Kartel poradenských společností byl pravomocně potrestán

19. 12. 2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj v řízení o rozkladu částečně změnil prvostupňové rozhodnutí z dubna letošního roku o zakázané dohodě uchazečů o veřejnou zakázku na poradenské služby.

Podle prvostupňového rozhodnutí soutěžitelé RPSC ideas s.r.o., REST PLUS s.r.o. (dříve pod obchodní firmou RENARDS, s.r.o.), EUNICE CONSULTING a.s. a Erste Grantika Advisory, a.s., v roce 2010 koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Přerova“, vyhlášenou statutárním městem Přerovem. Cílem protisoutěžního jednání bylo, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost RPSC ideas, s. r. o. Společnost EUNICE CONSULTING, a. s., přitom měla působit jako subdodavatel vítěze a vlastní nabídku nepodala. Společnosti RENARDS, s. r. o., a Erste Grantika Advisory, a. s., pak měly podat méně výhodné nabídky.

Předseda Úřadu vyhověl jednomu z  podaných rozkladů, když konstatoval, že v případě soutěžitele REST PLUS s.r.o. nebylo protisoutěžní jednání dostatečně prokázáno a uloženou pokutu zrušil. U společnosti EUNICE CONSULTING a.s. pak byla pokuta snížena na 41.000,- Kč, aby nepřesahovala zákonem stanovený limit 10% z obratu za předcházející účetní období. Pokuty pro společnosti RPSC a Grantika byly potvrzeny v původní výši.

Definitivní výše uložených pokut v daném případě tedy činí 950 000 Kč (RPSC ideas, s. r. - 50.000 Kč; EUNICE CONSULTING, a. s. - 41.000 Kč; Erste Grantika Advisory, a. s. - 859.000 Kč).

Tiskové oddělení ÚOHS
19/103/HS043 –
R72,74,75,78/2019

6. dubna 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

27. března 2020 / Dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže v době krize způsobené onemocněním Covid-19 V současné době čelí celý svět bezprecedentní krizi a pandemii onemocnění Covid-19. Jeho vlivem dochází nejen k problémům zdravotním, ale i ekonomickým

26. března 2020 / Změny v nahlížení do správního spisu v době nouzového stavu Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 vládou České republiky vyhlášen stav nouze a přijata řada...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz