek, ale současně byli schopni ovlivnit i výši ceny zakázky v neprospěch zadavatele. Popsaným jednáním účastníků řízení nepochybně došlo k vyloučení hospodářské soutěže mezi nimi, předražení zakázek, nadměrnému odčerpání veřejných financí a poškození daňových poplatníků.

432.     Základní částky pokut pro jednotlivé účastníky řízení jsou dle Zásad proporcionálně stanovovány s přihlédnutím k závažnosti a délce posuzovaného jednání na základě obratů z prodeje zboží, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezeném geografickém trhu (hodnoty prodejů). Při stanovení výše pokuty pro jednotlivé účastníky řízení Úřad vychází z hodnot prodejů dosažených daným soutěžitelem (jehož je účastník řízení součástí) na trhu pozemního stavitelství na území České republiky za poslední ukončené účetní období, v němž u jednotlivých účastníků řízení došlo k zakázanému jednání ve shodě. Dále Úřad zohlednil specifika daných případů a pro jednotlivé účastníky řízení individuálně zvážil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti.

433.     Úřad při stanovování konečné výše pokuty přihlédl rovněž k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitelů, aby pro ně pokuta nebyla likvidační, a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

434.     Úřad posoudil jednání soutěžitelů jako 4 samostatné delikty, které kvalifikoval jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti pozemního stavitelství (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Někteří účastníci řízení se dopustili více správních deliktů (viz dále).

435.     Podle ustálené judikatury správních soudů se trestnost správních deliktů řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů a na správní trestání je třeba přiměřeně vztáhnout principy trestního práva.[260]

436.     V souladu s principy trestnosti dle trestního práva judikatura ukládá správním orgánům rozhodujícím o sankci za více jiných správních deliktů spáchaných ve vícečinném souběhu uvést, za který delikt je pokuta primárně ukládána a způsob zohlednění spáchání dalších deliktů dle absorpční zásady. Ta spočívá v uložení sankce za nejpřísněji postižitelný delikt, přičemž tuto skutečnost, že účastník řízení spáchal souběžně více deliktů, zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání a projevuje se uložením přísnější sankce ve formě navýšení k původně stanovené sankci.[261] Výše sankce nesmí překročit zákonné rozpětí nejzávažnějšího deliktu.[262]

437.     Při určování výše pokuty za jednotlivé skutky spáchané ve vícečinném souběhu tedy Úřad vychází z trestněprávní zásady absorpce, kdy nejprve určí pokutu za nejpřísněji postižitelný delikt, včetně zohlednění přitěžujících a polehčujících okolností ve vazbě k tomuto deliktu a až následně zohlední mnohost deliktů.

438.     Při ukládání pokut jednotlivým společnostem se s ohledem na výše uvedené Úřad u každé z pokutovaných společností nejprve zabýval otázkou, který z jí spáchaných deliktů je deliktem nejpřísněji trestným a z něj poté vycházel při určení výše pokuty při aplikaci principu absorpce v rámci tohoto správního řízení.

439.     Z hlediska typové závažnosti jsou všechny 4 delikty nejzávažnějším porušením soutěžního zákona (hard-core porušení), všechny tyto delikty jednotlivě Úřad posoudil ve smyslu Zásad jako typově velmi závažné. Typová závažnost je proto ve vztahu ke všem posuzovaným deliktům totožná. Délka trvání zakázané dohody byla u všech 4 deliktů obdobná (u žádné nepřesáhla doba trvání jeden rok).

440.     Vzhledem ke stejné maximální horní hranici sankce, stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 4 posuzovaných deliktů považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem.

441.     Z předmětných veřejných zakázek měla nejvyšší hodnotu veřejná zakázka ZŠ (24.542.443 Kč bez DPH; tím také vyšší dopad na soutěž i spotřebitele prostřednictvím odčerpaných veřejných prostředků), dle výše hodnoty následovala veřejná zakázka Rekonstrukce Sportcentrum (21.148.174 Kč bez DPH), dále veřejná zakázka Zámek (9.629.041 Kč bez DPH) a nejnižší hodnotu z předmětných veřejných zakázek měla veřejná zakázka Lázně (4.136.896 Kč bez DPH).

442.     Při určování výše základní částky pokuty Úřad vycházel nejen z typové závažnosti stanovené Zásadami, ale rovněž také z individuální závažnosti deliktu, která odráží veškeré relevantní skutečnosti vztahující se k deliktům posuzovaným v tomto správním řízení, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu.

443.     Úřad zjistil, že účastníci řízení se dopustili jednání, které mělo dopad na části území České republiky, konkrétně na území města Prostějov. Posuzované jednání se nevyznačovalo mnohostí dílčích útoků. Úřadem posuzovaná protisoutěžní jednání jsou vždy jednorázové skutky, u kterých nebyla Úřadem shledána bližší souvislost. Co se týče samotné povahy jednotlivých veřejných zakázek, obecně lze říci, že se jedná o menší veřejné zakázky (z hlediska své hodnoty) v oblasti pozemního stavitelství, spíše s lokálním charakterem. V případě veřejné zakázky Lázně Úřad zohlednil i skutečnost, že ve správním řízení nebyla prokázána přímá vazba jednání účastníků řízení na výsledek zadání této veřejné zakázky. Po zhodnocení dopadu deliktního jednání účastníků řízení na trh, který reflektuje zejména hodnotu posuzované veřejné zakázky a časové hledisko, tj. jak dlouho trvala zakázaná dohoda účastníků řízení (to je však v daném případě u všech posuzovaných deliktů obdobné), dospěl Úřad k závěru, že je na místě stanovit za závažnost deliktu v souvislosti s veřejnými zakázkami ZŠ a Rekonstrukce Sportcentrum základní částku pokuty ve výši 1,7 % hodnoty prodejů na trhu pozemního stavitelství na území České republiky za poslední ukončené účetní období, v němž u jednotlivých účastníků řízení došlo k zakázanému jednání ve shodě, a v souvislosti s veřejnou zakázkou Lázně 1,45 %.

444.     Konkrétně s ohledem na dokonání nejzávažněji trestného deliktu vychází Úřad u družstva Mechanika z hodnoty prodejů za rok 2008 (dokonání deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Lázně), v případě společnosti Realinvest z hodnoty prodejů za rok 2009 (dokonání deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Rekonstrukce Sportcentrum), u ostatních společností z hodnoty prodejů za rok 2010 (dokonání deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou ZŠ).

445.     Zakázané dohody mezi účastníky řízení v souvislosti s veřejnou zakázkou Rekonstrukce Sportcentrum, Lázně a ZŠ trvaly po dobu 1 dne či několika dnů. Vzhledem k tomu, že trvání porušení zákona posuzovanými delikty na daném relevantním trhu nebyla delší než jeden rok, nezvýšil Úřad koeficient času a stanovil ho dle Zásad ve výši 1, a to u všech posuzovaných deliktů.

446.     Dále Úřad zohlednil individuálně u každého účastníka řízení přitěžující a polehčující okolnosti ve vazbě k tomuto deliktu. Úřad shrnuje, že u žádného účastníka řízení nebyly shledány žádné polehčující okolnosti, jako přitěžující okolnost Úřad shledal u všech účastníků řízení úmyslné zavinění (viz část VI Subjektivní stránka deliktu), což Úřad zohlednil navýšením základní částky pokuty o 20 %.

447.     Následně Úřad zohlednil, že někteří účastníci řízení spáchali další delikty. U společností Eurogema, Realinvest zohlednil vždy další 1 delikt, u společností Pozemstav, Prostas a Navrátil pak další 2 spáchané delikty. S ohledem na skutečnost, že všechny delikty posuzované Úřadem vykazují obdobné rysy (lokální charakter, časová podobnost, shodnost provedení) a liší se zejména hodnotou zasažené zakázky a tedy dopadem jednání účastníků na trh, Úřad vycházel při zohlednění dalších spáchaných deliktů z hodnoty dotčené zakázky. Obecně Úřad uvádí, že hodnota dalších spáchaných deliktů, které Úřad zohlednil při ukládání pokuty účastníkům řízení, se pohybuje mezi cca 4 až 21 mil. Kč, hodnoty těchto zakázek nejsou oproti hodnotám zakázek, za které je pokuta ukládána, výrazně rozdílné,[263] proto Úřad zohlednil další delikty spáchané ve vícečinném souběhu tak, že přitížil za každý další delikt v rozmezí 15 %[264] až 22 %[265] dle hodnoty dané zakázky. V případě veřejné zakázky Lázně Úřad zohlednil i skutečnost, že nebyla prokázána přímá vazba mezi jednáním účastníků řízení a výsledkem (vítězstvím) ve veřejné zakázce; navýšil proto základní částku pokuty pouze o 13 %.

448.     Na závěr Úřad u každého účastníka řízení vždy individuálně posoudil, zda výše pokuty plní dostatečně svou represivní funkci a zda výše sankce odpovídá povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládána, příp. provedl korekci. V případě, že pokuta stanovená uvedeným postupem nebyla dostatečně citelná pro účastníka řízení, tj. neplnila by dostatečně svou represivní funkci, navýšil Úřad v souladu se svou rozhodovací praxí u daného účastníka řízení pokutu na 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období.

VII.1    Společnost Esox

449.     Společnost Esox se dopustila celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou ZŠ.

450.     Soutěžitel Esox dosáhl v roce 2010 (resp. od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011) na trhu pozemního stavitelství na území České republiky objemu prodejů 336.816.940 Kč. Celkový čistý obrat společnosti Esox za poslední ukončené účetní období k 30. 9. 2017 byl 310.562.687 Kč.[266] Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro soutěžitele Esox 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 5.725.888 Kč.

451.     Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost Esox dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání ve vzájemné shodě úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli Esox.

452.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Esox činí 6.871.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Esox Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Esox likvidační.

VII.2    Společnost Eurogema

453.     Společnost Eurogema se dopustila celkem 2 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami ZŠ a Rekonstrukce Sportcentrum. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší hodnotu veřejná zakázka ZŠ (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky ZŠ za přísněji trestný).

454.     Soutěžitel Eurogema dosáhl v roce 2010 na trhu pozemního stavitelství na území České republiky objemu prodejů 536.588.686 Kč. Celkový čistý obrat společnosti Eurogema za rok 2017 činí 320.238.000 Kč.[267] Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro soutěžitele Eurogema 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 9.122.008 Kč.

455.     Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost Eurogema dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání ve vzájemné shodě úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli Eurogema. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro soutěžitele Eurogema navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 10.946.409 Kč.

456.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

457.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Eurogema dopustil 1 dalšího správního deliktu, a to v souvislosti s veřejnou zakázkou Rekonstrukce Sportcentrum. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Eurogema za další spáchaný delikt související s veřejnou zakázkou Rekonstrukce Sportcentrum o 22 % (jde o veřejnou zakázku s hodnotou nad 20 mil. Kč bez DPH).

458.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Eurogema činí 13.354.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Eurogema Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Eurogema likvidační.

VII.3    Společnost Insta

459.     Společnost Insta se dopustila celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou ZŠ.

460.     Soutěžitel Insta dosáhl v roce 2010 na trhu pozemního stavitelství na území České republiky objemu prodejů 1.303.003 Kč.[268] Celkový čistý obrat soutěžitele Insta za rok 2017 byl 360.895.000 Kč.[269] Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro soutěžitele Insta 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 22.151 Kč.

461.     Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost Insta dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání ve vzájemné shodě úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli Insta.

462.     Celkem tedy činí základní částka pokuty pro soutěžitele Insta navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 26.581 Kč. Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty pro soutěžitele Insta je s ohledem na povahu a okolnosti spáchaného deliktu nízká; není pro účastníka řízení dostatečně citelná a neplní svou represivní funkci. Proto Úřad navýšil pokutu pro soutěžitele Insta na částku odpovídající 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele Insta za poslední ukončené účetní období.

463.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Insta činí 1.804.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Insta Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Insta likvidační.

VII.4    Družstvo Mechanika

464.     Družstvo Mechanika se dopustilo celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Lázně.

465.     Soutěžitel Mechanika nedosáhl v roce 2008 na trhu pozemního stavitelství na území České republiky žádného objemu prodejů. Celkový čistý obrat soutěžitele Mechanika za rok 2017 byl 20.279.257 Kč.[270] 

466.     V daném případě Úřad zohlednil skutečnost, že účastníci řízení deliktním jednáním nedosáhli vítězství v zakázce (viz výše), proto stanovil základní částku pokuty za závažnost deliktu pro soutěžitele Mechanika nižší, než by odpovídala hodnotě zakázky (1,55 %), a to ve výši 1,45 % hodnoty prodejů. Vzhledem k nulovému objemu prodejů však nelze pokutu tímto způsobem vypočítat. Proto Úřad stanovil pokutu pro soutěžitele Mechanika na částku odpovídající 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele Mechanika za poslední ukončené účetní období.

467.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Mechanika činí 101.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Mechanika Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Mechanika likvidační.

VII.5    Společnost Pozemstav

468.     Společnost Pozemstav se dopustila celkem 3 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami ZŠ, Rekonstrukce Sportcentrum a Zámek. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší hodnotu veřejná zakázka ZŠ (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky ZŠ za nejpřísněji trestný).

469.     Soutěžitel Pozemstav dosáhl v roce 2010 na trhu pozemního stavitelství na území České republiky objemu prodejů […obchodní tajemství…] Kč. Celkový čistý obrat společnosti za rok 2017, resp. k 30. 6. 2017 byl […obchodní tajemství…] Kč.[271] Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro soutěžitele Pozemstav 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 6.885.147 Kč.

470.     Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost Pozemstav dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání ve vzájemné shodě úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli Pozemstav. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro soutěžitele Pozemstav navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 8.262.177 Kč.

471.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

472.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Pozemstav dopustil 2 dalších správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnou zakázkou Rekonstrukce Sportcentrum a Zámek. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Pozemstav za spáchání dalších deliktů, a to deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou Rekonstrukce Sportcentrum o 22 % (jde o veřejnou zakázku s hodnotou nad 20 mil. Kč bez DPH) a deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou Zámek o 18 % (jde o veřejnou zakázku s hodnotou od 5 mil. do 10 mil. Kč bez DPH).

473.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Pozemstav činí 11.567.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého společností Pozemstav za poslední známé ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Pozemstav Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Pozemstav likvidační.

VII.6    Společnost Prostas

474.     Společnost Prostas se dopustila celkem 3 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami ZŠ, Zámek a Lázně. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší hodnotu veřejná zakázka ZŠ (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky ZŠ za nejpřísněji trestný).

475.     Soutěžitel Prostas dosáhl v roce 2010 na trhu pozemního stavitelství na území České republiky objemu prodejů 54.902.038 Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele Prostas za rok 2017 činí 50.189.592 Kč.[272] Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro soutěžitele Prostas 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 933.335 Kč.

476.     Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost Prostas dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání ve vzájemné shodě úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli Prostas. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro soutěžitele Prostas navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 1.120.002 Kč.

477.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

478.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Prostas dopustil 2 dalších správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnou zakázkou Zámek a Lázně. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Prostas za spáchání dalších deliktů, a to deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou Zámek o 18 % (jde o veřejnou zakázku s hodnotou od 5 mil. do 10 mil. Kč bez DPH) a deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou Lázně o 13 % (jde o veřejnou zakázku s hodnotou ve výši 1 mil. až 5 mil. Kč bez DPH, u které však nebyla prokázána přímá vazba jednání účastníků řízení na výsledek/vítězství).

479.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Prostas činí 1.467.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Prostas Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Prostas likvidační.

VII.7    Společnost Realinvest

480.     Společnost Realinvest se dopustila celkem 2 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Rekonstrukce Sportcentrum a Zámek. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší hodnotu veřejná zakázka Rekonstrukce Sportcentrum (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Rekonstrukce Sportcentrum za nejpřísněji trestný).

481.     Soutěžitel Realinvest dosáhl v roce 2009 na trhu pozemního stavitelství na území České republiky objemu prodejů 21.428.155 Kč.[273] Celkový čistý obrat soutěžitele Realinvest za rok 2017 byl 34.930.000 Kč.[274] Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro soutěžitele Realinvest 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 364.279 Kč.

482.     Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost Realinvest dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání ve vzájemné shodě úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli Realinvest. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro soutěžitele Realinvest navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 437.134 Kč.

483.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

484.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Realinvest dopustil dalšího správního deliktu, a to v souvislosti s veřejnou zakázkou Zámek. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Realinvest za spáchání dalšího deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou s veřejnou zakázkou Zámek o 18 % (jde o veřejnou zakázku s hodnotou od 5 mil. do 10 mil. Kč bez DPH).

485.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Realinvest činí 515.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Realinvest Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Realinvest likvidační.

VII.8    Společnost Navrátil

486.     Společnost Navrátil se dopustila celkem 3 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami ZŠ, Rekonstrukce Sportcentrum a Zámek. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší hodnotu veřejná zakázka ZŠ (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky ZŠ za nejpřísněji trestný).

487.     Soutěžitel Navrátil dosáhl v roce 2010 na trhu pozemního stavitelství na území České republiky objemu prodejů 162.355.266 Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele Navrátil za rok 2017 byl 194.459.064 Kč.[275] Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro soutěžitele Navrátil 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 2.760.040 Kč.

488.     Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost Navrátil dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání ve vzájemné shodě úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli Navrátil. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro soutěžitele Navrátil navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 3.312.048 Kč.

489.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

490.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Navrátil dopustil 2 dalších správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnou zakázkou Rekonstrukce Sportcentrum a Zámek. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Navrátil za spáchání dalších deliktů, a to deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou Rekonstrukce Sportcentrum o 22 % (jde o veřejnou zakázku s hodnotou nad 20 mil. Kč bez DPH) a deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou Zámek o 18 % (jde o veřejnou zakázku s hodnotou od 5 mil. do 10 mil. Kč bez DPH).

491.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Navrátil činí 4.636.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Navrátil Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Navrátil likvidační.

VII.9    Společnost SM

492.     Společnost SM se dopustila celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou ZŠ.

493.     Soutěžitel SM dosáhl v roce 2010 na trhu pozemního stavitelství na území České republiky objemu prodejů […obchodní tajemství…]  Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele SM za rok 2016, resp. k 31. 3. 2017 byl 450.232.000 Kč, předběžný údaj o čistém obratu soutěžitele SM za rok 2017, resp. k 31. 3. 2018 je vyšší než 200 mil. Kč (přesné číslo tvoří obchodní tajemství).[276] Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro soutěžitele SM 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 9.016.545 Kč.

494.     Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se soutěžitel SM dopustil posuzovaného protisoutěžního jednání ve vzájemné shodě úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli SM.

495.     Pokuta tak pro společnost SM činí 10.819.854Kč. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro společnost SM po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 8.655.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti SM Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele SM likvidační.[277]

VII.11 Úhrada pokuty

496.     Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení. Uložené pokuty jsou splatné do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

VII.12 Opatření k nápravě

497.     Úřad účastníkům řízení neuložil opatření k nápravě, neboť zejména s ohledem na povahu deliktů a jejich minulostní charakter nelze dosáhnout nápravy porušeného stavu.

VII.13 Zákaz plnění dohod

498.     V souladu s § 7 odst. 1 ZOHS 155 nebo ZOHS 296 Úřad uložil zákaz plnění dohod popsaných ve výrokových částech I. až IV. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokových částech V. až VIII. tohoto rozhodnutí.

VIII      Náklady řízení

499.     Jelikož Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že společnosti Esox, Eurogema, Insta, Mechanika, Navrátil, Pozemstav, Prostas, Realinvest a SM porušily § 3 odst. 1 ZOHS 155 nebo ZOHS 296, tedy porušily zákaz neuzavírat zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž, je tak splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu nutná k uložení náhrady nákladů těmto účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z těchto účastníků povinen uhradit, ve výši 2.500 Kč.

500.     Náklady řízení je každý účastník řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady řízení se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu uvede účastník řízení: i) Esox: 2017010008;, ii) Eurogema: 2017020008, iii) Insta: 2017030008, iv) Mechanika: 2017040008, v) Navrátil: 2017050008, vi) Pozemstav: 2017060008, vii) Prostas: 2017070008, viii) Realinvest: 2017080008, ix) SM: 2017090008.

XII      Závěr

501.     Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správních deliktů dle ZOHS 155 (u veřejné zakázky ZŠ) a ZOHS 296 (u veřejných zakázek Zámek, Lázně a Rekonstrukce Sportcentrum), spočívajících v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 těchto zákonů, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

Obdrží:

 

1.             JUDr. Oktavián Kocián, advokát (za ESOX, spol. s r.o.)

Příkop 6

604 20 Brno

 

2.             JUDr. Petr Ritter, advokát (za EUROGEMA CZ, a.s.)

Riegrova 12

779 00 Olomouc

 

3.             INSTA CZ s.r.o.

Jeremenkova 1142/42

772 00 Olomouc

 

4.             Mechanika Prostějov, výrobní družstvo

Letecká 3753/2

796 01 Prostějov

 

5.             Mgr. Matyáš Kužela, advokát (za POZEMSTAV Prostějov,a.s.)

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13

110 00 Praha 1

 

6.             Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o.

Ječmínkova 1981/11

796 01 Prostějov

 

7.             PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

          Podvalí 629, Kojetín I-Město

          752 01 Kojetín

 

8.             REALINVEST s.r.o.

Kostelecká 263/16

796 01 Prostějov

 

9.             JUDr. Jaromír Josef, advokát (za Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.)

Velkomoravská 378/1

695 01 Hodonín

 

10.         JUDr. Petra Buzková, advokátka (za SYNER Morava, a.s.)

Advokátní kancelář VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

V Celnici 1040/5

110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Viz přípis Úřadu ze dne 16. 1. 2017, l.č. 3019 a násl. spisu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0008/2017/KD (dále též „spis“).

[2] Viz anonymní podání ze dne 15. 8. 2016 na l.č. 1 spisu, ze dne 9. 8. 2016 na l.č. 77 spisu, ze dne 9. 10. 2016 na l.č. 251 spisu a ze dne 15. 11. 2016 na l.č. 313 spisu.

[3] Viz l.č. 10 až 36 spisu.

[4] Město Prostějov se v roce 2012 stalo statutárním městem (dále též „město Prostějov“).

[5] Viz l.č. 252 až 309 spisu.

[6] Viz l.č. 9965 spisu.

[7]Viz ustanovení § 22a odst. 4 až 6, § 22b odst. 2, § 22 ba odst. 3, jež nabyla účinnosti 1. 10. 2016.

[8] Novelizace správního řádu není tak úzce systematicky vázána na nový přestupkový zákon. Novela reaguje na problémy na aplikaci nového přestupkového zákona nezávislé, a proto zde nelze použít shodný výklad jako v případě novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže.

[9] Viz znění § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže platné od 1. 9. 2009.

[10] Viz přípis společnosti Esox ze dne 2. 5. 2017, l.č. 7767 spisu.

[11]Se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO 28290020 (dále též „Kohoutovice Invest s.r.o.“).

[12] Viz přípis společnosti Esox ze dne 2. 5. 2017, l.č. 7767 spisu.

[13] Viz přípis společnosti Esox ze dne 29. 1. 2018, l. č. 9339 spisu.

[14]Viz přípis společnosti Eurogema ze dne 10. 5. 2017, l.č. 7806 spisu.

[15] Ibid.

[16] Se sídlem Olomouc - Hodolany, Blanická 917/19, PSČ 77900, IČO 29453062 (dále též „EG projekt Arbesova s.r.o.“).

[17] Se sídlem Olomouc - Hodolany, Blanická 917/19, PSČ 77900, IČO 24167681 (dále též „EG CENTRUM s.r.o.“).

[18] Se sídlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO 27774589 (dále též „eg projekt HORNÍ LÁN s.r.o.“).

[19] Se sídlem Olomouc - Hodolany, Blanická 917/19, PSČ 779 00, IČO 27652629 (dále též „TAMPIOL a.s.“).

[20] Viz přípis společnosti Eurogema ze dne 10. 5. 2017, l.č. 7807 spisu.

[21] Viz přípis společnosti Eurogema ze dne 13. 2. 2018, l.č. 9430 spisu.

[22]Ing. Josef Špalt a Josef Mikeska jsou současně společníky společnosti INSTA Invest s.r.o.(každý s 50% podílem), která dle vyjádření společnosti Insta nevyvíjí žádnou činnost (viz vyjádření společnosti Insta ze dne 12. 5. 2017, l.č. 7804 spisu).

[23] Viz přípis společnosti Insta ze dne 12. 5. 2017, l.č. 7804 spisu a ze dne 15. 2. 2018, l.č. 9451 spisu.

[24] Se sídlem Rostislavova 554/54, 683 23 Ivanovice na Hané, IČO 26858380 (dále též „INSTA Group s.r.o.“).

[25] Pozn.: zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[26] Viz přípis společnosti Insta ze dne 2. 3. 2018, l.č. 9521 spisu.

[27] Ibid.

[28] Viz přípis družstva Mechanika ze dne 9. 5. 2017, l.č. 7781 spisu.

[29] Se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 25529889.

[30] Se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 25518127.

[31] Se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČO 63490081.

[32] Viz přípis družstva Mechanika ze dne 23. 2. 2018, l.č. 9458 spisu.

[33] Viz přípis společnosti Pozemstav ze dne 10. 5. 2017, l.č.7793.

[34] Ibid.

[35] Se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 05002010 (dále též „Karlov Kutná Hora, s.r.o.“).

[36] Se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 05309131 (dále též „Rezidence Kostelecká, s.r.o.“).

[37] Se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 06256147 (dále též „Nová Západní, s.r.o.“).

[38] Se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 25546244.

[39] Se sídlem Kojetínská 4221/15, 796 01 Prostějov, IČO 26262029.

[40] Se sídlem Olomoucká 2616/10, 796 01 Prostějov, IČO 26782294.

[41] Se sídlem Trávnická 2198/2, 796 01 Prostějov, IČO 48533653.

[42] Se sídlem Okružní 2673/57, 796 01 Prostějov, IČO 25504894.

[43] Se sídlem Tržiště 146/74, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, IČO 04484428.

[44] Se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 329/73, PSČ 79601, IČO 25596195.

[45] Se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO 26779781.

[46] Viz přípis společnosti Pozemstav ze dne 16. 2. 2018, l.č. 9445 spisu (verze bez obchodního tajemství, OT necitováno).

[47] Viz přípis společnosti Prostas ze dne 11. 5. 2017, l.č. 7801 spisu.

[48] Viz přípis společnosti Ptáček ze dne 6. 12. 2017, l.č. 9254 spisu.

[49] Se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČO 27760618.

[50] Se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČO 29454425.

[51] Se sídlem Horní náměstí 26/26, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO 06514049. Viz přípis společnosti Ptáček – pozemní stavby ze dne 6. 12. 2017, l.č. 9254 spisu.

[52] Viz přípis společnosti Realinvest ze dne 26. 4. 2017, l.č. 7765 spisu.

[53] Se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, IČO 00533394 (dále jen „MICOS spol. s r.o.“).

[54] Viz přípis společnosti Navrátil ze dne 10. 5. 2017, l.č. 7796 spisu.

[55] Se sídlem Prostějov, Majakovského 204/4, PSČ 798 11, IČO 28303423 (dále též „Servis staveb a budov s.r.o.“).

[56] Viz přípis společnosti Navrátil ze dne 10. 5. 2017, l.č. 7796 spisu.

[57] Pozn.: Projekt fúze ze dne 15. 11. 2016, podle něhož mělo dojít k fúzi sloučením společnosti SM, a.s. jako zanikající společnosti, se společností SYNER, s.r.o. jako nástupnickou společností, s rozhodným dnem fúze 1. 4. 2017, nebyl naplněn a fúze nakonec nebyla realizována – viz přípis společnosti SM ze dne 5. 5. 2017, l.č. 7774 spisu (verze bez obchodního tajemství, OT necitováno).

[58] Viz přípis společnosti  SM ze dne 29. 5. 2017, l.č. 7848 spisu (verze bez obchodního tajemství, OT necitováno).

[59] Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 27334121 (dále jen „S group holding“).

[60] Viz přípis společnosti SM ze dne 9. 2. 2018, ze dne 26. 2. 2018 a ze dne 18. 4. 2018, l.č. 9413, 9460 a 9850 spisu (verze bez obchodního tajemství, OT necitováno).

[61]Vyjádření společnosti SM ze dne 25. 5. 2018 , l.č. 9979 až 10003, ze dne 28. 5. 2018, l.č. 10005 až 10022, a ze dne 15. 6. 2018, l.č. 10028 až 10051.

[62] Vzhledem k tomu, že společnosti Ptáček – pozemní stavby nebylo prokázáno porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže (viz dále), informace týkající se této společnosti Úřad neuvádí.

[63] Vyjádření společnosti Navrátil ze dne 10. 5. 2017, l.č. 7796 spisu.

[64] Vyjádření společnosti Prostas ze dne 11. 5. 2017, l.č. 7801 spisu.

[65] Vyjádření společnosti Prostas ze dne 1. 9. 2017, l.č. 8890 spisu.

[66] Vyjádření společnosti Pozemstav ze dne 10. 5. 2017, l.č. 7793 až 7794 spisu.

[67] Ibid. 

[68] Vyjádření společnosti SM ze dne 29. 5. 2017, l.č. 7853 až 7854 spisu.

[69] Vyjádření společnosti Realinvest ze dne 26. 4. 2017, l.č. 7765 spisu.

[70] Vyjádření společnost Realinvest ze dne 24. 8. 2017, l.č. 8895 spisu.

[71] Vyjádření společnosti Mechanika ze dne 9. 5. 2017, l.č. 7781 spisu.

[72] Vyjádření společnosti Insta ze dne 12. 5. 2017, l.č. 7804 spisu.

[73] Vyjádření společnosti Insta ze dne 27. 9. 2017, l.č. 8981 spisu.

[74] Vyjádření společnosti Esox ze dne 2. 5. 2017, l.č. 7767 spisu.

[75] Vyjádření společnosti Esox ze dne 7.9. 2017 , l.č. 8912 spisu.

[76] Vyjádření společnosti Eurogema ze dne 10. 5. 2017, l.č. 7806 spisu.

[77] Vyjádření společnosti Eurogema ze dne 29. 8. 2017, l.č. 8884 spisu.

[78] Viz l.č. 2994 až 2998 a 4200 až 4235 spisu.

[79] Administrátorem veřejné zakázky byla společnost RTS, a.s.

[80] Se sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 26385759.

[81] Výzva k podání nabídek byla zveřejněna dne 14. 9. 2010.

[82] Viz l.č. 4200 až 4201, 4236 až 4286 spisu.

[83] Vyjádření města Prostějov ze dne 26. 9. 2017, l.č. 8958 spisu.

[84] Dle zadávací dokumentace, obchodní podmínky bylo plnění ze strany subdodavatelů omezeno na max. 30 % z objemu stavebních nákladů akce.

[85] Nabídka společnosti Navrátil do veřejné zakázky ZŠ, l.č. 2602 a násl. spisu.

[86] L.č. 8991 spisu.

[87] Nabídka společnosti Insta do veřejné zakázky ZŠ, l.č. 2702 a násl. spisu.

[88] Nabídka společnosti Prostas do veřejné zakázky ZŠ, l.č. 2303 a násl. spisu.

[89] Vyjádření společnosti Prostas ze dne 13. 10. 2017, l.č. 9207 a násl. spisu, vyjádření společnosti Mechanika ze dne 5. 10. 2017, l.č. 8205 spisu. 

[90] Nabídka společnosti SM do veřejné zakázky ZŠ, l.č. 2512 a násl. spisu.

[91] Vyjádření společnosti SM ze dne 5. 9. 2017, l.č. 8907 a násl. spisu.

[92] Nabídka společnosti Eurogema do veřejné zakázky ZŠ, l.č. 2241 a násl. spisu.

[93] Nabídka společnosti Esox do veřejné zakázky ZŠ, l.č. 2404 a násl. spisu.

[94] Nabídka společnosti Pozemstav do veřejné zakázky ZŠ, l.č. 2163 a násl. spisu.

[95] Tabulka – veřejná zakázka EÚO ZŠ E. Valenty, Prostějov, porovnání nabídek, l.č. 9757 až 9759 spisu.

[96] Položky v dílech Úpravy povrchu, podlahy; staveništní přesun hmot; Izolace tepelné; Konstrukce truhlářské; Konstrukce zámečnické; Otvorové prvky z plastu.

[97] Poslední objekt (část) rozpočtu veřejné zakázky ZŠ.

[98] Např. položka Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m je v celém rozpočtu naceněna částkou 471,30 Kč (9x), pouze u tohoto posledního objektu je naceněna částkou 468 Kč, shodnou se společností Navrátil. Obdobně je tomu tak i u ostatních položek.

[99] U všech zkoumaných veřejných zakázek nacenění provedly přímo společnosti RTS a ÚRS (na žádost Úřadu) dle v té době platných a existujících ceníků; pro tyto ceníky Úřad v dalším textu používá označení „ceník RTS“ a „ceník ÚRS“.

[100] Viz přípis města Prostějov ze dne 15. 2. 2017, l.č. 4008, 4009 a 4236 až 4286s spisu.

[101] Jednotlivé dokumenty založeny na l.č. 4236 až 4286 spisu a printscreeny vlastností těchto elektronických dokumentů založeny na l.č. 9673 až 9681 spisu.

[102] Viz l.č. 9680 a 9681 spisu.

[103] Viz l.č. 9923 spisu.

[104] Identické kopie CD pořízené Úřadem – CD nabídky společnosti Pozemstav l.č. 2908 až 2920 spisu, CD nabídky společnosti Eurogema l.č. 2921 až 2930 spisu, CD nabídky společnosti Prostas l.č. 2931 až 2940 spisu, CD nabídky společnosti Esox l.č. 2941 až 2954 spisu, CD nabídky společnosti SM l.č. 2955 až 2963 spisu, CD nabídky společnosti Navrátil l.č. 2964 až 2977 spisu, CD nabídky společnosti Insta l.č. 2978 až 2985 spisu.

[105] Úřad vytvořil přehled vybraných vlastností, viz Tabulka Přehled vlastností elektronických dokumentů – veřejná zakázka EÚO ZŠ E.Valenty, Prostějov, l.č. 9682 až 9683 spisu.

[106] Viz l.č. 2964 až 2977 spisu.

[107] Viz l.č. 9939 až 9941 spisu; hodnota položky _EmailSubjekt u dokumentu HMG časový.xls i HMG finanční.xls je shodná ZŠ –HMG SSN.

[108] Vyjádření společnosti Navrátil ze dne 22. 9. 2017, l.č. 8991 až 8992 spisu.

[109] Viz l.č. 2908 až 2920 spisu.

[110] Viz l.č. 9924 až 9926, hodnota položky _EmailSubjekt u dokumentu Časový HMG.xls a Finanční HMG.xls je shodná hmg.

[111] Viz l.č. 2955 až 2963 spisu.

[112] Viz l.č. 9936 až 9938, hodnota položky _EmailSubjekt u dokumentu Syner HMG časový.xls a Syner HMG finanční.xls je shodná ZŠ Syner.

[113] Vyjádření společnosti SM ze dne 5. 9. 2017, l.č. 8907 až 8908 spisu.

[114] Viz l.č. 2931 až 2940 spisu.

[115] Viz l.č. 9930 až 9932, hodnota položky _EmailSubjekt u dokumentu PROSTAS HMG časový.xls a PROSTAS HMG finanční.xls je shodná HMG.

[116] Vyjádření společnosti Prostas ze dne 1. 9. 2017, l.č. 8890 spisu.

[117] Vyjádření společnosti Prostas ze dne 19. 9. 2017, l.č. 8955 spisu.

[118] Vyjádření společnosti Prostas ze dne 13. 10. 2017, l.č. 9207 spisu.

[119] Vyjádření pana Ing. [Jméno Příjmení] ze dne 11. 12. 2017, l.č. 9261 až 9262 spisu.

[120] Viz l.č. 2941 až 2954 spisu.

[121] Viz l.č. 9933 až 9935, hodnota položky _EmailSubjekt u dokumentu HMG postupu prací.xls a HMG finančního plnění.xls je shodná ZŠ.

[122] Viz l.č. 2921 až 2930 spisu.

[123] Viz l.č. 9927 až 9929, hodnota položky _EmailSubjekt u dokumentu Časový HMG.xls a Finanční HMG.xls je shodná rozpočet Eurogema a HMG Pozemstav.

[124] Viz l.č. 2978 až 2985 spisu.

[125] Viz l.č. 9942 spisu.

[126] Viz l.č. 3042 spisu.

[127] L.č. 3040 spisu.

[128] Poslední objekt (část) rozpočtu veřejné zakázky ZŠ.

[129] Viz l. č. 4010 až 4020 spisu.

[130] Výzva k podání nabídky.

[131] Viz l.č. 4019, 4020, 8915 až 8920 a 8959 až 8962 spisu.

[132] Ve výzvě k podání nabídky byly uvedeny náležitosti smlouvy o dílo – ustanovení o smluvních pokutách, záruka za jakost díla v měsících, doba realizace v týdnech a podpis oprávněnou osobou, l.č. 4020 spisu.

[133] Nabídka společnosti Navrátil do veřejné zakázky Lázně, l.č. 1211 a násl. spisu.

[134] Nabídka společnosti Prostas do veřejné zakázky Lázně, l.č. 1334 a násl. spisu.

[135] L.č. 1338 spisu.

[136] Nabídka společnosti Mechanika do veřejné zakázky Lázně, l.č. 1270 a násl. spisu.

[137] L.č. 1288 spisu.

[138] Tabulka – veřejná zakázka Lázně – rekonstrukce podhledu a prosklené stěny, porovnání nabídek, l.č. 9711 až 9712 spisu.

[139] Položkové rozpočty ostatních uchazečů jsou zpracovány v jiných systémech; graficky se odlišují.

[140] Viz l.č. 1322, 1325, 1330, 1347, 1350, 1353 spisu.

[141] Viz l.č. 1326, 1327, 1351, 1352 spisu.

[142] Viz l.č. 2992 až 2993 a 4104 až 4123 spisu.

[143] Administrátorem veřejné zakázky byla společnost RTS, a.s.

[144] Se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČO 25508571.

[145] Viz l.č. 4124 až 4199 spisu.

[146] Nabídka společnosti Pozemstav do veřejné zakázky Zámek, l.č. 1949 a násl. spisu.

[147] Nabídka společnosti Navrátil do veřejné zakázky Zámek, l.č. 1861 a násl. spisu.

[148] Nabídka společnosti Prostas do veřejné zakázky Zámek, l.č. 1767 a násl. spisu.

[149] Nabídka společnosti Realinvest do veřejné zakázky Zámek, l.č. 2033 a násl. spisu.

[150]Tabulka – veřejná zakázka Zámek v Prostějově – zřízení víceúčelových výstavních prostor, porovnání nabídek, l.č. 9742 až 9748 spisu.

[151] Viz přípis města Prostějov ze dne 15. 2. 2017, l.č. 4008, 4009.

[152] Jednotlivé dokumenty založeny na l.č. 4124, 4125, 4153 až 4199 a printscreeny vlastností těchto elektronických dokumentů založeny na l.č. 9642 až 9669 spisu.

[153] Identické kopie CD pořízené Úřadem - CD nabídky společnosti Prostas l.č. 2847 až 2872 spisu, CD nabídky společnosti Navrátil l.č. 2873 až 2888 spisu, CD nabídky společnosti Pozemstav l.č. 2889 až 2904 spisu, CD společnosti Realinvest l.č. 2905 až 2907 spisu.

[154] Tabulka Přehled vlastností elektronických dokumentů – veřejná zakázka Zámek v Prostějově – zřízení víceúčelových výstavních prostor, l.č. 9670 až 9672 spisu.

[155] Položkový rozpočet Vzduchotechnika byl zadavatelem poskytnut pouze ve formátu.pdf. Z tohoto důvodu Úřad nemohl uvedené vlastnosti porovnat.

[156] U společností Navrátil a Prostas je v kolonce Naposledy vytištěno shodně uvedeno Nikdy, u společnosti Pozemstav uvedený datum a čas odpovídá údajům v kolonce Naposledy upraveno.

[157] Viz printscreeny formátování písma elektronických dokumentů, l.č. 9688 až 9691 spisu.

[158] Viz printscreeny formátování písma elektronických dokumentů, l.č. 9684 až 9687 spisu.

[159] Viz l.č. 2072 a 2075 spisu.

[160] Viz přípis společnosti Navrátil ze dne 21. 4. 2017, l.č. 7747 spisu.

[161] L.č. 3039 spisu.

[162] Viz l.č. 2990 až 2991 a 4021 až 4044 spisu.

[163] Administrátorem veřejné zakázky byla společnost RTS, a.s.

[164] Viz l.č. 4045 až 4103 spisu.

[165] Nabídka společnosti Pozemstav do veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum, l.č. 1561 a násl. spisu.

[166] Nabídka společnosti Navrátil do veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum, l.č. 1662 a násl. spisu.

[167] Nabídka společnosti Eurogema do veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum, l.č. 1375 a násl. spisu.

[168] Nabídka společnosti Realinvest do veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentrum, l.č. 1471 a násl. spisu.

[169] Tabulka – veřejná zakázka Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4 Prostějov, porovnání nabídek, l.č. 9716 až 9731 spisu.

[170] Viz přípis města Prostějov ze dne 15. 2. 2017, l.č. 4008, 4009.

[171] Jednotlivé dokumenty založeny na l.č. 4045, 4071 až 4103 a printscreeny vlastností těchto elektronických dokumentů založeny na l.č. 9624 až 9638 spisu.

[172] Identické kopie CD pořízené Úřadem - CD nabídky společnosti Eurogema l.č. 2801 až 2817 spisu, CD nabídky společnosti Pozemstav l.č. 2818 až 2831 spisu, CD nabídky společnosti Navrátil l.č. 2832 až 2846 spisu.

[173] Tabulka Přehled vlastností elektronických dokumentů – veřejná zakázka Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4 Prostějov, l.č. 9639 až 9641 spisu.

[174] Viz l.č. 37 až 49, 71 až 73 a 81 až 221 spisu.

[175] Administrátorem veřejné zakázky byla společnost S – Invest CZ, s.r.o., se sídlem Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO 25526171.

[176] Navrátil, PTÁČEK – pozemní stavby, IMOS Brno, a.s. (IČO 25322257), PKS stavby a.s. (IČO 46980059), HOCHTIEF CZ, a.s. (IČO 46678468, divize Pozemní stavby Morava), Pozemstav, STAEG Development, spol. s r.o. (IČO 25576241),  Ridera Stavební a.s. (IČO 45192464), STRABAG a.s. (IČO 60838744), TM Stav, spol. s r.o. (48399477)a MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost (IČO 46347542).

[177] Nabídka společnosti IMOS Brno, a.s. byla předložena po uplynutí lhůty pro podání nabídek (20. 4. 2016 v 10.14 hod.), obálka s nabídkou této společnosti nebyla otevřena.

[178] Položkový rozpočet společnosti Navrátil do veřejné zakázky Lipník, l.č. 8461, 8993 až 9091 spisu.

[179] Položkový rozpočet společnosti Ptáček – pozemní stavby do veřejné zakázky Lipník, l.č. 8666 až 8756 spisu.

[180] Položkový rozpočet společnosti Pozemstav do veřejné zakázky Lipník, l.č. 8571 až 8665 spisu.

[181] Viz protokol o průběhu šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Navrátil dne 18. 1. 2017, l.č. 3051 a násl. spisu.

[182] Viz l.č. 3078, resp. 4339 a 4807 spisu.

[183] Viz l.č. 8667 spisu.

[184] Vyjádření společnosti Navrátil ze dne 24. 3. 2017, l.č. 7312 spisu.

[185] Vyjádření společnosti Ptáček – pozemní stavby ze dne 10. 1. 2018, l.č. 9306 spisu.

[186] Viz l.č. 2988 až 2989 a 3792 až 3805 spisu.

[187] Administrátorem veřejné zakázky byla společnost RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, IČO 25533843(dále jen „RTS, a.s.“).

[188] Se sídlem Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov, IČO 63486270.

[189] Viz l.č. 3806 až 3870 spisu.

[190] Nabídka společnosti Pozemstav do veřejné zakázky Dostavba Sportcentrum, l.č. 1146 a násl. spis; CD nabídky l.č. 2796 až 2803 spisu.

[191] Definice relevantního trhu obsažená v § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), je od doby účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 7. 2001, až dosud beze změn.

[192] Legislativní zkratka „zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; zahrnuje výrobky a služby.

[193] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.

[194] Viz část V.3 odůvodnění rozhodnutí Právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách.  

[195]Jde o blokové výjimky přijaté na základě čl. 103 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „SFEU“) k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU příslušnými nařízeními Evropské Komise nebo Rady (EU), unijní blokové výjimky, či výjimka pro oblast zemědělství.

[196] Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 296/2007 Sb. (účinného do 31. 8. 2009), stanovilo zákaz a neplatnost dohod mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Od 1. 9. 2009 § 3 odst. 1 upravoval zákaz a neplatnost dohod /…/, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže.

[197] Dostupné na internetových stránkách Úřadu na adrese http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[198] Indicie o možném porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v konkrétních zakázkách Úřad získal na základě analýzy podkladů k předmětným veřejným zakázkám získaných od zadavatele města Prostějov (nestandardní podobnost nabídek, zejména cen u jednotlivých položek nabídkových rozpočtů, které uchazeči podali do výběrových řízení), k níž Úřad přistoupil po posouzení skutečností uvedených v anonymních podnětech – viz bod 2. až 4. tohoto rozhodnutí.

[199] Jde o blokové výjimky přijaté na základě čl. 83 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále též „Smlouva o založení ES“) k provedení čl. 81 odst. 3 Smlouvy příslušnými nařízeními Evropské komise nebo Rady (ES), komunitární blokové výjimky, či výjimku pro oblast zemědělství.

[200] Do účinnosti novely Úřad při ukládání pokut přihlížel zejména k závažnosti, délce trvání a případnému opakování porušení zákona; po novele Úřad přihlíží k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán. K těmto skutečnostem byl Úřad oprávněn přihlédnout i před novelou (viz demonstrativní vymezení kritérií).

[201] Změna spočívala v úpravě termínů v § 18 odst. 2 (týkajícího se spojování soutěžitelů) a poznámky č. 19 k němu pod čarou.

[202] Viz internetové stránky Úřadu http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[203] § 112 odst. 1 a 3 nového přestupkového zákona tak upravuje otázku aplikovatelnosti hmotněprávních ustanovení na jednání účastníků řízení, tedy úpravu práv a povinností stanovených povinným subjektům.

[204] Zákon č. 155/2009 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 9. 2009.

[205] Pojem soutěžitel může označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika osob, právnických či fyzických (např. mateřských a dceřiných společností), viz například rozsudek Soudního dvora C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P až C‑208/02 P a C‑213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.).

[206] Blíže viz část II. rozhodnutí.

[207] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Plemenáři, sp. zn. 2 A 19/2002 ze dne 12. 5. 2005, str. 155.

[208] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny, sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 47.

[209] Viz rozhodnutí Evropské komise č. IV/31.149 ze dne 23. 4. 1986 ve věci Polypropylene [1986], OJ L 230, odst. 81.

[210] Není nutné, aby dohoda ve smyslu soutěžního práva měla podobu např. smlouvy splňující náležitosti příslušných obecných ustanovení občanského zákoníku apod., a nemusí mezi stranami zakládat soukromoprávní závazkový vztah.

[211] Viz např. rozhodnutí Tribunálu T-7/89 ze dne 17. 12. 1991 ve věci Hercules Chemicals NV [1991], ECR II – 01711, odst. 256.

[212] Viz např. rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-28/77 ze dne 20. 6. 1978 ve věci Tepea BV [1978], ECR – 01391, odst. 41.

[213] Srov. rozsudek Tribunálu T‑56/02 ze dne 14. 10. 2004 ve věci Bayrische Hypo- und Vereinsbank [2004], ECR II – 03495, odst. 60.

[214] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12.1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975], ECR-01663, odst. 26.

[215] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů, sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213.

[216] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Litoměřice, sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013, str. 14.

[217] Viz body 21 a 23 Oznámení Komise, Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy, publikované v Úředním věstníku číslo C 101, 27. 4. 2004,str. 97-118.

[218] Srov. rozhodnutí Evropské komise č. IV/35.691/E-4 ze dne 21. 10. 1998 ve věci Pre-insulated Pipe Cartel [1999], OJ L24, odst. 165, a rozhodnutí č. IV/26.918 ze dne 2. 2. 1973 European Sugar Industry [1973], OJ L140, str. 42, ze kterých plyne, že procedura veřejných zakázek předpokládá konkurenční nabídková řízení, v nichž veřejní zadavatelé mají právo očekávat, že navržené nabídky ve výběrovém řízení nebudou výsledkem koluze mezi uchazeči o zakázku. V systému zadávání zakázek je existence soutěže mezi uchazeči o zakázku podstatná. Pokud předložená nabídka není výsledkem individuálního ekonomického výpočtu, ale znalosti nabídky jiného uchazeče nebo sladěného postupu mezi nimi, je soutěž vyloučena, či přinejmenším omezena a narušena.

[219] Srov. rozsudek ve věci Aalborg Portland a ostatní v. Komise, spojené věci  C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C­213/00 P, C-217/00 P a C-219/ 00 P (body 55 – 57).

[220] Trvající delikt je charakterizován vyvoláním protiprávního stavu a poté jeho udržováním či udržováním protiprávního stavu, který nebyl porušitelem vyvolán. Dále je charakterizován shodností protisoutěžního cíle, který je po celé období naplňován, totožnost (stejnost) jednotlivých soutěžitelů, kteří jsou si vědomi, že se podílí na společném cíli, byť se může i okruh zúčastněných soutěžitelů v čase postupně vyvíjet (např. přistoupení k dohodě, zakládání společných podniků, likvidace společnosti). 

[221] Pokračujícím deliktem se pak rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.  

[222] Z důvodu existence úpravy definice pokračujícího přestupku používá Úřad analogii legis nového přestupkového zákona. V době spáchání deliktu dle konstantní judikatury správních soudů se uplatňovala analogická aplikace totožných pravidel trestního práva.

[223] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 155.

[224] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[225] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[226] Zadávací dokumentace byla uchazečům poskytnuta v listinné i elektronické podobě.

 

[227] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[228] Zadávací dokumentace byla uchazečům poskytnuta v listinné i elektronické podobě.

 

[229]Analogie legis dle § 29 písm. a) a § 86 odst. 1 písm. h) nového přestupkového zákona.

[230] Srov. Rozsudek Krajského soudu v Brně 29 Af 2/2016 ze dne 27. 3. 2018 ve věci Zdravotní technika, bod 170 a 173.

[231] Rozsudek Nejvyššího správního soudu 8 As 10/2006-48 ze dne 3. 5. 2007 a Rozsudek Krajského soudu v Brně 29 Af 2/2016 ze dne 27. 3. 2018 ve věci Zdravotní technika, bod 147.

 

[232] L.č. 2008 a 1836, 1147 spisu.

[233] L.č. 2240 spisu.

[234] Rozsudek Krajského soudu v Brně 29 Af 2/2016 ze dne 27. 3. 2018, bod 128 a129.

[235] L.č. 2511 spisu.

[236] Dále jen „Oznámení komise“.

[237] Rozsudek Krajského soudu v Brně 29 Af 2/2016 ze dne 27. 3. 2018, bod 128 a 129.

[238] Např. rozsudek Soudního dvora ze dne 28. 3. 1984 C-29/83 a 30/83, ze dne 31. 3. 1993 C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-117/85 a C-125/85 až C-129/85 nebo rozsudky Tribunálu ze dne 8. 7. 2004, T-67/00, T-68/00, T-71/00 a T-78/00 a ze dne 8. 7. 2008, T-54/03.

[239] L.č. 2797 spisu.

[240] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51.

[241] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská, sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007,str. 192.

[242] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11.

[243] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311.

[244] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59.

[245] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39.

[246] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145.

[247] Blíže viz část V.4 tohoto rozhodnutí.

[248] Blíže viz část V.5 tohoto rozhodnutí.

[249] Blíže viz část V.6 tohoto rozhodnutí.

[250] Blíže viz část V.7 tohoto rozhodnutí.

[251] Srov. např. rozsudek Tribunálu v případě T-65/89 ze dne 1. 4. 1993 ve věci Industrie and British Gypsum [1993], ECR II-389, bod 165.

[252] Úřad zde upouští od podrobnějšího rozlišování mezi úmyslem přímým a nepřímým, neboť v dané souvislosti je to irelevantní a nijak by se nepromítlo do stanovení výše sankce.

[253] Dostupné z internetových stránek Úřadu na http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html, účinné do 23. 4. 2018. Od 24. 4. 2018 platí nový Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle kterého ale bude Úřad postupovat ve správních řízeních zahájených po jeho účinnosti, tzn. ne v tomto správním řízení.

[254] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R3,5/2015/HS-39442/2015/310/HBt ze dne 16. 11. 2015, bod 163.

[255] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013, str. 59.

[256] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec, str. 182, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, str. 249.

[257] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72.

[258] Srovnej bod 22 Zásad při stanovování výše pokut.

[259]V případě veřejné zakázky Lázně nebyla prokázána přímá vazba jednání účastníků řízení na výsledek zadání této veřejné zakázky.

[260] Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 17/2007 ze dne 31. 5. 2007, str. 130 až 133.

[261] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 9/2008 ze dne 31. 10. 2008 ve věci RWE Transgas, str. 354 a násl.

[262] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 20/2013 ze dne 24. 4. 2015, bod 191.

[263] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016, bod 381.

[264] Za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou s hodnotou ve výši 1 mil. až 5 mil. Kč bez DPH.

[265] Za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou s hodnotou nad 20 mil. Kč bez DPH.

[266] Viz přípis společnosti Esox ze dne 29. 1. 2018, l.č. 9339 spisu. Společnost Kohoutovice Invest s.r.o. (IČO 28290020), která je součástí soutěžitele Esox, neměla v roce 2010 tržby v oblasti pozemního stavitelství na území České republiky, její celkový obrat ke dni 31. 12. 2016 činil 373.000 Kč a její celkový obrat ke dni 31. 12. 2017 nemá společnost Esox dosud k dispozici.

[267] Viz výkaz zisku a ztrát společnosti ke dni 31. 12. 2017, l.č. 10067 spisu.

[268] Viz přípis společnosti Insta ze dne 15. 2. 2018, l.č. 9451 spisu.

[269] Viz přípis společnosti Insta ze dne 25. 7. 2018, l.č. 10125 spisu.

[270] Viz přípis družstva Mechanika ze dne 20. 7. 2018, l.č. 10095 spisu.

[271] Viz přípis společnosti Pozemstav ze dne 16. 2. 2018, l.č. 9444 až 9446 spisu.

[272] Viz přípis společnosti Prostas ze dne 8. 2. 2018 a 24. 7. 2018, l.č. 9400 a 10104 spisu.

[273] Vyjádření k podkladům rozhodnutí společnosti Realinvest ze dne 25. 9. 2018, l.č. 10290 spisu.

[274] Viz přípis společnosti Realinvest ze dne 19. 7. 2018, l.č. 10093 spisu.

[275] Viz přípis společnosti Navrátil ze dne 23. 5. 2018, l.č. 9976 spisu.

[276] Viz přípis společnosti SM ze dne 9. 2. 2018, l.č. 9414 spisu.

[277] Viz analýza provedená Úřadem na l. č. 10481 a násl. spisu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz