Dovozce modelů určoval ceny pro další prodej

27. 3. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím sankci ve výši 25 000 Kč soutěžiteli Ing. Ivan Hořejší, místo podnikání Nad Přehradou 439/15, 321 00 Plzeň-Litice (dále jen Ing. Hořejší) za uzavření a plnění zakázané dohody o určování cen pro další prodej, která vedla k porušení hospodářské soutěže.

Uvedený podnikatel je výhradním dovozcem rádiem řízených tchajwanských modelů vrtulníků značky T-REX pro Českou republiku. Ing. Hořejší byl na jaře 2006 kontaktován společností, která projevila zájem tyto modely od něj nakupovat. Podmínkou spolupráce, kterou Ing. Hořejší po tomto soutěžiteli požadoval, bylo, aby při dalším prodeji byly dodržovány jím stanovené maloobchodní ceny vrtulníků i příslušenství. Dodržování těchto cen pak Ing. Hořejší opakovaně požadoval, přičemž hrozil ukončením spolupráce.

Úřad provedl v sídle firmy Ing. Hořejšího místní šetření, při němž zajistil několik důkazů o tom, že po odběrateli bylo skutečně požadováno dodržování stanovených cen, přestože byl Ing. Hořejší upozorněn na možnou protiprávnost svého jednání.

Úřad konstatoval, že jednání firmy Ing. Hořejší naplňuje znaky vertikální dohody o přímém určování cen kupujícímu pro další prodej zboží a jde tedy o dohodu dle zákona zakázanou a neplatnou. Tato dohoda ve svém důsledku vedla k ovlivnění či fixaci výše prodejních cen pro konečného spotřebitele. V případě tohoto typu protisoutěžního jednání není podstatný tržní podíl účastníka na relevantním trhu, neboť tyto dohody mají již ze své podstaty negativní dopad na soutěž. Úřad rovněž konstatoval, že soutěžitel se dopustil úmyslného porušení zákona.

Při stanovování výše pokuty Úřad zohlednil skutečnost, že zakázanou dohodu účastník uzavřel pouze s jedním distributorem a k faktickému plnění docházelo pouze po dobu pěti měsíců. Za přitěžující okolnost naopak ÚOHS považuje mj. úmyslné porušení zákona. K výši sankce vypočítané na základě obratu účastníka bylo připočteno dalších 25%, aby se docílilo dostatečného odstrašujícího efektu. Sankce 25 000 Kč odpovídá svou výší pokutám, jež Úřad ukládal v obdobných případech vertikálních dohod při zohlednění hodnot obratů a dalších okolností (Jelínek – 150 000 Kč, LS-Zetis – 50 000 Kč, Jizerské Pekárny – 300 000 Kč).

odbor vnějších vztahů ÚOHS

30. července 2020 / Distributor elektronických cigaret narušil soutěž, když diktoval ceny prodejcům Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém rozhodnutí společnosti RITCHY EU s.r.o. za protisoutěžní dohodu o určování cen pro další prodej pokutu ve výši 6 674...

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz