Převzetí skupiny AERO neohrozí hospodářskou soutěž

20. 10. 2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým rozhodnutím z 19. října 2020 soutěžiteli AERO Investments Partners Zrt., možnost výlučně kontrolovat společnost Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság, která má na trhu působit zejména prostřednictvím společností AERO Vodochody a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Úřad konstatoval, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. V oblasti výroby a prodeje cvičných a lehkých bojových letadel, v oblasti poskytování servisních služeb uživatelům letadel vlastní výroby, stejně tak i v oblasti dodávek dílů jiným výrobcům letadel představuje z celosvětového hlediska skupina AERO soutěžitele, který dosahuje malého tržního podílu. Současně bude i nadále skupina AERO na globálním trhu vystavena konkurenčnímu tlaku ze strany velkého množství zahraničních soutěžitelů zaujímajících obdobné či silnější postavení. V uvedených oblastech nedochází v důsledku spojení k žádným podstatným změnám.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/095 – S0368/2020

2. prosince 2020 / Novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl jmenován Petr Mlsna Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval 1. prosince 2020 novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu. Dosavadní předseda ÚOHS Petr Rafaj na svou funkci rezignoval

27. listopadu 2020 / Ochranný svaz autorský zneužil dominantní postavení, rozklad byl zamítnut a pokuta téměř 10,7 milionu korun potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad kolektivního správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., a potvrdil tak prvostupňové...

26. listopadu 2020 / Úřad povolil spojení soutěžitelů Vršanská uhelná / Elektrárna Počerady a další dvě fúze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení akciových společností Vršanská uhelná, a. s., a Elektrárna Počerady, a. s., v jehož důsledku získává společnost Vršanská uhelná...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz