Pokuta pro TCM Herbs za určování minimálních cen produktů čínské medicíny je pravomocná

7. 10. 2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad společnosti TCM Herbs, s. r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí z listopadu 2018, kterým byla této společnosti uložena za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie pokuta ve výši 853 000 korun.

Společnost TCM Herbs v letech 2015-2018 uzavírala se svými odběrateli a následně plnila zakázané dohody, jejichž prostřednictvím sjednocovala ceny produktů tradiční čínské medicíny, které dodává, na úrovni jí stanovených minimálních (fixních) cen při prodeji koncovým spotřebitelům. Tyto dohody narušily hospodářskou soutěž na trhu přípravků tradiční čínské medicíny na území České republiky a měly i skutečný vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Předseda Úřadu odmítl rozkladové námitky týkající se nepřezkoumatelnosti rozhodnutí, neexistence zakázané dohody či nesprávného vymezení relevantního trhu a rozhodnutí potvrdil. Součástí rozhodnutí je kromě pokuty také nápravné opatření, na jehož základě musí soutěžitel informovat své odběratele o nezákonnosti a neplatnosti předmětných dohod.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/087/HS031 – R0208/2018

28. května 2020 / Nově povolené fúze v polygrafickém průmyslu a na realitním trhu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů spočívající v možnosti společnosti CZECH PRINT CENTER – Development, s. r. o. nabýt přímou výlučnou kontrolu

19. května 2020 / Pokuta za zakázané dohody na českém trhu sportovního vybavení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti ABISTORE SPORT, s. r. o., pokutu ve výši 1 851 000 Kč za přestupek dle zákona o ochraně hospodářské soutěže

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz