Jednatel společnosti EGEM neposkytl součinnost při místním šetření, pořádková pokuta činí 2 362 000 Kč

7. 1. 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna svým rozhodnutím z 6. ledna 2021 zamítl rozklad společnosti EGEM s.r.o. a potvrdil tak uložení pokuty ve výši 2 362 000 Kč, která tomuto soutěžiteli byla uložena za neposkytnutí součinnosti při místním šetření.

„Součinnost soutěžitele je naprosto klíčová pro řádné provedení místního šetření a není na libovůli soutěžitele, zda se rozhodne s Úřadem při inspekci spolupracovat," uvedl k případu předseda ÚOHS Petr Mlsna.

K porušení zákonné povinnosti soutěžitele poskytnout nezbytnou součinnost došlo při místním šetření prováděném Úřadem dne 4. 9. 2019. Soutěžitel nejprve přislíbil, že jeho jednatel se dostaví se svými elektronickými zařízeními ke kontrole, avšak nestalo se tak, což ovlivnilo průběh inspekce a mohlo ovlivnit její účel.
V námitkách obsažených v rozkladu účastník řízení argumentoval například tím, že Úřad se snažil omezit osobní svobodu jednatele, když si vyžádal jeho přítomnost v místě inspekce, dále rozporoval, že by přislíbil, že se jednatel dostaví, a nesouhlasil rovněž s výší uložené pokuty.
Předseda Úřadu všechny námitky zamítl, především s tím, že soutěžitel nesmí absenci klíčových osob ze svého vedení v obchodních prostorách využívat k tomu, aby se zcela vyhnul prošetření svých elektronických zařízení a komunikačních kanálů. S ohledem na výši pokuty předseda konstatoval, že je přiměřená. Za daný přestupek je možno uložit pokutu do 300 000 Kč nebo do 1 % z obratu soutěžitele. Uložená pokuta dosahuje výše 0,1 % z obratu a zcela koresponduje s výší pokut uložených v obdobných případech.
Zákonnost předmětného místního šetření provedeného Úřadem ostatně před nedávnem potvrdil také Krajský soud v Brně, který zamítl žalobu společnosti EGEM proti nezákonnému zásahu.
Tiskové oddělení ÚOHS
21/006 – R0228/2019

5. ledna 2021 / Předseda ÚOHS potvrdil pokutu za vertikální dohody pro společnost BABY DIREKT Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 40 793 000 Kč společnosti BABY DIREKT s.r.o. za uzavírání zakázaných vertikálních dohod...

4. ledna 2021 / Sankční řízení vedená ÚOHS týkající se výběrových řízení společností ČEPS a ČEZ Distribuce Šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci výběrových řízení v oblasti elektromontážních prací rozhodně „nevyznělo do ztracena“, jak těsně před Vánocemi zaznělo v některých médiích

4. ledna 2021 / Pokuta pro soutěžitele ASE a AZ Elektrostav za kartel o zakázkách společnosti ČEZ Distribuce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým pravomocným rozhodnutím uložil soutěžitelům ASE, s.r.o., a AZ Elektrostav, a.s., pokuty v celkové výši 7 479 000 Kč za kartelovou dohodu, v...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz