Pokuta pro TCM Herbs za určování minimálních cen produktů čínské medicíny je pravomocná

7. 10. 2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad společnosti TCM Herbs, s. r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí z listopadu 2018, kterým byla této společnosti uložena za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie pokuta ve výši 853 000 korun.

Společnost TCM Herbs v letech 2015-2018 uzavírala se svými odběrateli a následně plnila zakázané dohody, jejichž prostřednictvím sjednocovala ceny produktů tradiční čínské medicíny, které dodává, na úrovni jí stanovených minimálních (fixních) cen při prodeji koncovým spotřebitelům. Tyto dohody narušily hospodářskou soutěž na trhu přípravků tradiční čínské medicíny na území České republiky a měly i skutečný vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Předseda Úřadu odmítl rozkladové námitky týkající se nepřezkoumatelnosti rozhodnutí, neexistence zakázané dohody či nesprávného vymezení relevantního trhu a rozhodnutí potvrdil. Součástí rozhodnutí je kromě pokuty také nápravné opatření, na jehož základě musí soutěžitel informovat své odběratele o nezákonnosti a neplatnosti předmětných dohod.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/087/HS031 – R0208/2018

23. října 2019 / Vše o místních šetřeních v informačním listu ÚOHS Neohlášená místní šetření jsou nejvýznamnějším vyšetřovacím nástrojem, který má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k dispozici pro odhalování a vyšetřování protisoutěžních jednání

15. října 2019 / BENU Česká republika může ovládnout lékárny DIFFERENT PHARMA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným rozhodnutím soutěžiteli BENU Česká republika a.s. převzít výlučnou kontrolu nad společností DIFFERENT PHARMA a.s

4. října 2019 / Rozklad města Krupka byl zamítnut, za protisoutěžní vyhlášku zaplatí pokutu 280 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad města Krupka a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí, jímž byla tomuto městu za porušení zákona o ochraně hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz