Úřad potrestal již třetí kartelovou dohodu nákladních železničních dopravců

22. 6. 2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím uložil společnostem AWT Čechofracht a.s., INTERFRACHT s.r.o., ARGO LOGISTICS, s.r.o. a SPEDICA, s.r.o. pokuty v celkové výši 18 426 000 korun za kartelovou dohodu v oblasti mezinárodní nákladní železniční přepravy a zasilatelství.

Soutěžiteli Rail Cargo Austria AG nebyla pokuta uložena, neboť v rámci tzv. leniency programu poskytl Úřadu informace a důkazy o existenci kartelu. Soutěžitelé INTERFRACHT s.r.o. a ARGO LOGISTICS, s.r.o. podali proti rozhodnutí rozklad, další účastníci řízení nikoliv.

Výše uvedení soutěžitelé uskutečňovali zakázanou dohodu v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia, když si na základě nedovolené spolupráce rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovali ceny těchto služeb a vyměňovali si citlivé obchodní informace. Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Svým jednáním železniční přepravci porušili jak český zákon o ochraně hospodářské soutěže, tak článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

K protisoutěžnímu jednání docházelo mezi lety 2004 až 2013, přičemž společnost SPEDICA se dohody účastnila pouze v letech 2008 - 2010 a společnost INTERFRACHT 2010 - 2013. Účastníci kartelu měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Za tímto účelem provozovali také rezervační systém, jehož prostřednictvím se vzájemně informovali o jednotlivých transportech, které si rezervovali a rozdělovali mezi sebou, a koordinovali tak své jednání vůči zákazníkům.

Soutěžiteli Rail Cargo Austria byla vzhledem k využití leniency programu pokuta zcela odpuštěna a soutěžiteli AWT Čechofracht, který s Úřadem spolupracoval v rámci tzv. leniency typu II, výrazně snížena. Společnosti SPEDICA byla pokuta snížena o 20 %, neboť využila procedury narovnání. Uvedený případ je posledním ze série šetření v oblasti nákladní železniční dopravy, v jejímž rámci již Úřad pokutoval tzv. kartel Italia Expres a kartel poškozující společnost Spolchemii. 

 

Uložené pokuty

Rail Cargo Austria AG                  upuštěno od uložení pokuty (leniency)

AWT Čechofracht a.s.                  1 826 000,- Kč (leniency II)

INTERFRACHT s.r.o.                   2 357 000,- Kč

ARGO LOGISTICS, s.r.o.            10 000 000,- Kč

SPEDICA, s.r.o.                           4 243 000,- Kč (narovnání)

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/056 – S0632/2016

8. července 2020 / Evropská komise dočasně zmírnila soutěžní pravidla v oblasti pěstování a výroby vína Evropská komise přijala mimořádné opatření ke zmírnění dopadů koronavirové pandemie v odvětví pěstování a výroby vína. Toto odvětví patří k nejhůře postiženým, především...

2. července 2020 / Fúze nemocnic v Ústeckém kraji byla povolena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů spočívající v nabytí kontroly nad obchodním závodem společnosti Nemocnice Litoměřice...

1. července 2020 / Olomoucké směnárny pokutovány za kartelovou dohodu, koordinovaly mezi sebou kurzy valut Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši přes 2 miliony korun účastníkům kartelové dohody mezi provozovateli směnáren v Olomouci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz