Společné prohlášení soutěžních úřadů EU sdružených v Evropské soutěžní síti (ECN) týkající se uplatňování pravidel ochrany hospodářské soutěže během pandemie COVID-19

23. 3. 2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se jako jeden z členů Evropské soutěžní sítě připojuje ke společnému prohlášení k aplikaci soutěžního práva v době probíhající pandemie onemocnění COVID-19. Uvedené se vztahuje jak na unijní, tak na národní soutěžní právo.
  •  ECN si je plně vědoma možných sociálních a ekonomických následků způsobených epidemií COVID-19 v EU. 
  • Nástroje ochrany hospodářské soutěže na evropské úrovni disponují mechanismy, které se mohou ve vhodných a nezbytných případech přizpůsobit aktuálnímu vývoji trhů a ekonomiky. Soutěžní pravidla primárně zajišťují rovné podmínky pro soutěžitele na trhu. Tento cíl zůstává relevantním i v době, kdy jsou soutěžitelé i celá ekonomika postiženi krizovými podmínkami.
  • ECN vnímá, že tato mimořádná situace může vyvolat potřebu, aby soutěžitelé spolupracovali na zajištění dodávek a spravedlivé distribuci nedostatkového zboží všem spotřebitelům. Za těchto okolností nebude ECN aktivně zasahovat proti nezbytným a dočasným opatřením, která budou zavedena z důvodu zamezení výpadkům v dodávkách.
  • S přihlédnutím k současnému stavu se navíc zdá, že taková opatření by ani nebylo možné považovat za problematická ze soutěžního pohledu, neboť by buď nespadala pod omezení hospodářské soutěže dle článku 101 SFEU, nebo by vytvářela takové přínosy, které by pravděpodobně převážily případná omezení. Pokud si soutěžitelé nebudou jisti kompatibilitou jejich opatření a iniciativ s evropským soutěžním právem, mohou si vyžádat neformální stanovisko od Evropské komise či národního soutěžního úřadu.
  • Zároveň je nutné zdůraznit nutnost zajistit dostupnost nezbytných ochranných zdravotních pomůcek (roušek a desinfekčních gelů) pro spotřebitele za spravedlivé ceny. Z tohoto důvodu nebude ECN váhat zasáhnout proti těm soutěžitelům, kteří zneužijí současné situace, a to buď prostřednictvím kartelové dohody či zneužitím dominantního postavení.
  • V této souvislosti by zástupci ECN rádi poukázali na skutečnost, že existující pravidla dovolují výrobcům stanovit maximální ceny pro prodej jejich produktů. Takové opatření může zabránit neodůvodněným zvýšením cen na úrovni distribuce.

Zdroj: https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf 

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

3. září 2020 / Pokuta 7,6 milionu korun za vertikální dohody v oblasti prodeje zahradní techniky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 7 687 000 korun společnosti V-GARDEN s.r.o. za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz