Nově povolené fúze v oblasti chemického průmyslu, IT služeb a výroby optických vláken

11. 3. 2019
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v tzv. klasické proceduře spojení soutěžitelů, díky němuž společnost Indorama Netherlands B. V. získává možnost výlučně kontrolovat společnost INVISTA Resins & Fibers GmbH.

Činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá zejména na trzích v oblasti výroby a dodávek PET granulí pro lahve, pro výrobu vláken a pro výrobu filmu na území EHP (Evropského hospodářského prostoru), přičemž společnost Indorama je aktivní rovněž na předcházejících i navazujících relevantních trzích, a to v oblasti výroby a dodávek PTA (přečištěná kyselina tereftalová), PET kordových vláken pro pneumatiky a PET MRG vláken a v oblasti výroby a dodávek PET předlisků a lahví. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů.

Dále Úřad v rámci tzv. zjednodušené procedury povolil dvě spojení soutěžitelů, jež rovněž nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

V důsledku prvního spojení soutěžitelů má společnost KKCG AC, a. s. získat možnost výlučně kontrolovat část soutěžitele představovanou divizí společnosti Cleverlance Group, a. s., která se zabývá oblastí IT služeb, zejména pak vývojem software a počítačové bezpečnosti.

V důsledku druhého spojení soutěžitelů mají společnosti j-fiber GmbH a Aberdare Holding Europe B. V. založit společně kontrolovaného soutěžitele, společnost j-fiber Hengtong GmbH, který bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky a který bude působit v oblasti výroby a prodeje jednovidových optických vláken (SMF) na území Evropy, když jeho výrobní zařízení se bude nacházet na území Spolkové republiky Německo.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/018/HS005 – S0016/2019, S0056/2019, S0052/2019

16. května 2019 / Úřad povolil se závazky fúzi na trhu distribuce neoriginálních náhradních dílů mezi LKQ a heptus 292 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 10. 5. 2019 rozhodnutí, jímž povolil za podmínky splnění několika strukturálních závazků, které ve prospěch zachování účinné hospodářské...

13. května 2019 / Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel od autobusového dopravce Flixbus informace o tom, že jej jeho konkurent Regio Jet vyzval k možné protisoutěžní koordinaci cen

9. května 2019 / ÚOHS se připojil k iniciativě ICN směřující ke zkvalitnění procesů v soutěžních úřadech Mezinárodní soutěžní síť (International Competition Network - ICN) vystoupila s iniciativou Competition Agency Procedures, jejímž cílem je na soutěžních úřadech nastavit vnitřní standardy...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz