Druhý den Svatomartinské konference se nesl v duchu digitální ekonomie a významné tržní síly

10. 11. 2016
Desátý ročník Svatomartinské konference o soutěžním právu pokračoval druhým dnem, který zahájily tři paralelní workshopy o ukládání pokut, protisoutěžním jednání orgánů veřejné správy dle § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže a workshop na téma významné tržní síly.

Problematika pokut (workshop)Seminář o problematice pokut vedl Igor Pospíšil z odboru kartelů ÚOHS, jenž představil možnou podobu nové metodiky pro výpočet pokut, kterou Úřad v současné době připravuje. Aktualizovaná metodika by měla zohledňovat zkušenosti získané při aplikaci dosavadních pravidel výpočtu sankcí, zejména by pak měla ošetřit situace, s nimiž stávající pravidla nepočítají. Celkově by mohlo dojít k navýšení sankcí, neboť v České republice jsou za protisoutěžní delikty ukládány jedny z nejnižších pokut v Evropě. Na Pospíšilovu prezentaci navázal soudce Nejvyššího správního soudu Aleš Roztočil, který shrnul vývoj judikatury týkající se ukládání sankcí a poté vyložil způsoby, jimiž soud k pokutám přistupuje.

Workshop o § 19a byl moderován vedoucí oddělení dominance a vertikálních dohod ÚOHS Janou Konopiskou, která připomněla nedávné legislativní změny a shrnula dosavadní činnost Úřadu v této oblasti. Advokát Martin Nedelka poté okomentoval několik potenciálně problematických bodů novely zákona a jejich dopadů do aplikační praxe.

Barbora Dubanská, Jana ZmeškalováVe třetím workshopu na téma novely zákona o významné tržní síle shrnula Jana Zmeškalová (ÚOHS) nevýznamnější změny novely zákona a rozsudky Krajského soudu v Brně týkající se případu Kaufland a sektorového šetření. Martin Lupa (TESCO) se podělil o konkrétní poznatky z implementace novely z pohledu řetězce i jeho dodavatelů. Barbora Dubanská se ve své prezentaci zaměřila na hledisko právní úpravy novely a na zkušenosti z advokátní praxe v této oblasti.

 

Daniel Stankov, Anne-Sophie Delhaise, Thomas Kramler, Rainer Lindberg, Zsófia TariKonference následně pokračovala před plénem panelem o digitální ekonomii. Úvahy o dynamicky se rozvíjející oblasti on-line a big data trhů, na niž musí soutěžní úřady po celém světě reagovat a jíž musí přizpůsobit své postupy, přednesli delegáti ze zahraničí. Thomas Kramler z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise přiblížil zásadní problémy, jež se mohou v rámci digitálních trhů objevovat – vlivem síťového charakteru služeb dochází k vytváření překážek vstupu a následně k uzamčení spotřebitele na jedné digitální platformě či službě. Uvedl, že právě na těchto rychle se rozvíjejících trzích musí regulátor zasahovat co nejrychleji. Aktivity soutěžních úřadů ve Francii a v Maďarsku v této oblasti shrnuly následně Anne-Sophie Delhaise a Zsófia Tari. Panel uzavřel svým příspěvkem zástupce finského úřadu Rainer Lindberg, který mimo jiné upozornil na větší nebezpečí vzniku vertikálních dohod na digitálních trzích.

Závěr Svatomartinské konference 2016 patřil zákonu o významné tržní síle, který byl v letošním roce významně novelizován. Místopředseda ÚOHS Petr Solský, který je zodpovědný za tuto oblast, připomněl, že novela zákon celkově zpřesnila, vyjasnila samotnou definici významné tržní síly a zrušila přílohy obsahující skutkové podstaty. Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková následně podrobila novelu značné kritice, neboť podle ní pouze zvýšila byrokracii. Obchodní řetězce byly totiž nuceny přepsat v krátké lhůtě všechny své kontrakty s dodavateli a novela přinesla řadu dalších omezení, která v konečném důsledku uškodila i dodavatelům. Opačného názoru byla zástupkyně Potravinářské komory ČR Markéta Chýlková, která mimo jiné upozornila na nové praktiky, jimiž se řetězce snaží novelizovaný zákon obcházet. Advokát Petr Kadlec poté poukázal na určitou nekonzistenci mezi ochranou hospodářské soutěže a některými požadavky či důsledky zákona o významné tržní síle. Závěrečný příspěvek konference obstaral Ivan Višňovský z Ministerstva zemědělství Slovenské republiky, jenž přiblížil regulaci dodavatelsko-odběratelských vztahů v maloobchodě s potravinami u našich východních sousedů.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

16/094

30. července 2020 / Distributor elektronických cigaret narušil soutěž, když diktoval ceny prodejcům Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém rozhodnutí společnosti RITCHY EU s.r.o. za protisoutěžní dohodu o určování cen pro další prodej pokutu ve výši 6 674...

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz