Distributor elektronických cigaret narušil soutěž, když diktoval ceny prodejcům

30. 7. 2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém rozhodnutí společnosti RITCHY EU s.r.o. za protisoutěžní dohodu o určování cen pro další prodej pokutu ve výši 6 674 000 Kč. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může proti němu být podán rozklad.

Společnost RITCHY EU s.r.o., která je distributorem elektronických cigaret a náplní do nich, podle rozhodnutí Úřadu porušovala v období od 6. 9. 2017 do 31. 3. 2019 zákon o ochraně hospodářské soutěže i soutěžní pravidla Evropské unie, když svým odběratelům stanovovala, za jaké nejnižší ceny smí být její zboží dále prodáváno. Prodejci tak nemohli zákazníkům nabídnout dané výrobky za nižší ceny, než které stanovila společnost RITCHY EU s.r.o. Účastník řízení dodržování jím stanovených minimálních cen u prodejců kontroloval a v případě jejich nedodržování hrozil ukončením spolupráce.

Zakázané dohody měly cíl narušit hospodářskou soutěž a k jejímu skutečnému narušení došlo na relevantních trzích elektronických cigaret a náplní do těchto cigaret na území České republiky, přičemž tyto dohody měly současně i potenciální vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie. Důsledkem postupu společnosti RITCHY EU s.r.o. bylo sjednocení (vyšších) nákupních cen na velkoobchodní/maloobchodní úrovni a ve výsledku tedy i vyšší maloobchodní ceny pro spotřebitele.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/073 – S0126/2019

22. října 2020 / Závazný přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k řešení dopadů pandemie COVID-19 na hospodářskou soutěž v České republice Vzhledem k probíhající druhé vlně koronavirové pandemie, opětovnému vyhlášení nouzového stavu a řady krizových opatření vlády, která mají zásadní dopady na podnikatelskou sféru...

22. října 2020 / Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - aktualizováno 22. 10. 2020 Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 1072 ze dne 19. října 2020 a jednání vlády konané dne 22. října 2020 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení

21. října 2020 / Změny v nahlížení do správního spisu v době nouzového stavu Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s druhou vlnou onemocnění COVID-19 vládou České republiky opětovně vyhlášen stav nouze a přijata řada opatření, jejichž...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz