Evropská unie dočasně zmírnila některá soutěžní pravidla v zemědělském sektoru

5. 5. 2020
Evropská komise vydala v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 tři nařízení, jejichž cílem je podpořit a stabilizovat trhy v oblastech výroby mléka a mléčných produktů, brambor pro další zpracování, živých stromů a rostlin a řezaných a okrasných květin.

Uvedená nařízení určitým způsobem zmírňují pro tato odvětví některá soutěžní pravidla, když zavádí na dobu šesti měsíců výjimku z článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje uzavírání protisoutěžních dohod.

Nová nařízení umožňují producentům uvedených komodit a jejich sdružením uzavírat:

  • dohody a rozhodnutí týkající se společného plánování objemu výroby syrového mléka;
  • dohody a rozhodnutí týkající se společného stažení se z trhu či volné distribuce, zpracování, skladování, společné propagace a plánování produkce brambor;
  • dohody a rozhodnutí o společném stažení se z trhu či volné distribuci, propagační akce na podporu prodeje a společné plánování produkce živých rostlin a řezaných květin.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže důrazně upozorňuje, že tato spolupráce je omezena pouze na uvedené typy dohod a na období šesti měsíců (začátek platnosti je stanoven u každého nařízení odlišně). V žádném případě se nejedná o toleranci k dohodám o cenách, dělení trhů či bid rigging.

Výrobci, kteří zmírněných pravidel využijí, musí plnit řadu informačních a jiných povinností vůči příslušným úřadům z členských států.

Prováděcí nařízení ke stabilizaci trhu v odvětví brambor

Prováděcí nařízení ke stabilizaci trhu v odvětví mléka

Prováděcí nařízení ke stabilizaci trhu v oblasti živých dřevin, rostlin a řezaných květin

Tiskové oddělení ÚOHS
20/041

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

3. září 2020 / Pokuta 7,6 milionu korun za vertikální dohody v oblasti prodeje zahradní techniky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 7 687 000 korun společnosti V-GARDEN s.r.o. za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz