Povolené fúze v oblasti financí, výroby a dodávek součástí a nátěrových hmot pro automobily

11. 4. 2019
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů DRFG, a. s., a Chytrý Honza, a. s., v jehož konečném důsledku má společnost DRFG získat možnost vykonávat prostřednictvím společnosti kari time, a. s., nepřímou výlučnou kontrolu nad společností Chytrý Honza. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 3. 2019.

Podnikatelská skupina DRFG je činná zejména v oblastech financí (investování, zprostředkování prodeje finančních produktů), nemovitostí, telekomunikací a retailu. Společnost Chytrý Honza se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti zprostředkování prodeje finančních produktů se zaměřením na produkty životního a neživotního pojištění a úvěry (zejména hypotéky), okrajově pak i zprostředkování prodeje investičních produktů. Dále tato společnost působí na online trhu srovnávání a obstarávání pojišťovacích produktů.

V důsledku dalšího Úřadem povoleného spojení soutěžitelů bude mít společnost CIE Automotive, S.A., možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společnostmi Inteva Products USA, LLC, Inteva Holdings B.V., Inteva Products Netherlands 2 B.V., Inteva South Africa, LLC a US Roof, LLC. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 4. 2019.  Na území České republiky působí společnosti z podnikatelské skupiny CIE v oblasti výroby a dodávek automobilových součástí a dílčích částí. Společnosti nabývaného soutěžitele jsou aktivní v oblasti výroby a prodeje střešních oken. ÚOHS tedy zkoumal trhy v oblasti výroby a dodávek skleněných střešních oken pro automobily a v oblasti výroby a dodávek slunečních clon pro skleněná střešní okna a dospěl k závěru, že na území České republiky se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají a ve vztahu k území EHP dochází v těchto oblastech jen k relativně malé změně postavení spojujících se soutěžitelů. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku propojení činností spojujících se soutěžitelů nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve zkoumaných oblastech, Úřad navrhované spojení soutěžitelů povolil.

V důsledku další transakce, která byla Úřadem povolena, má společnost PPG Industries, Inc., získat možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společnostmi Hemmelrath Lackfabrik GmbH, Hemmelrath Czech, s. r. o., Hemmelrath do Brasil Tintas e Vernizes, Ltda., Hemmelrath Coatings, Inc., Hemmelrath Ibérica S. L., Hemmelrath México S de RL de CV a Hemmelrath Coatings South Africa (Pty) Ltd. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 4. 2019. Podnikatelská skupina PPG působí v oblastech výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce, dekorativních nátěrů, ochranných a námořních nátěrů, leteckých nátěrů, průmyslových nátěrových hmot (zejména tekutých a práškových), obalových povlaků či automobilových laků pro poprodejní trh, dále v oblasti prodeje dalších výrobků a služeb, například adhesiv a tmelů, rozpouštědel, přípravků k péči o různé povrchy a speciálních povlakových hmot. Nabývané společnosti působí celosvětově v oblasti nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu. Činnosti spojujících se soutěžitelů se horizontálně překrývají v oblasti výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu. Rovněž i v tomto případě Úřad dospěl k závěru, že v důsledku propojení činností spojujících se soutěžitelů nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve zkoumaných oblastech, a proto navrhované spojení soutěžitelů povolil.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/028/HS020 – S0084/2019, S0093/2019, S0100/2019

 

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

20. srpna 2019 / Na letošní Svatomartinské konferenci se bude mimo jiné hovořit o sdružování soutěžitelů, vertikálních omezeních a místních šetřeních Jak odborná i laická veřejnost všeobecně očekává, pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i v letošním roce v pořadí již třináctou výroční Svatomartinskou konferenci...

15. srpna 2019 / Povolená fúze v oblasti energetiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku získávají společnosti Jet 2 Alfa, s. r. o., a MOUFLECO HOLDINGS LIMITED...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz