Firmy si nezákonně rozdělily zakázky pro Hyundai, Úřad jim za kartelovou dohodu uložil pokuty

2. 10. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím třem společnostem z oblasti interiérového designu pokuty v celkové výši 1 549 000 Kč za uzavření kartelové dohody typu bid rigging.

Společnosti Wiesner-Hager Project s.r.o., Artspect, a.s. a Iridium spol. s r.o. se dopustily zakázané dohody tím, že v roce 2016 koordinovaly své nabídky do dvou výběrových řízení v rámci rekonstrukce kantýn pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Cílem dohody bylo, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost Wiesner-Hager Project. Ke koordinaci nabídek docházelo prostřednictvím e-mailové komunikace tak, že společnost Wiesner-Hager Project zaslala společnostem Artspect a Iridium cenové nabídky, které mají do výběrových řízení podat, a také další instrukce. Tuto koordinaci následně účastníci řízení naplnili tím, že dohodnuté nabídky skutečně zadavateli do výběrových řízení podali.

Úřad zahájil správní řízení v říjnu 2017 na základě upozornění společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Po prověření nabídek Úřad zjistil, že cenové nabídky uvedených společností vykazují vysokou míru podobnosti, například jednotlivé položky se liší o rovné stokoruny, případně o určitý koeficient. Úřad proto současně se zahájením správního řízení provedl u všech tří společností šetření na místě v obchodních prostorách těchto společností a zajistil zde relevantní obchodní záznamy.

Společnosti využily procedury narovnání, za což jim byly uložené pokuty sníženy o 20 %. Pokuty pro jednotlivé účastníky řízení jsou následující: Wiesner- Hager Project s.r.o. – 848.000 Kč, Artspect, a.s. – 493.000 Kč, Iridium spol. s r.o. – 208.000 Kč. Proti rozhodnutí nebyly podány rozklady a již nabylo právní moci.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/061/HS031

11. února 2019 / Předseda ÚOHS se setkal s komisařkou Margrethe Vestager Evropská komisařka pro hospodářskou soutěže Margrethe Vestager se při své páteční návštěvě České republiky setkala také se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

5. února 2019 / ÚOHS povolil ve zjednodušeném řízení fúzi v oblasti prodeje elektroinstalačního materiálu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů JAKUB a.s. a ASPERA elektro s.r.o., v jehož důsledku získá prvně jmenovaný soutěžitel...

1. února 2019 / ÚOHS zahajuje veřejnou diskuzi k transpozici směrnice ECN+ Na počátku letošního roku byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz