Evropská unie dočasně zmírnila některá soutěžní pravidla v zemědělském sektoru

5. 5. 2020
Evropská komise vydala v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 tři nařízení, jejichž cílem je podpořit a stabilizovat trhy v oblastech výroby mléka a mléčných produktů, brambor pro další zpracování, živých stromů a rostlin a řezaných a okrasných květin.

Uvedená nařízení určitým způsobem zmírňují pro tato odvětví některá soutěžní pravidla, když zavádí na dobu šesti měsíců výjimku z článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje uzavírání protisoutěžních dohod.

Nová nařízení umožňují producentům uvedených komodit a jejich sdružením uzavírat:

  • dohody a rozhodnutí týkající se společného plánování objemu výroby syrového mléka;
  • dohody a rozhodnutí týkající se společného stažení se z trhu či volné distribuce, zpracování, skladování, společné propagace a plánování produkce brambor;
  • dohody a rozhodnutí o společném stažení se z trhu či volné distribuci, propagační akce na podporu prodeje a společné plánování produkce živých rostlin a řezaných květin.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže důrazně upozorňuje, že tato spolupráce je omezena pouze na uvedené typy dohod a na období šesti měsíců (začátek platnosti je stanoven u každého nařízení odlišně). V žádném případě se nejedná o toleranci k dohodám o cenách, dělení trhů či bid rigging.

Výrobci, kteří zmírněných pravidel využijí, musí plnit řadu informačních a jiných povinností vůči příslušným úřadům z členských států.

Prováděcí nařízení ke stabilizaci trhu v odvětví brambor

Prováděcí nařízení ke stabilizaci trhu v odvětví mléka

Prováděcí nařízení ke stabilizaci trhu v oblasti živých dřevin, rostlin a řezaných květin

Tiskové oddělení ÚOHS
20/041

17. února 2021 / Úřad povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v rámci zjednodušených řízení dvě nová rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů. Oba případy byly řešeny ve zjednodušených řízeních...

15. února 2021 / Úřad odhalil díky leniency programu kartel v oblasti železničních projektů, SUDOP Praha zaplatí pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím potrestal kartelovou dohodu o veřejné zakázce (tzv. bid rigging) na projekční práce vysokorychlostních tratí mezi...

11. února 2021 / Pokuta pro Abistore potvrzena, distributor sportovního vybavení diktoval ceny prodejcům Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 1 851 000 Kč pro soutěžitele ABISTORE SPORT, s. r. o., (dále jen „Abistore“) za porušení...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz