Společnosti Albatros byla za vertikální kartel uložena pokuta 313 tisíc korun

22. 1. 2009
Druhý případ uzavřený na základě narovnání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ukončil správní řízení se společností Albatros. Za protisoutěžní jednání byla vydavateli knih uložena pokuta 313 tisíc korun. Úřad se začal chováním uvedené společnosti zabývat na počátku roku 2008 v souvislosti s distribucí posledního dílu českého vydání Harryho Pottera. Správní řízení se však netýkalo pouze této jedné knihy, ale obecně vertikálních dohod mezi Albatrosem a jeho odběrateli.

Řízení prokázalo, že Albatros uzavíral a plnil zakázané dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží. Tyto dohody byly uzavírány od roku 2001, většina z nich však neměla významnější dopad na trh. Nejzávažnější bylo uzavírání zakázaných dohod ve spojitosti s vydáním knihy Harry Potter a relikvie smrti, jejichž cílem bylo zamezit distribuci této knihy do hypermarketů, a tím zabránit cenové soutěži mezi hypermarkety a specializovanými knihkupci. Zkušenosti přitom ukazují, že hypermarkety jsou nositeli slev knih pro zákazníky, kdežto tradiční knihkupci většinou dodržují doporučené prodejní ceny. Zákazníci tak byli v době největšího zájmu o knihu Harry Potter omezeni v možnosti ji zakoupit s výraznou slevou. Dodržování dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, bylo v uvedeném případě účastníkem řízení rovněž kontrolováno a při porušení závazku požadována sankce. Albatros dále uzavřel i několik smluv obsahujících dohodu o určení ceny pro další prodej.

Účastník řízení v průběhu správního řízení s ÚOHS spolupracoval, souhlasil s jeho zjištěními a deklaroval, že je připraven předmětné smlouvy změnit tak, aby odpovídaly soutěžním pravidlům. Albatros tím, že uznal odpovědnost za protisoutěžní jednání a dále s Úřadem spolupracoval, poskytl mu všechny vyžádané informace a započal s nápravou protisoutěžního stavu, splnil podmínky pro dosažení narovnání a snížení výsledné pokuty o téměř 50 procent.

Proces narovnání

Principem narovnání v české rozhodovací praxi je uznání odpovědnosti a právní kvalifikace, popř. předložení dodatečných důkazů ze strany účastníků řízení, výměnou za snížení pokuty. Narovnání je považováno za procesní ujednání mezi soutěžními úřady a soutěžiteli, jež jsou podezřelí z protisoutěžního jednání, na jejichž základě se každá ze stran vzdá určitých nároků, které by jinak měla, pokud by byl případ řešen v úplném správním řízení. Součástí takové dohody je pak výslovná nebo implicitní dohoda o výši uložené nebo navržené sankce.

Narovnání přináší výhody jak pro účastníky řízení, tak pro soutěžní úřady. Z pohledu šetřeného soutěžitele lze za základní pozitiva považovat časové a finanční úspory, jakož i možnost být více zapojen a ve větší míře disponovat případem, resp. ovlivnit jeho způsob vyřešení. Soutěžní úřady mohou ušetřené prostředky použít na odhalení více protisoutěžních jednání, což má nejen represivní, ale i preventivní účinky na ostatní soutěžitele.

Narovnání v řízeních před Úřadem není právně upraveno; je však v souladu s obecnými principy správního trestání i s metodikou pro výpočet pokut, kterou ÚOHS publikoval a kterou v jednotlivých případech dodržuje. Proces narovnání nelze aplikovat na každý Úřadem šetřený případ, na narovnání neexistuje právní nárok. Je proto vždy na rozhodnutí Úřadu, zda v daném konkrétním případě lze proces narovnání aplikovat. Nutným předpokladem možnosti aplikace narovnání je skutečnost, že účastníci v průběhu řízení plně doznají svoji účast na protisoutěžním jednání a akceptují právní kvalifikaci jednání ze strany Úřadu. První případ řešený formou narovnání byl uzavřel v polovině roku 2008 a jednalo se o vertikální dohody uplatňované společnostmi holdingu Kofola.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS
09/005/HS001

28. května 2020 / Nově povolené fúze v polygrafickém průmyslu a na realitním trhu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů spočívající v možnosti společnosti CZECH PRINT CENTER – Development, s. r. o. nabýt přímou výlučnou kontrolu

19. května 2020 / Pokuta za zakázané dohody na českém trhu sportovního vybavení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti ABISTORE SPORT, s. r. o., pokutu ve výši 1 851 000 Kč za přestupek dle zákona o ochraně hospodářské soutěže

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz