KMV může ovládnout PEPSICO CZ pod podmínkou splnění závazků

1. 11. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 30. 10. 2018 rozhodnutí, kterým povolil za podmínky splnění několika strukturálních závazků, které ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže přijal účastník řízení, spojení soutěžitelů spočívající v nabytí možnosti společnosti KMV BEV CZ s.r.o. kontrolovat společnosti PEPSICO CZ s.r.o., PEPSI-COLA SR s.r.o. a část závodu a vybraných nemovitostí společnosti Fővárosi Ásványvíz - és Üdítőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Společnost KMV BEV CZ s.r.o. je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Karlovarské minerální vody, a. s. (skupina KMV), která je na území České republiky aktivní zejména v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů na trhu nabízených např. pod značkami Aquila, Mattoni, Magnesia, Dobrá voda, Poděbradka, Hanácká kyselka, Granini či Schweppes.

Nabývané společnosti, zejména společnost PEPSICO CZ s.r.o., v České republice pak vyrábí a/nebo distribuují nealkoholické nápoje značek Toma, Lipton, Pepsi, 7UP, Mountain Dew, Mirinda, Evervess, Rockstar a Gatorade, bramoborové lupínky Lays a slané pochutiny Cheetos. 

V rámci předmětného správního řízení Úřad posuzoval dopady spojení zejména na trzích, subtrzích a segmentech v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade i on-trade distribučních kanálů. Úřad zejména posuzoval, zda by navrhované spojení soutěžitelů mohlo vzbuzovat vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, které by plynuly z horizontálního překryvu aktivit spojujících se soutěžitelů. Současně vzal v potaz i skutečnost, že v důsledku realizace transakce dochází k rozšíření produktového portfolia, které na území České republiky bude nabízet skupina KMV, a že tato podnikatelská skupina prodává nealkoholické nápoje i prostřednictvím prodejních automatů.

Za účelem posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů Úřad oslovil se žádostí o informace a stanovisko všechny významné výrobce i maloobchodní prodejce nealkoholických nápojů v České republice. Z podkladů obdržených od třetích stran i z informací, které v průběhu správního řízení předložili spojující se soutěžitelé, vyplynulo, že spojení soutěžitelů vzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit skupiny KMV při výrobě a velkoobchodním prodeji značkových neochucených a ochucených vod a značkových RTD čajů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade distribučního kanálu. U těchto produktových kategorií by spojením vzniklý soutěžitel zejména disponoval velmi výrazným tržním podílem a ostatní konkurenti by za ním měli značný odstup, což by jim neumožňovalo s ohledem na další charakteristiky dotčeného odvětví vytvářet dostatečný konkurenční tlak na skupinu KMV.

Naopak spojení soutěžitelů nevzbuzovalo obavy z narušení hospodářské soutěže na trzích, subtrzích a segmentech výroby a velkoobchodního prodeje jakýchkoli nealkoholických nápojů distribuovaných v České republice prostřednictvím on-trade prodejního kanálu či výroby a velkoobchodního prodeje značkových džusů, sportovních a energetických nápojů, kolových nápojů, toniků či limonád nabízených prostřednictvím off-trade distribučního kanálu. Spojením vzniklý soutěžitel totiž při jejich prodejích dosahuje obvykle relativně nízkých tržních podílů, nárůst postavení spojením vzniklého soutěžitele nebude podstatný a skupina KMV bude vystavena konkurenci subjektů, které dosahují srovnatelného, mnohdy i výrazně vyššího tržního postavení. V této souvislosti Úřad vzal v potaz i  skutečnost, že některé výrobky spojujících se stran, stejně tak i výrobky některých konkurenčních subjektů jsou jejich odběrateli považovány za tzv. must have. Šetření Úřadu také nepotvrdilo obavy některých třetích osob z rozšíření portfolia skupinou KMV nabízených produktů či z vertikálního propojení aktivit spojujících se stran.

Za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže Úřadu přijala společnost KMV BEV CZ s.r.o. takové závazky strukturální povahy, které mají za následek, že činnosti spojujících se stran se již ve výrobě a velkoobchodním prodeji značkových ochucených a neochucených vod nebudou překrývat a na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových RTD čajů dojde jen k relativně malému nárůstu tržního podílu, když skupina KMV bude na trhu nabízet stejné množství značek předmětných produktů jako doposud.

Detaily závazků přijatých účastníkem řízení, kterými Úřad podmínil povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, stejně tak i odůvodnění rozhodnutí budou publikovány ve sbírce rozhodnutí po identifikaci a odstranění obchodního tajemství z jeho textu.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/068/HS037

11. března 2019 / Předseda Úřadu je přesvědčen, že vyšetřování potvrdí zákonný průběh všech správních řízení V minulém týdnu se stal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jedním z cílů policejního zásahu, jehož důvodem bylo mimo jiné údajné ovlivňování přezkumu veřejné zakázky na systém...

11. března 2019 / Varnsdorf byl pokutován za diskriminační loterijní vyhlášku Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil v minulých dnech uložení pokuty ve výši 327 000 korun městu Varnsdorf za protisoutěžní charakter obecně závazné...

11. března 2019 / Nově povolené fúze v oblasti chemického průmyslu, IT služeb a výroby optických vláken Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v tzv. klasické proceduře spojení soutěžitelů, díky němuž společnost Indorama Netherlands B. V. získává možnost výlučně kontrolovat...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz