Sdružení překladatelů a tlumočníků porušovala soutěžní právo

3. 7. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal ve správních řízeních ukončených s využitím procedury narovnání dvě rozhodnutí z oblasti zakázaných a neplatných rozhodnutí sdružení soutěžitelů. V obou případech Úřad rovněž provedl šetření na místě v sídlech účastníků řízení, v rámci nichž zajistil důkazní dokumenty. Účastníky řízení byly spolek Jednota tlumočníků a překladatelů a Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s.

Jednotě tlumočníků a překladatelů Úřad zakázal plnění zakázaného a neplatného rozhodnutí sdružení soutěžitelů týkajícího se doporučených minimálních cenových tarifů za tlumočení a překlad, které byly zveřejňovány v časopisu ToP (tlumočení-překlad) a uplatňovány v období nejméně od 1. 1. 2007 do 3. 10. 2017. Cílem rozhodnutí sdružení soutěžitelů bylo narušení hospodářské soutěže na trhu tlumočení a překladu na území České republiky. Kromě zákazu Úřad uložil spolku pokutu za porušování zákazu stanoveného zákonem o ochraně hospodářské soutěže a opatření k nápravě spočívající v prokazatelném informování vhodným a účinným způsobem všech členů spolku Jednota tlumočníků a překladatelů o tomto rozhodnutí ÚOHS, a to ve lhůtě do 30 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úřad ukončil správní řízení s využitím procedury narovnání, v rámci níž účastník řízení uznal odpovědnost za daný delikt i výši uložené pokuty, která byla snížena o 20 %, tedy na 144 tisíc korun.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka vydala a zveřejňovala cenové tarify za tlumočení a překlad mezi češtinou a českým znakovým jazykem, a to nejdříve pro své členy v časopise ToP a od roku 2015 i pro nečleny Komory na svých internetových stránkách, čímž přijala a uplatňovala zakázané a neplatné rozhodnutí sdružení soutěžitelů, jehož cílem bylo narušení hospodářské soutěže na trhu tlumočení a překladu mezi češtinou a českým znakovým jazykem na území České republiky. Úřad ve svém rozhodnutí konstatuje, že již samotné vydání doporučených tarifů mohlo ovlivnit chování poskytovatelů těchto služeb v oblasti cenotvorby a narušit tak soutěž na relevantním trhu. Při neexistenci doporučených tarifů by se dle názoru Úřadu mohla potenciálně rozvíjet účinnější soutěž mezi poskytovateli těchto služeb, z čehož mohl nejvíce profitovat spotřebitel. Tímto jednáním Komora porušila v období od 1. 1. 2007 do 3. 10. 2017 zákaz stanovený v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a spáchala přestupek. Úřad uložil komoře zákaz plnění rozhodnutí sdružení soutěžitelů týkajícího se cenových tarifů za tlumočení a překlad mezi češtinou a českým znakovým jazykem, pokutu sníženou vzhledem k uplatnění procedury narovnání o 20 % na 48 tisíc korun a opatření k nápravě spočívající v prokazatelném informování vhodným a účinným způsobem všech členů České komory tlumočníků znakového jazyka ve lhůtě do 30 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/042/HS022 – S0381/2017, S0382/2017

11. února 2019 / Předseda ÚOHS se setkal s komisařkou Margrethe Vestager Evropská komisařka pro hospodářskou soutěže Margrethe Vestager se při své páteční návštěvě České republiky setkala také se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

5. února 2019 / ÚOHS povolil ve zjednodušeném řízení fúzi v oblasti prodeje elektroinstalačního materiálu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů JAKUB a.s. a ASPERA elektro s.r.o., v jehož důsledku získá prvně jmenovaný soutěžitel...

1. února 2019 / ÚOHS zahajuje veřejnou diskuzi k transpozici směrnice ECN+ Na počátku letošního roku byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz