Platební karty

 

Dne 13. 1. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže získává tímto zákonem novou pravomoc týkající se oblasti poplatků za karetní platební transakce.

Novela je transpozicí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Účelem nařízení je dosáhnout snížení poplatků za karetní transakce hrazené obchodníkem a podpořit kvalitu soutěžního prostředí. Důsledkem novely by mělo být snížení nákladů na platební transakce a vyšší transparentnost v oblasti platebních karet.

Nová pravomoc Úřadu se týká zejména povinností schémat platebních karet a zpracovatelů plateb, prováděných karetními transakcemi. Schémata platebních karet nesmějí uplatňovat územní omezení v licencích, na základě kterých banky vydávají platební karty, či diskriminovat banky, které se rozhodnou na platební karty umisťovat větší počet platebních značek. Zpracovatelé plateb pak jsou povinni zajistit oddělení svých aktivit od schémat platebních karet.

Úřad pro účely aplikace normy zintenzivní spolupráci s Českou národní bankou, které je svěřen dohled nad samotnou výší poplatků za karetní transakce a dalšími souvisejícími povinnostmi bank. Úřad bude rovněž spolupracovat s Českou obchodní inspekcí, která dohlíží na plnění zejména informačních povinností obchodníky.

 

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz