Společné prohlášení soutěžních úřadů EU sdružených v Evropské soutěžní síti (ECN) týkající se uplatňování pravidel ochrany hospodářské soutěže během pandemie COVID-19

23. 3. 2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se jako jeden z členů Evropské soutěžní sítě připojuje ke společnému prohlášení k aplikaci soutěžního práva v době probíhající pandemie onemocnění COVID-19. Uvedené se vztahuje jak na unijní, tak na národní soutěžní právo.
  •  ECN si je plně vědoma možných sociálních a ekonomických následků způsobených epidemií COVID-19 v EU. 
  • Nástroje ochrany hospodářské soutěže na evropské úrovni disponují mechanismy, které se mohou ve vhodných a nezbytných případech přizpůsobit aktuálnímu vývoji trhů a ekonomiky. Soutěžní pravidla primárně zajišťují rovné podmínky pro soutěžitele na trhu. Tento cíl zůstává relevantním i v době, kdy jsou soutěžitelé i celá ekonomika postiženi krizovými podmínkami.
  • ECN vnímá, že tato mimořádná situace může vyvolat potřebu, aby soutěžitelé spolupracovali na zajištění dodávek a spravedlivé distribuci nedostatkového zboží všem spotřebitelům. Za těchto okolností nebude ECN aktivně zasahovat proti nezbytným a dočasným opatřením, která budou zavedena z důvodu zamezení výpadkům v dodávkách.
  • S přihlédnutím k současnému stavu se navíc zdá, že taková opatření by ani nebylo možné považovat za problematická ze soutěžního pohledu, neboť by buď nespadala pod omezení hospodářské soutěže dle článku 101 SFEU, nebo by vytvářela takové přínosy, které by pravděpodobně převážily případná omezení. Pokud si soutěžitelé nebudou jisti kompatibilitou jejich opatření a iniciativ s evropským soutěžním právem, mohou si vyžádat neformální stanovisko od Evropské komise či národního soutěžního úřadu.
  • Zároveň je nutné zdůraznit nutnost zajistit dostupnost nezbytných ochranných zdravotních pomůcek (roušek a desinfekčních gelů) pro spotřebitele za spravedlivé ceny. Z tohoto důvodu nebude ECN váhat zasáhnout proti těm soutěžitelům, kteří zneužijí současné situace, a to buď prostřednictvím kartelové dohody či zneužitím dominantního postavení.
  • V této souvislosti by zástupci ECN rádi poukázali na skutečnost, že existující pravidla dovolují výrobcům stanovit maximální ceny pro prodej jejich produktů. Takové opatření může zabránit neodůvodněným zvýšením cen na úrovni distribuce.

Zdroj: https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf 

17. února 2021 / Úřad povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v rámci zjednodušených řízení dvě nová rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů. Oba případy byly řešeny ve zjednodušených řízeních...

15. února 2021 / Úřad odhalil díky leniency programu kartel v oblasti železničních projektů, SUDOP Praha zaplatí pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím potrestal kartelovou dohodu o veřejné zakázce (tzv. bid rigging) na projekční práce vysokorychlostních tratí mezi...

11. února 2021 / Pokuta pro Abistore potvrzena, distributor sportovního vybavení diktoval ceny prodejcům Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 1 851 000 Kč pro soutěžitele ABISTORE SPORT, s. r. o., (dále jen „Abistore“) za porušení...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz