Rozhodnutí „kartel Italia“ je pravomocné, účastníci si dělili zákazníky pomocí rezervačního on-line systému

12. 10. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval před týdnem o vydání rozhodnutí o kartelové dohodě společností Rail Cargo Austria AG, České dráhy, a. s., a AWT Čechofracht, a. s. Rozhodnutí vydané v proceduře narovnání dle očekávání nabylo právní moci a Úřad tedy podle daného příslibu zveřejňuje podrobnosti k uvedenému případu.

Soutěžitelé Rail Cargo Austria AG, České dráhy, a. s., a AWT Čechofracht, a. s., si v období od 15. 8. 2006 do 30. 9. 2010 při poskytování služeb mezinárodní nákladní železniční přepravy a zasílatelství v souvislosti s vlakovým projektem Italia rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží a koordinovali ceny těchto služeb. Uzavřeli tak zakázanou dohodu s cílem narušit hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství související s vlakovým projektem Italia, která byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Těmito ujednáními došlo k porušení unijního i českého soutěžního práva.

Správní řízení bylo zahájeno v roce 2016 na základě skutečností uvedených v žádosti o imunitu v rámci leniency programu od společnosti Rail Cargo Austria AG a dále na základě důkazů shromážděných při neohlášených místních šetřeních, která Úřad provedl. Účastníci řízení spolupracovali na projektu systémového vlaku nazývaného „Italia Express“, kterým bylo přepravováno zboží z České republiky do Rakouska, odkud bylo po rozřazení zásilek dále dopravováno ke koncovým zákazníkům, především v Itálii a Slovinsku. Možnost přepravy zboží vlakem Italia mohli využít jak přímo koncoví zákazníci, tak jiné spediční společnosti. Mezi hlavní přepravované komodity patřilo železo a železný šrot, ocel, dřevo, sádrokarton aj. Vlak byl organizován pouze jako jednosměrný, většina zákazníků pak pocházela z České republiky, případně z Polska.

Spolupráce omezující vzájemnou konkurenci směřovala především k tomu, aby pro určité zákazníky prováděl přepravy předem dohodnutý soutěžitel. K dosažení sledovaného záměru soutěžitelé vzájemně komunikovali, sdíleli informace o zákaznících a transportech, poskytovali si krycí nabídky s ochrannými cenami, používali za tím účelem vytvořený on-line rezervační systém atd. Zákazníci byli díky uvedeným praktikám „odkázáni“ na předem určeného přepravce a zbaveni možnosti obdržet potenciálně výhodnější (konkurenční) nabídku na poskytnutí předmětných přepravních a spedičních služeb. Všechna pravidla kartelu byla obsažena v třístranné písemné smlouvě, která byla účastníky podepsána v srpnu 2006.

Při výpočtu pokuty za protisoutěžní jednání Úřad vycházel zejména z výše ceny zboží dotčeného kartelovou dohodou. Společnosti Rail Cargo Austria byla pokuta zcela odpuštěna vzhledem k tomu, že v rámci leniency programu Úřad o kartelu jako první informovala.

Pokuta pro společnost České dráhy byla vzhledem k požadavku na její dostatečný odstrašující účinek určena na výsledných 48 000 000 Kč. Úřad při jejím stanovení zohlednil fakt, že tato společnost podala žádost o leniency a v jejím rámci splnila podmínky pro snížení pokuty a že rozhodnutí bylo vydáno v rámci procedury narovnání.

Společnosti AWT Čechofracht byla vypočtena pokuta ve výši 4 592 908 Kč, avšak byla snížena o 20 % díky využití procedury narovnání na konečných 3 674 000 Kč. Úřad v jejím případě nezohledňoval příslušnost do skupiny PKP Cargo, neboť součástí této skupiny se firma AWT Čechofracht stala až v roce 2015, tedy dlouho po ukončení aktivity kartelu.

Celkově tedy Úřad uložil pravomocné pokuty ve výši 51 674 000 Kč, které budou příjmem státního rozpočtu.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

18/064/HS033 – S0633/2016

11. února 2019 / Předseda ÚOHS se setkal s komisařkou Margrethe Vestager Evropská komisařka pro hospodářskou soutěže Margrethe Vestager se při své páteční návštěvě České republiky setkala také se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

5. února 2019 / ÚOHS povolil ve zjednodušeném řízení fúzi v oblasti prodeje elektroinstalačního materiálu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů JAKUB a.s. a ASPERA elektro s.r.o., v jehož důsledku získá prvně jmenovaný soutěžitel...

1. února 2019 / ÚOHS zahajuje veřejnou diskuzi k transpozici směrnice ECN+ Na počátku letošního roku byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz