Situace v oblasti mobilního volání a dat není uspokojivá, okamžitý zásah ÚOHS však neumožňuje

9. 3. 2017
V současné době je vedena rozsáhlá diskuze o cenách hlasových a datových služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím veřejných mobilních telekomunikačních sítí a podmínkách jejich poskytování. V jejím rámci je přitom uváděna řada nepřesných informací a představ o pravomocech regulátorů a možnostech jejich zásahu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže proto považuje za nutné se k situaci z hlediska své působnosti vyjádřit.

Úřad tento významný sektor dlouhodobě monitoruje a v posledních letech řešil celou řadu podnětů týkajících se shodných cen. Podobnost či shodnost cen však sama o sobě není důkazem kartelové dohody a výhradně na tomto faktu nelze zahájit správní řízení pro porušení soutěžního práva. Na tomto typu trhu existuje vysoká míra informovanosti zákazníků o ceně a vlastnostech služeb, které jsou navíc snadno zastupitelné. Současně zde jsou jen relativně nízké náklady na přechod zákazníka od jednoho operátora k jinému. Na těchto trzích pak obvykle dochází k tzv. cenovému následování, kdy prodejci monitorují ceny konkurence a následně přizpůsobují svoji cenovou politiku. Prodávající s vyšší cenou za obdobnou službu totiž prodá méně než prodejci ostatní.

Je třeba zdůraznit, že cenové následování není z hlediska soutěžního práva zakázané a Úřad proti němu nemůže zasáhnout. Úřad zahájí správní řízení, pokud získá závažnější indicii zakládající podezření, že k jednotným cenám soutěžitelé dospěli vědomou koordinací svého jednání. Žádný takový důkaz nicméně nebyl prozatím obsažen v prověřených podnětech, nebyl zjištěn vlastním opakovaným šetřením Úřadu, ani v rámci úzké spolupráce Úřadu se sektorovým regulátorem – Českým telekomunikačním úřadem.

Pokud jde o možnost Úřadu aplikovat koncept zneužití dominantního postavení, dle analýz ČTÚ nedisponuje žádný z operátorů dominantním postavením. Při neexistenci dominantního postavení tedy nemůže dojít ani k jeho zneužití.

Ačkoliv tedy soutěž v oblasti mobilních hlasových a datových služeb Úřad nepovažuje za plně fungující, nemůže v současné době v rámci své působnosti (ex post regulace) proti operátorům zasáhnout. Za východisko z této situace považuje Úřad pokračující aktivní spolupráci s ČTÚ, rychlé provedení nových analýz trhu, zejména pak z hlediska zjištění skutečného podílu tzv. retenčních nabídek a výše skutečných cen placených těmito zákazníky. V případě zjištění relevantních indicií na možné porušení pravidel hospodářské soutěže je Úřad připraven okamžitě zasáhnout a uzavření kartelové dohody či zneužití dominantního postavení tvrdě sankcionovat. Ideálním impulzem pro obnovení soutěžního prostředí v daném sektoru by byl vstup čtvrtého operátora, případně posílení pozice virtuálních operátorů. Pozitivní dopad Úřad očekává i od chystaných legislativních změn v zákoně o elektronických komunikacích, které navrhuje vláda.

Jaké jsou pravomoci regulátorů

 V oblasti elektronických komunikací je v prvé řadě nutné odlišit pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého telekomunikačního úřadu, kdy ČTÚ funguje jako tzv. ex ante regulátor, tedy jeho úlohou je nastavovat podmínky na trhu, ideálně tak, aby předcházel možným tržním selháním a soutěžním problémům, například účtování excesivních cen ze strany podniku s významnou tržní silou. Na druhou stranu Úřad jako tzv. ex post regulátor zasahuje v případě, že se na trhu již vyskytlo určité protisoutěžní jednání. Úřad může postihovat porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ve formě deliktů zde vyjmenovaných, tedy zejména uzavření zakázaných dohod (horizontálních, či vertikálních) a zneužití dominantního postavení. Výsledkem správního řízení vedeného Úřadem může být zákaz zneužití dominantního postavení či plnění kartelové dohody, případně uložení pokuty, nikoli však uplatnění cenové regulace, tedy například rozhodnutí o úpravě (zejména snížení) cen.

  

Tiskové oddělení ÚOHS

17/013/HS007

12. listopadu 2019 / Nová internetová stránka vás seznámí s Abecedou hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zahájil provoz internetové stránky Abeceda hospodářské soutěže (www.abecedahs.uohs.cz ), která jednoduchým způsobem vysvětluje základní...

11. listopadu 2019 / Předseda ÚOHS potvrdil pokutu pro Booking.com za nedovolené vertikální dohody bránící rozvoji konkurence Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl svým pravomocným rozhodnutím rozklad společnosti Booking.com B.V. (dále jen Booking.com) a potvrdil tak pokutu ve výši...

5. listopadu 2019 / Soutěžitel BABY DIREKT diktoval prodejní ceny, za vertikální dohody zaplatí více než 40 milionů pokuty Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti BABY DIREKT s.r.o. za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže i unijních soutěžních pravidel pokutu ve výši 40 793...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz