Dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže v době krize způsobené onemocněním Covid-19

27. 3. 2020
V současné době čelí celý svět bezprecedentní krizi a pandemii onemocnění Covid-19. Jeho vlivem dochází nejen k problémům zdravotním, ale i ekonomickým.

ÚOHS si je vědom toho, že v této nelehké době jsou mnozí podnikatelé, zejména menší a střední, vystaveni obrovským problémům a potížím, které negativně dopadají na jejich práci. Přesto i tato doba musí být výzvou pro hledání cest a možností, jakým způsobem dále dodávat zboží a služby a uspokojovat potřeby veřejnosti, a nikoliv omluvou pro nezákonné a společnosti škodlivé jednání. Proto podnikání i nadále musí probíhat v souladu se zákony, včetně toho soutěžního. 

ÚOHS důrazně upozorňuje podnikatele na to, že i nadále důsledně monitoruje trhy a dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže a je připraven zasáhnout a potrestat její neoprávněné narušení. Zejména tvrdé kartelové dohody a zakázané vylučovací praktiky dominantních soutěžitelů související s krizově nezbytným zbožím a službami, jako jsou potraviny, energie, léky apod., jsou nyní klíčovými oblastmi, na které se bude v příštích týdnech a měsících ÚOHS zaměřovat. Podnikatelé se proto musí nyní vyvarovat usnadňování si této situace prostřednictvím jednání, které jde ve výsledku k tíži spotřebitelů. Zejména nesmějí uzavírat dohody o cenách, rozdělování trhů, omezování produkce a dohody týkající se jejich postupu ve veřejných zakázkách. Dominantní hráči na trhu nesmějí této situace zneužívat a stanovovat excesivní ceny, a to zejména u zboží a služeb, které jsou v krizovém období obtížně dostupné, ani  vytlačovat z trhů jiné konkurenty zneužíváním svého postavení. Není možné, aby krizovou situací byla takováto protisoutěžní jednání omluvena a zůstala nepotrestána.

ÚOHS si je zároveň vědom toho, že v nezbytné době trvání nouzového stavu může být určitá nadstandardní kooperace podnikatelů žádoucí, avšak, aby byla v souladu se soutěžním zákonem, musí být prováděna výhradně v zájmu zajištění zboží a služeb, které jsou v době pandemie klíčové a jejich zajištění je současnou situací ohroženo. Pokud však podnikatelé, byť v dobré víře,  chtějí řešit vzájemnou spoluprací problémy týkající se jejich podnikání způsobené krizí, měli by tak činit vždy s vědomím toho, že pravidla hospodářské soutěže zůstávají i nadále v platnosti. V případě pochyb o souladnosti svého jednání s  nimi, by měli kontaktovat ÚOHS, který je připraven s ohledem na stávající situaci poskytnout vodítko, jakým způsobem lze či nelze postupovat.

ÚOHS je přesvědčen, že i tato nelehká doba umožňuje v naprosté většině případů a na většině trhů nadále standardně soutěžit a zajišťovat tak spotřebitelům benefity, které hospodářská soutěž přináší.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/029

 

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

3. září 2020 / Pokuta 7,6 milionu korun za vertikální dohody v oblasti prodeje zahradní techniky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 7 687 000 korun společnosti V-GARDEN s.r.o. za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz