European Competition Authorities (ECA)

Soutěžní úřady EEA (Evropský hospodářský prostor) a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) jsou spojeny v rámci platformy Evropské soutěžní úřady (European Competition Authorities – ECA), založené v Amsterodamu v roce 2001. ECA je neformální organizace, jejímž cílem je najít formou diskuze cesty, jak nejlépe implementovat soutěžní politiku a nařízení v Evropě, tzv. nejlepší praktiky. Cílem ECA je zlepšit spolupráci mezi evropskými soutěžními úřady a stimulovat rozdílnost v nařízeních a politice skrze diskuzi.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz