Varnsdorf byl pokutován za diskriminační loterijní vyhlášku

11. 3. 2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil v minulých dnech uložení pokuty ve výši 327 000 korun městu Varnsdorf za protisoutěžní charakter obecně závazné vyhlášky regulující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

Město se dopustilo porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že povolilo na svém území provozování sázkových her pouze na místech stanovených s účinností od 1. 1. 2013 v obecně závazné vyhlášce č. 4/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, aniž by výběr adresních míst provozování provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Došlo tak bez objektivně ospravedlnitelných důvodů k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány. Vyhláškou byli zvýhodněni soutěžitelé, kteří mohou na povolených adresních místech nadále provozovat loterie a provozovny k účelu provozování loterií.

Předseda Úřadu v řízení o rozkladu zamítl námitky účastníka řízení, které se týkaly zejména nesprávnosti řízení, neprokázání porušení hospodářské soutěže, narušení práva na normotvorbu územních samospráv či výpočtu pokuty.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/019/HS006 – R0118/2018

11. března 2019 / Předseda Úřadu je přesvědčen, že vyšetřování potvrdí zákonný průběh všech správních řízení V minulém týdnu se stal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jedním z cílů policejního zásahu, jehož důvodem bylo mimo jiné údajné ovlivňování přezkumu veřejné zakázky na systém...

11. března 2019 / Nově povolené fúze v oblasti chemického průmyslu, IT služeb a výroby optických vláken Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v tzv. klasické proceduře spojení soutěžitelů, díky němuž společnost Indorama Netherlands B. V. získává možnost výlučně kontrolovat...

22. února 2019 / Řetězce skupiny REWE zneužily významnou tržní sílu, po narovnání činí jejich pokuta 164 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil za zneužití významné tržní síly pokuty v celkové výši 164 372 000 korun obchodním řetězcům BILLA, spol. s r.o. a Penny Market s.r.o...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz