Úřad odhalil díky leniency programu kartel v oblasti železničních projektů, SUDOP Praha zaplatí pokutu

15. 2. 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím potrestal kartelovou dohodu o veřejné zakázce (tzv. bid rigging) na projekční práce vysokorychlostních tratí mezi soutěžiteli SUDOP PRAHA a.s. a Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (dále také Sudop a VUŽ).

Společnosti Sudop byla uložena pokuta ve výši 9 302 000 korun. Výzkumnému Ústavu Železničnímu byla naproti tomu pokuta odpuštěna, neboť v rámci tzv. leniency programu poskytl Úřadu informace o existenci této zakázané dohody. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Projekty vysokorychlostních železničních tratí jsou stěžejní pro modernizaci české dopravní infrastruktury a nemůžeme dopustit, aby se státu prodražovaly kvůli koluzivnímu jednání projektantů. Tuto oblast budeme nadále pozorně monitorovat,“ řekl k rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Protisoutěžního jednání se uvedené společnosti dopustily tím, že od listopadu 2014 do května 2015 mezi sebou koordinovaly nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku na vypracování technickoprovozní studie v oblasti vysokorychlostních tratí s názvem Technickoprovozní studie - Technická řešení VRT, jejímž zadavatelem byla Správa železnic, státní organizace. Sladěné nabídky následně podaly, a to s cílem, aby uvedenou zakázku vyhrálo sdružení „Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT“, jehož vedoucím členem byla právě společnost Sudop. Popsaným jednáním narušily tyto podniky hospodářskou soutěž v uvedeném výběrovém řízení, čímž porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Úřad tento případ řešil na základě oznámení soutěžitele VUŽ, který v rámci tzv. leniency programu oznámil existenci a podrobnosti o kartelové dohodě, jejímž byl členem, a žádal o odpuštění pokuty za protisoutěžní jednání. Protože splnil všechny požadované podmínky, byla mu imunita v rozhodnutí také udělena. Leniency program je důležitým nástrojem pro vyšetřování protisoutěžních dohod. Jeho smysl spočívá v tom, že motivuje účastníky kartelů, aby výměnou za neuložení či snížení pokuty, oznámili existenci kartelu soutěžnímu úřadu.

Soutěžitel Sudop využil tzv. procedury narovnání, v jejímž rámci se přiznal ke spáchání nezákonného jednání, za což mu byla pokuta snížena o 20 %. Proti rozhodnutí následně nepodal rozklad.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/027 – S0129/2019

17. února 2021 / Úřad povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v rámci zjednodušených řízení dvě nová rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů. Oba případy byly řešeny ve zjednodušených řízeních...

11. února 2021 / Pokuta pro Abistore potvrzena, distributor sportovního vybavení diktoval ceny prodejcům Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 1 851 000 Kč pro soutěžitele ABISTORE SPORT, s. r. o., (dále jen „Abistore“) za porušení...

9. února 2021 / Úřad povolil spojení prodejců elektroniky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů NAY a.s. a K + B Expert, s.r.o. K fúzi dochází zejména v oblasti maloobchodního prodeje

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz