Stavební firmy mezi sebou koordinovaly nabídky, pokuty činí téměř 27 milionů korun

25. 6. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím šesti společnostem pokuty v celkové výši 26 824 000 korun za kartelovou dohodu na trhu inženýrského stavitelství.

Soutěžitelé DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s .r.o., HYDRO & KOV s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., PROTOM Strakonice, s.r.o., AQUEKO, spol. s r .o., I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. se dopustili zakázané dohody typu bid rigging tím, že v roce 2011 koordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci projektu „Rekonstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely“. Cílem dohody bylo, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Takto sladěné nabídky byly skutečně u zadavatele podány.

Úřad zahájil správní řízení na základě upozornění Auditního orgánu Ministerstva financí. Po prověření nabídek, zejména porovnáním položkových rozpočtů podaných v rámci nabídek jednotlivými soutěžiteli, Úřad zjistil, že všech šest účastníků řízení podalo nabídky, které se vyznačují naprostou cenovou shodou v signifikantní většině jednotlivých položek stavebních rozpočtů. Stavební rozpočet (položkový) měl celkem 357 položek. U 312 z nich byly všechny položkové ceny (jednotkové, ceny za dodávku a montáž a celková cena) všech jednotlivých nabídek účastníků řízení na setinu koruny shodné s cenami uvedenými v rozpočtu projektanta. U zbývajících položek rozpočtu došlo ke změně jednotkových cen (a shodně také ke změně v cenách za dodávku, montáž a v celkové ceně) v nabídkách účastníků řízení pouze jejich navyšováním od rozpočtu projektanta, a to v mnoha případech u jednotlivých účastníků řízení ve stejných položkách a ve stejných částkách.

Téměř naprostou shodu, či shodné zvýšení cen některých položek jednotlivými účastníky řízení, v položkových rozpočtech všech uchazečů podaných do výběrového řízení, nelze vysvětlit jinak, než že v blíže nezjištěném období před podáním nabídek do výběrového řízení muselo mezi účastníky řízení dojít ke koordinaci a slaďování výše zmíněných položkových cen do výběrového řízení. Tuto koordinaci následně účastníci řízení naplnili tím, že zkoordinované nabídky skutečně zadavateli do výběrového řízení podali.

Soutěžitelé využili procedury narovnání, za což jim byly sníženy pokuty o 20 %. Pokuty pro jednotlivé účastníky řízení jsou následující: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s .r.o. 1 271 000 Kč, HYDRO & KOV s.r.o. – 746 000 Kč, SWIETELSKY stavební s.r.o. – 20 914 000 Kč, PROTOM Strakonice, s.r.o. – 531 000 Kč, AQUEKO, spol. s r .o. – 850 000 Kč, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. -2 512 000 Kč. Rozhodnutí již z větší části nabylo právní moci, pouze společnost PROTOM Strakonice, s.r.o., podala rozklad proti výši uložené sankce, proto v této části zatím rozhodnutí pravomocné není.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/040/HS020 – S0421/2016

11. února 2019 / Předseda ÚOHS se setkal s komisařkou Margrethe Vestager Evropská komisařka pro hospodářskou soutěže Margrethe Vestager se při své páteční návštěvě České republiky setkala také se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

5. února 2019 / ÚOHS povolil ve zjednodušeném řízení fúzi v oblasti prodeje elektroinstalačního materiálu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů JAKUB a.s. a ASPERA elektro s.r.o., v jehož důsledku získá prvně jmenovaný soutěžitel...

1. února 2019 / ÚOHS zahajuje veřejnou diskuzi k transpozici směrnice ECN+ Na počátku letošního roku byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz